Frie Børnehaver og Fritidshjem

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem er paraplyorganisation for selvejende og private institutioner i Danmark. Organisationen har eksisteret siden 1937 og har gennem årerne stiftet mange institutioner, som i dag er selvejende eller private institutioner med egen bestyrelse. Landsforeningen blev stiftet i 1949 og har siden vokset sig til i dag at være Danmarks største paraplyorganisation, med 450 selvejende daginstitutioner, puljeordninger og private institutioner tilknyttet.

Interesseorganisation – på vore børn skal vi kendes

Landsforeningen arbejder målrettet overfor kommuner, folketinget og samfundet på at skabe en forståelse for, at selvejemodellen og private og selvejende institutioner er et solidt, ansvarligt og selvstændigt tilbud, som naturligt bør indgå i paletten af tilbud på dag- og fritidsinstitutionsområdet. Frie Børnehaver arbejder for nytænkning i børns hverdag i institutionerne og for udvikling af den pædagogiske kvalitet. Vi arbejder for forandringer, der skaber bedre muligheder for pædagogisk arbejde med fokus på natur, bevægelse og demokrati. Vi arbejder i forlængelse heraf for maksimal forældreindflydelse.

Administrative ydelser og faglig rådgivning

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem varetager såvel medlemsinstitutioners interesser på området, en række konkrete administrative opgaver samt pædagogisk faglig rådgivning. Foruden landsforeningen består Frie Børnehaver af den erhvervsdrivende fond Fonden Frie Børnehaver - Børn og Service, som tilbyder administrative løsninger til daginstitutioner og andre institutions- og organisationstyper. Som et selskab under Fonden, står Administrationsselskabet Viola for bl.a. ejendomsadministration. 

Ordet "frie"

Order "frie" betyder bl.a. at børnene ikke skal påvirkes autoritært. Det var nødvendigt at slå fast i slutningen af 30'erne, hvor krig og ufred rasede, men det er stadig nødvendigt at holde for øje. Men "frie" betyder også at institutionerne står åbne for alle børn, uanset race og religion, og at hverken religiøs eller politisk påvirkning af børnene må finde sted. 

Vedtægter

Landsforeningens vedtægter og standardvedtægter for lokalforeninger kan du hente her nedenunder med de ændringer, der blev vedtaget på landsforeningens ekstraordinære  kongres i marts 2013.

Hent landsforeningens vedtægter: |Download PDF|

Hent standardvedtægter for lokalforeninger : |Download PDF|

Hent beslutningsprotokol, hvor bl.a. vedtægtsændringer er godkendt: |Download PDF|