Som medlem af Frie er du sikret hjælp til at komme videre, hvis du er blevet ledig.

Til dig, der er ledig

Som medlem af Frie er du sikret hjælp til at komme videre, hvis du er blevet ledig.

Find svar og få hjælp

En guide til dig, der er ledig

Du er ledig

I tilfælde af ledighed har du mulighed for at modtage dagpenge, såfremt du er medlem af a-kassen og i øvrigt opfylder kravene. Derudover skal du følge de angivne procedurer og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

I vores præsentation af dagpengesystemet kan du nemt få et overblik over dine pligter og rettigheder, hvis du skulle blive opsagt, selv sige din stilling op eller færdiggør din uddannelse.

Det første, du skal gøre i tilfælde af ledighed, er at melde dig ledigJobnet.dk eller personligt på dit lokale jobcenter. Har du været medlem af a-kassen i et år forinden din uddannelse, eller er du blevet opsagt med det korrekte opsigelsesvarsel af din arbejdsgiver, har det ingen betydning for din ret til dagpenge. Har du derimod meldt dig ind efter din uddannelses afslutning, eller er din ledighed selvforskyldt, kan det have en negativ konsekvens for din ret til dagpenge.

Senest 14 dage efter, du har meldt dig ledig, skal du have lavet og godkendt dit CV på Jobnet.dk. Du skal også huske at tjekke dine jobforslag på Jobnet.dk hver 7. dag.

I din ledighedsperiode skal du komme til de indkaldte samtaler med din a-kasse og dit jobcenter, som har til formål at godkende din rådighed og få dig i arbejde igen.

Det kan du få i dagpenge

Hvad du kan få udbetalt i dagpenge kommer an på din situation, når du er ledig. Under ”Dagpengesatser” kan du danne dig et overblik over, hvad du har mulighed for at få i dagpenge, alt efter om du er fuldtidsforsikret, deltidsforsikret, nyuddannet eller selvstændig.

Du har mulighed for at få udbetalt op til 20.359 kr. pr. måned i dagpenge.

Ønsker du at forsikre din løn, så du er sikret en højere sats end dagpengesatsen i tilfælde af ledighed, kan du tegne en af vores lønsikringsprodukter.

Arbejder du på nedsat tid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge, hvis du opfylder kravene for at modtage dagpenge og stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor skal du stadig søge arbejde, og din arbejdsgiver skal være villig til at se bort fra dit opsigelsesvarsel.

Kontakt Frie

Skulle du have spørgsmål i forbindelse med din ledighedsperiode, eller er du i tvivl om din dagpengeret, er du velkommen til at kontakte os på telefon 63 13 85 50.

GRATIS jobsøgningskurser for a-kassemedlemmer

Få hjælp til at finde drømmejobbet

Find svar

Hvad kan vi hjælpe dig med?