Først stort tillykke! Vi er rigtig glade på dine vegne. Har du spørgsmål omkring dine rettigheder før og efter fødslen, så er vi klar til at hjælpe dig.

Til dig, der er gravid

Først stort tillykke! Vi er rigtig glade på dine vegne. Har du spørgsmål omkring dine rettigheder før og efter fødslen, så er vi klar til at hjælpe dig.

Hvordan er reglerne?

Vigtige informationer til dig, der skal på barsel

Du er gravid

Når I skal være forældre, har I mulighed for at holde orlov fra jeres arbejde. Hvor lang din orlov må være, hvor den skal placeres samt varslingen af denne afhænger af, om du skal være mor eller far.

Bliver jeres familie snart et familiemedlem rigere, skal I tage stilling til afholdelse af jeres barsel. Hvorledes jeres barsel fordeler sig, afhænger af, om du skal være mor eller far.

Skal du være mor, kan du holde fire ugers graviditetsorlov før din terminsdato. Efterfølgende har du ret til at holde 14 ugers barselsorlov.

Skal du være far, har du mulighed for at holde to ugers fædreorlov, når dit barn er kommet til verden.

Derefter har I som forældre mulighed for at fordele yderligere 32 ugers forældreorlov mellem jer. I har også mulighed for at forlænge jeres forældreorlov, således at I kan få op til 46 ugers orlov i alt.

Hvorledes I skal varsle jeres orlov, kan I læse mere om under ”Hvornår skal barsel varsles?”.

Din økonomi under barsel

Hvad du får udbetalt under din barsel, afhænger af din arbejdssituation på tidspunktet. Som udgangspunkt har I ret til barselsdagpenge i hele jeres forældreorlov samt under graviditetsorloven og fædreorloven. Det kræver dog, at I opfylder de eksisterende krav for at kunne modtage barselsdagpenge.

Er du ansat som funktionær og skal på barsel, modtager du halv løn under din barsel. Er din halve løn lavere end dagpengesatsen, vil din bopælskommune supplere din indkomst op, således den svarer til dagpengeniveau. Det kan du læse mere om under ”Kvindelige funktionærer har ret til halv løn”.

Modtager du fuld løn under barsel, har du ikke ret til at modtage barselsdagpenge.

Når du vender tilbage til arbejdsmarkedet

Efter endt forældreorlov skal du tilbage til arbejdsmarkedet igen. Under din graviditet har du været beskyttet mod opsigelse, og det er du som udgangspunkt også efter endt barsel. Dette gælder også, hvis du er blevet far.

Når du vender tilbage til din arbejdsplads, har du krav på at blive beskæftiget i det samme job eller på minimum samme niveau som før din barsel.

Du har mulighed for at komme tilbage på enten fuld tid eller nedsat tid. Det kan også være, at du ønsker ændrede arbejdsvilkår i en periode efter jeres barsel. Det kan eksempelvis være, at du ønsker at møde senere, tidligere eller arbejde andre dage, end du plejer.

Alt dette kan du læse mere om under ”Tilbage på arbejde efter barsel”.

Kontakt Frie

Har du spørgsmål i forbindelse med din barsel eller din tilbagevenden til arbejdsmarkedet, er du velkommen til at kontakte Frie på 63 13 85 50. Vi kan rådgive dig i forhold til barselsdagpenge samt varsling af din barsel. Er du i tvivl, om du bliver beskæftiget på samme niveau som før din barsel, eller bliver du opsagt i forbindelse med din graviditet og barsel, kan vi ligeledes hjælpe dig, hvis du er medlem af fagforeningen Frie.

Find svar

Hvad kan vi hjælpe dig med?