Tilbage

Presse

Arbejdsmarkedet og dets mange facetter ligger os meget på sinde. Vi har mange holdninger og blander os gerne i den offentlige debat.


Har du brug for hjælp til at få afklaret et aktuelt spørgsmål, en faglig kommentar eller en holdning til et emne, er vi klar til at hjælpe.

Kontakt CMO Pernille Gammelgaard Larsen på telefon 63 13 85 45 eller e-mail pgl@frie.dk.

Vores holdninger

Frie har siden 1951 arbejdet for frihed på arbejdsmarkedet og lønmodtageres frihed til selv at vælge fagforening.

Selvom meget er forbedret gennem de seneste 60 år, er der stadig behov for at fokusere på et frit, fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked. Derfor fortsætter Frie indsatsen for sine grundholdninger.

Frie ønsker:

  • Et arbejdsmarked med frihed til at indfri individuelle ønsker i alle faser af livet.
  • Et arbejdsliv med mulighed for at skærpe kompetencerne på en overskuelig måde, som alle har råd til.
  • At alle, der er medlem af en a-kasse, skal have ret til dagpenge.
  • At ansættelsesvilkår forhandles, som de enkelte ønsker det - individuelt eller i en gruppe.
  • Et rummeligt arbejdsmarked med plads til, at alle - uanset skavanker - bidrager til velfærdssamfundet med det, de kan.
  • Behandling og økonomisk støtte til dem, der ikke længere er i stand til at arbejde.
  • En lønmodtagerlov, der sikrer grundlæggende minimumsvilkår på arbejdsmarkedet.
  • Et åbent og fordomsfrit samarbejde mellem alle relevante aktører om arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål og lovgivning.

Pressemeddelelser

Pressemeddelelse af 14. maj 2019 - Fusion fordobler medlemstallet, når to stærke a-kasser bliver til én
Pressemeddelelse af 7. maj 2019 - Ny huslejeforsikring sikrer tag over hovedet ved ledighed
Pressemeddelelse af 21. november 2018 - Frie fremtidssikrer medlemsbetjening med KMD-system
Pressemeddelelse af 15. oktober 2018 - Nyt navn.