Tilbage

Juridisk hjælp

Du kan altid få hjælp fra vores dygtige team af advokater, jurister og assistenter, hvis du får et problem på dit job. Har du børn, som er i arbejde, kan de også få gratis juridisk rådgivning gennem dit medlemskab (Frie Favorit).

Du kan altid få hjælp fra vores dygtige team af advokater, jurister og assistenter, hvis du får et problem på dit job. Har du børn, som er i arbejde, kan de også få gratis juridisk rådgivning gennem dit medlemskab (Frie Favorit).

Vores eksperter tilbyder bl.a. hjælp i forbindelse med

  • Ansættelseskontrakt - Vi rådgiver dig om din ansættelseskontrakt. Kontakt os helst, inden du skriver under på en ny kontrakt. Vi gennemgår detaljerne i kontrakten, fx om voldgift, som vi anbefaler ikke aftales, og afklarer eventuelle tvivlsspørgsmål. Vi yder også individuel rådgivning om ansættelsesvilkårene under din ansættelse.

  • Opsigelse - Vi giver dig overblik over de mange ting, du skal være opmærksom på, hvis du bliver opsagt og hjælper dig, hvis du mister dit job uberettiget.

  • Barsel - Vi hjælper dig med at skabe overblik over dine muligheder for at tilrettelægge din orlov og om dine rettigheder i forhold til dagpenge, løn, opsigelse under barsel, graviditet, eller når du har fremsat ønske om at udnytte din ret til eksempelvis orlov. Efter loven er du nemlig sikret imod opsigelse pga. disse forhold.

  • Sygdom - Vi sikrer, at du kender dine rettigheder og ved, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, fx ret til løn og/eller sygedagpenge, eller hvis du bliver opsagt under sygdom.

  • Diskrimination - Vi støtter dig, hvis du bliver forskelsbehandlet på din arbejdsplads. Forskelsbehandling og diskrimination er ulovligt, hvad enten det skyldes fx race, etnisk oprindelse, køn eller seksuel orientering.

Retssager

Vi forsøger altid at opnå den bedste løsning for dig, og dette sker oftest ved forhandlinger med din (tidligere) arbejdsgiver. I enkelte tilfælde er det dog ikke muligt at opnå en aftale, og her fører vi i de tilfælde, hvor der er en god udsigt til at vinde, din sag ved domstolene uden omkostninger for dig. Vi bistår også ved sager for ligebehandlingsnævnet (om bl.a. diskrimination og graviditet/barsel), ligesom vi bistår i sager for de myndigheder, der afgør, om du har været udsat for en arbejdsskade.

Betingelser for juridisk hjælp

Når du har været medlem af fagforeningen i din karensperiode, har du ret til komplet juridisk hjælp vedrørende dit ansættelsesforhold (med Frie Basis får du juridisk hjælp uden sagsbehandling over e-mail, Skype eller telefon).

Hvis du har været medlem af en anden fagforening, indtil indmeldelsen hos Frie, er du fuldt dækket fra starten af dit medlemskab.

Frie yder ikke bistand til sager, der er opstået før indmeldelsen eller i den efterfølgende karensperiode.

Da fagforeningen Frie er for lønmodtagere, kan vi ikke bistå den øverste ledelse som eksempelvis den administrerende direktør eller selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os på 63 13 85 50.

Under Find svar finder du Fries advokaterklæring, som kan downloades. 

Karensperiode

Du har som medlem af fagforeningen (Frie Favorit/Frie Uddannelse) ret til fuld juridisk hjælp. Dette gælder også retssager ved domstolene. Vi hjælper med spørgsmål, der er opstået efter udløbet af din karensperiode, som er på 1 måned.

Hvis du har været betalende medlem af en anden fagforening i mindst 3 måneder op til indmeldelsen i Frie, er der dog ingen karensperiode. Har du valgt Frie Basis, skal du være opmærksom på, at den juridiske hjælp er begrænset til rådgivning over e-mail, Skype eller telefon og gennemgang af dine lønsedler og ansættelseskontrakt.

Udenlandsk arbejdsgiver

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver er i udlandet.

Vi har ikke mulighed for at føre retssager mod udenlandske arbejdsgivere, der ikke har et fast driftssted i Danmark.

Gratis juridisk bistand til medlemmers børn

Har dine børn et arbejde, kan de få professionel juridisk rådgivning helt gratis gennem dit medlemskab af fagforeningen (Frie Favorit). Det gælder alle hjemmeboende børn til og med 21 år, uanset om det er egne børn, adoptivbørn eller sammenbragte børn.

Vores juridiske eksperter svarer på spørgsmål telefonisk inden for områder som fx løn, kontrakt, fyring og bortvisning, så hvis barnet har udfordringer på arbejdspladsen, hvad enten det er et fritidsjob eller et fast arbejde, så er der mulighed for at hente professionel juridisk assistance.  Er det ikke tilstrækkeligt, hjælper vi også med den konkrete sagsbehandling imod en arbejdsgiver. Dog fører vi ikke retssager for medlemmers børn.

Nedsat arbejdsevne

Kan du af en eller anden grund ikke varetage dit job, som du plejer, er vores jurister, advokater og socialrådgiver klar til at give dig vejledning og sparring, så du bliver bedst muligt klædt på til at håndtere din situation og - hvis det bliver nødvendigt - bistå dig i sager mod din arbejdsgiver, forsikringsselskab eller over for de myndigheder, der behandler arbejdsskadesager.

Spørgsmål om eksempelvis sygedagpenge eller tilkendelse af førtidspension, jobafklaringsforløb m.m. afgøres af de enkelte kommuner, og her kan vores socialrådgiver bistå.

Hvis du har været ude for en arbejdsskade, kan der også være behov for at føre sager ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen. Her bistår både vores socialrådgiver og jurister.

Samtidig er du altid velkommen til at kontakte os for bedst at forberede dig til en "mulighedssamtale" ved langvarig sygdom, aftale om nye ansættelsesvilkår eller andre arbejdsopgaver, tilskudsmuligheder og lignende.

Hvis du har tegnet Frie Basis, skal du opgradere til Frie Favorit for at få hjælp inden for dette område.