Tilbage

Bør du prioritere det relevante studiejob?

Vi har analyseret undersøgelser og interviewet tidligere studerende om, hvor stor betydning det egentlig har på starten af din karriere, om du har studierelevant erfaring på CV'et.

Vi har analyseret undersøgelser og interviewet tidligere studerende om, hvor stor betydning det egentlig har på starten af din karriere, om du har studierelevant erfaring på CV'et.


Balancen mellem arbejde og læsning på universitet kan være tricky at navigere i. Og derfor har vi sat alt ind på at besvare spørgsmålet ovenfor med så velunderbyggede argumenter som muligt.

Vi kommer hele paletten rundt, så vurderingen bliver så komplet som muligt. Det gør vi ved at sammenholde:

 • De vigtigste arbejdsmarkedsundersøgelser med fokus på effekten af et relevant studiejob
 • Interviews med tidligere studerende, der er gået fra studiejob til fastansat
 • Gode råd og erfaringer fra Fries egne eksperter.”

God fornøjelse!

Hvis du vil hurtigt i arbejde, skal du få dig et relevant studiejob

Officielle undersøgelser taler sit eget, tydelige sprog: Du har nemmere ved at kickstarte karrieren umiddelbart efter studiet, hvis CV’et boomer med et relevant studiejob eller to.

En stor undersøgelse fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) viser, at der er en klar karrieremæssig fordel ved at have et relevant studiejob på CV’et:

Du kommer hurtigere og nemmere i dit første fuldtidsjob

Studerende med relevant erhvervserfaring har 10-20 % større chance (størst betydning på Samfundsvidenskab, mindst betydning på Teknisk Videnskab) for at være i job efter endt uddannelse, sammenlignet med studerende uden studiejobs-erfaring.

Dette punkt understøttes af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har lavet en lignende undersøgelse, hvor de har vurderet 22 faktorers betydning for ledighed efter endt uddannelse.

Et relevant studiejob er den klart vigtigste faktor for at sænke ledighed, bortset fra kandidatens overordnede sundhed.

Hvis man har arbejdet med noget relevant under 16 timer om ugen, reduceres sandsynligheden for ledighed med 12 %, mens det er 23 %, hvis det er over 16 timer om ugen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet konkluderer det samme i deres egen analyse: Studerende med et relevant studiejob på CV’et kommer hurtigere i arbejde.

Kristoffer Østerberg Brændstrup, der gik direkte fra Student Assistant i Erhvervshus Fyn til en fuldmægtigstilling hos Gældsstyrelsen, har haft samme oplevelse:

"Mit studiejob har haft en kæmpe betydning for mit arbejdsliv. Det var simpelthen grunden til, at jeg kunne starte nyt job lige efter endt uddannelse."

Fordel nr. 2 - kolde kontanter

Mindre ledighed er dog ikke den eneste fordel, konkluderer undersøgelsen fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). Der er nemlig også en kontant fordel ved at træde ind på arbejdsmarkedet med relevant erfaring: Du får flere lønkroner.

Faktisk opnår studerende med relevant erhvervserfaring mellem 1.295 kr. (Humaniora) og 3.839 kr. (Samfundsvidenskab) ekstra på den første lønseddel sammenlignet med studerende uden relevant erhvervserfaring.

Igen er Samfundsvidenskab den absolutte topscorer, mens der ikke kan påvises ekstra løn til erhvervsaktive studerende på Teknisk Videnskab.

Men hvad er det ved det relevante studiejob, der har så stor indflydelse på starten af akademikeres karriere?

Hvorfor er det relevante studiejob så vigtigt?

Selvom der er mange forskellige årsager til, at det relevante studiejob scorer højest blandt faktorer til at komme hurtigt i job, vejer nogle mere tungt end andre. Vi har samlet de 5 vigtigste her:

 1. Du ”tyvstarter” din erfaring
  En af de væsentligste årsager til, at virksomheder foretrækker kandidater med erfaring fra studiejobs, er, at de sparer tid og penge på oplæring.

  Du har allerede haft en masse spændende opgaver og derigennem tilegnet dig vigtig erfaring, som arbejdsgiver slipper for at lære dig.

  Det kan fx være, at du allerede er velbevandret i forskellige projektstyringsværktøjer, som arbejdsgiveren bruger, eller du allerede er skarp på konkrete felter inden for dit fagområde. Det kunne fx være forretningsudvikling, webdesign, online marketing eller sagsbehandling.

  Uanset hvad, er det en kærkommen fordel for travle virksomheder, at de slipper for at bruge uger eller måneder på at lære dig noget, du allerede kan.

 2. Du ved allerede, hvordan man agerer på en arbejdsplads
  Via dit studiejob har du ”vænnet” dig til at være på en arbejdsplads.

  Kristoffer Østerberg Brændstrup stemmer i:
  "Mit studiejob var grunden til, at jeg allerede havde en idé om, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads."

  Du kommer til tiden, du passer dine opgaver, du overholder dine deadlines – og du behandler alle på arbejdspladsen med respekt og høflighed.

  Det sidste leder os over i punkt 3 …

 3. Du lærer at interagere positivt med kollegaer og chefer
  På en arbejdsplads er der en helt særlig dynamik mellem dig, dine kollegaer og dine chefer. Og denne dynamik tyvstarter du forståelsen af gennem dit studiejob.

  Som studerende er der typisk en mere "fri" jargon mellem dig og dine medstuderende og dine undervisere, end der er på en arbejdsplads. Dermed ikke sagt, at du ikke kan hygge dig med dine kollegaer og chefer – men på en arbejdsplads er der mere på spil.

  Som ansat skal du retfærdiggøre din løn og via din indsats sikre virksomheden en gevinst i form af kroner og ører. Det skal du ikke på samme måde som studerende, hvor du "blot" bliver bedømt i form af en karakter.

  Der er en særlig balancegang på en arbejdsplads mellem, at det skal være et godt sted at være, og at man altså er der for at skabe en god forretning.

  Det kræver hårdt arbejde samt koncentration og respekt for dem, der leder driften – og samarbejde med dem, du skal skabe produkterne med.

 4. Du lærer måske endda at lønforhandle og bede om forfremmelse
  En anden dynamik, som er karakteristisk ved en arbejdsplads, er, at der er mulighed for forfremmelse og ekstra lønkroner.

  Hvis du har været særligt ambitiøs som studentermedhjælper og har været på en arbejdsplads i relativt lang tid, er der en rimelig chance for, at du har haft mulighed for at forhandle dig til flere lønkroner og/eller en bedre stilling.

  Hvis det er tilfældet, er du naturligvis bedre stillet end dine medstuderende uden erfaring på dette område – og det kan også være en af årsagerne til de ekstra lønkroner til de erhvervserfarne studerende, som vi så i undersøgelsen fra EVA.

 5. Du har mulighed for at have jobbet i længere tid end et universitetsfag
  Det at have et studiejob i lang tid, måske endda flere år, er også noget, der adskiller sig markant fra livet på universitetet.

  Her har man et fag i et semester, hvorefter man er færdig med det. Man kan godt have følelsen af, at man lige når at lære faget at kende, hvorefter det hele kulminerer i en stort anlagt eksamen – og derefter forsvinder fuldstændig fra horisonten igen.

  Som studentermedhjælper har du muligheden for virkelig at gå i dybden med dine opgaver, din afdeling og den virksomhed, du arbejder for. Det er en anden faglig oplevelse end ”bare” at have et fag et enkelt semester.

Hvad er holdningen hos Frie – anbefaler vores eksperter at prioritere det relevante studiejob?

Vi har selvfølgelig også spurgt Fries egne eksperter om emnet.

"Jeg har selv arbejdet meget undervejs i studiet, og jeg fik mit første fuldtidsjob igennem mit studiejob …"

"Jeg kunne se en direkte forskel i resultater på de af mine studiekammerater, der ikke fik job hurtigt, og dem der fik job hurtigt …"

"Jeg vil anbefale alle at arbejde undervejs i studiet – både fordi det er fedt at arbejde, og fordi det åbner døre …"

Konklusion: Hvor vigtigt er det relevante studiejob egentlig?

Hvis du som studerende prioriterer at komme hurtigt og godt i gang med arbejdslivet efter studiet, er et relevant studiejob den bedste investering, du kan lave.

Hvis du derimod vil have mest mulig tid til at forbyde dig i dine fag og de sociale aktiviteter undervejs i studiet, skal du selvfølgelig gøre det! Det er ikke verdens undergang, og du kan stadig komme godt i gang med arbejdslivet, selvom du ikke tager erfaring med dig fra studiet.

Det er en afvejning, man må gøre sig, og det står dig heldigvis frit for at vælge, hvad du har mest lyst til.