Grundet Corona er det i øjeblikket ikke muligt at tilkøbe huslejeforsikring. Vi håber, vi snart igen kan tilbyde tilkøb af huslejeforsikring. Har du spørgsmål, så kontakt os på telefon 63138650.

Ændring grundet Corona

Grundet Corona er det i øjeblikket ikke muligt at tilkøbe huslejeforsikring. Vi håber, vi snart igen kan tilbyde tilkøb af huslejeforsikring. Har du spørgsmål, så kontakt os på telefon 63138650.

Hvad er en huslejeforsikring?

Som noget helt unikt tilbyder Frie nu en huslejeforsikring, der kan give dig ro i maven, hvis du mister dit job.

Uanset om du bor til leje eller i eget hus, er huslejen sandsynligvis den største udgift i dit budget. Hvis du bliver ledig i en periode, skal huslejen eller terminen stadig betales, og det går ud over de ekstra fornøjelser, der gør hverdagen en smule sjovere. Du bliver måske nødt til at aflyse din ferie, opsige dit fitnessabonnement, skrue ned for café- og restaurantbesøg - kort og godt - hverdagen bliver en smule mere kedelig.

Få luft i budgettet

Med Fries nye forsikring kan du sikre din husleje, så der er plads til alt det sjove, selvom du mister dit job. Du kan tegne en dækning på 6.000 kr. eller 10.000 kr. alt efter dit behov. Beløbet er skattepligtigt og bliver udbetalt oveni dine dagpenge eller lønsikring hver måned i op til 6 måneder. Derefter ophører forsikringen.

Hvad koster det?

Du kan vælge imellem to dækninger: 6.000 kr. for 330 kr. pr. måned og 10.000 kr. for 550 kr. pr. måned (beløbet er fradragsberettiget).

Grundet Corona er det i øjeblikket ikke muligt at tilkøbe en huslejeforsikring.

Vi håber, vi snart kan tilbyde tilkøb af huslejeforsikring igen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 63138650.

---------------------------------------------------------

 

Læs mere nedenfor eller ring til os på 63 13 86 50. Du kan også sende SMS Frie4 til 1241, så ringer vi dig op.

 

 • 6 måneders udbetaling
  6 måneders udbetaling
 • Udbetaling ved ufrivillig ledighed
  Udbetaling ved ufrivillig ledighed
 • Tillæg til lønsikring
  Tillæg til lønsikring
 • Tillæg til dagpenge
  Tillæg til dagpenge
 • 2 måneders selvrisiko
  2 måneders selvrisiko
 • Du kan trække præmien fra i skat
  Du kan trække præmien fra i skat
 • 6 måneders kvalifikationsperiode
  6 måneders kvalifikationsperiode
 • Du kan forsikre 90 % af din samlede indtægt
  Du kan forsikre 90 % af din samlede indtægt

Dækning 6.000 kr.

Få 6.000 kr. ekstra pr. md. i 6 mdr.

Skriv til os
 • 6 måneders udbetaling
 • Udbetaling ved ufrivillig ledighed
 • Tillæg til lønsikring
 • Tillæg til dagpenge
 • 2 måneders selvrisiko
 • Du kan trække præmien fra i skat
 • 6 måneders kvalifikationsperiode
 • Du kan forsikre 90 % af din samlede indtægt

Dækning 10.000 kr.

Få 10.000 kr. ekstra pr. md. i 6 mdr.

Skriv til os
 • 6 måneders udbetaling
 • Udbetaling ved ufrivillig ledighed
 • Tillæg til lønsikring
 • Tillæg til dagpenge
 • 2 måneders selvrisiko
 • Du kan trække præmien fra i skat
 • 6 måneders kvalifikationsperiode
 • Du kan forsikre 90 % af din samlede indtægt

Ofte stillede spørgsmål

 • Grundet Corona er det i øjeblikket ikke muligt at tilkøbe huslejeforsikring.

  Vi håber, vi snart kan tilbyde køb af huslejeforsikring igen. 

  Har du spørgsmål, kan du kontakte os på telefon 63138650.

  ---------------------------------------------------

  For at tegne en huslejeforsikring skal du være betalende medlem af Frie. Du kan også købe produktet, selvom du i forvejen har tegnet en af vores lønsikringer. Dine muligheder afhænger af dit lønniveau, din livssituation, og hvilke behov du har for sikring.

  Du kan tegne huslejeforsikring, hvis du:

  • Er mellem 18 og 59 år.
  • Arbejder mindst 30 timer om ugen.
  • Er fastansat lønmodtager (se nedenfor).
  • Har arbejdet uafbrudt i de seneste 12 måneder.
  • Ikke har kendskab til kommende ledighed.


  Fastansat lønmodtager

  At du er fastansat lønmodtager betyder, at du har en ansættelsesaftale uden tidsbegrænsning og uden en aftalt ophørsdato, bortset fra almindelig pensioneringsdato. Du må eksempelvis ikke have arbejde af midlertidig karakter som sæsonarbejde, vikararbejde, elev-, praktik- eller træningsforløb eller være kontrakt- eller projektansat m.v.

  Du skal være i et tjenesteforhold. Det vil sige, at du har en arbejdsgiver, som overordnet bestemmer dit beskæftigelsesindhold og arbejdsrutiner, ligesom du skal modtage lønsedler fra din arbejdsgiver, og din arbejdsgiver skal indberette løn via e-indkomstregistret.


  Du betragtes ikke som lønmodtager og vil derfor ikke kunne tegne en huslejeforsikring, hvis:

  • Du er ansat i en virksomhed, som ejes af nærmeste familie og/eller din samlever.
  • Du er selvstændig erhvervsdrivende.
  • Du er beskæftigelse i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.
 • Hvornår og hvad dækker huslejeforsikring

  Huslejeforsikring træder i kraft den førstkommende 1. efter indgåelse af forsikringsaftalen, jf. forsikringsbeviset. Dette er under forudsætning af præmien er betalt på forfaldsdatoen.

   

  Dækkes

  Huslejeforsikring dækker i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed, som du får kendskab til 6 måneder, eller senere, efter huslejeforsikring er trådt i kraft.

   

  Det er en forudsætning, at din arbejdsgiver har udbetalt løn i de første 6 hele måneder efter, at huslejeforsikring er trådt i kraft. Denne periode betegnes som "kvalifikationsperioden".

   

  Eksempel:

  Hvis huslejeforsikring træder i kraft den 1. januar, giver huslejeforsikring ret til dækning, hvis du får kendskab til opsigelsen fra den 1. juli samme år eller senere.

   

  Dækkes ikke

  Ufrivillig arbejdsløshed betyder du er blevet opsagt fra dit job og ansættelsen herefter er ufrivillig ophørt efter udløbet af den gældende opsigelsesperiode. Det er en betingelse, at dette dokumenteres i form af en skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden dokumentation, som af os sidestilles hermed.

   

  Du kan ikke få dækning ved arbejdsløshed, der skyldes du selv har opsagt dit job, uanset årsag. Skyldes arbejdsløsheden forhold eller handlinger fra din side som du foretog eller undlod at foretage, og disse var eller kunne være under din kontrol, er der ingen dækning. Enhver form for arbejdsdeling samt afskedigelse og tilbud om genansættelse på lavere arbejdstid, betragtes ikke som frivillig arbejdsløshed. Der ydes ikke dækning hvis du bliver varslet væsentlige ændringer på virksomheden, eksempelvis pga. virksomheden skal flytte arbejdsplads eller enhver form for lønnedgang. Der ydes ikke dækning ved bortvisning fra arbejdspladsen, uanset udfaldet af eventuelt retssag eller forlig, ligesom der ikke ydes dækning hvis du opsiges på grund af sygdom eller samarbejdsproblemer. Der ydes ikke dækning, hvis du indgår aftale om frivillig fratrædelse.

   

  Rådighed

  Du skal være tilmeldt Jobcentret (gælder ikke hvis du har Fri Lønforsikring), være aktivt jobsøgende og stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i 37 timer pr. uge. Ved vurderingen anvendes lov om arbejdsløshedsforsikring mv. med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

   

   

 • Hvornår starter udbetalingerne

  Første udbetaling af huslejeforsikring sker sidste hverdag i den måned, du har ret til huslejeforsikring.

   

  Eksempel:

  Bliver du arbejdsløs den 1. juli, vil første udbetaling af huslejeforsikring ske den 30. september. Udbetalingen dækker for perioden 1. september – 30. september.

   

  Hvor meget

  Den månedlige udbetaling svarer til den valgte dækning, som fremgår af forsikringsbeviset.

   

  Hvor længe

  Udbetalinger af huslejeforsikring fortsætter hver måned, så længe du er arbejdsløs, dog ikke længere end 6 måneder, maksimalt 130 dage. 

   

   

 • Bopæl og opholdsadresse i Danmark

  Det er en forudsætning for udbetaling, at du har fast bopæl og opholdsadresse i Danmark.

 • Udbetaling

  Efter udløbet af selvrisikoperioden på 60 sammenhængende hele dage, betaler vi et beløb svarende til den dækning der fremgår af forsikringsbeviset. Der kan ske udbetalinger når vi har modtaget dokumentation for den ufrivillige arbejdsløshed og vi har anerkendt din skadeanmeldelse.

   

  Der kan ske udbetaling af huslejeforsikring i én arbejdsløshedsperiode, og maksimalt op til 130 dage i den pågældende arbejdsløshedsperiode.

   

  Huslejeforsikring kan udbetales til udgangen af den måned, du fylder 63 år.

   

  Du skal være tilmeldt Jobcentret (gælder ikke hvis du har Fri Lønforsikring). På dage, hvor du ikke er tilmeldt Jobcentret, kan der ikke opnås dækning. Du skal stå til rådighed for det danske arbejdsmarked, jf. afsnittet ”Rådighed”.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Hvis du klikker videre på frie.dk, accepterer du automatisk brugen af cookies. Læs mere om cookies.