Kurser/fyraftensmøder
Økonomi og regnskab

Få indsigt i økonomi og bliv en bedre sparringspartner

Har du til tider vanskeligt ved at navigere og orientere dig i den økonomiske verden? Og savner du lidt mere styr på de mange begreber inden for regnskabsforståelse og -analyse, fx egenkapitalens forrentning, EBIT, afskrivninger, immaterielle anlægsaktiver, kortfristet gæld m.m. – og ikke mindst sammenhængen imellem dem?

Kan du nikke genkendende til spørgsmålene, så er dette kursus noget for dig.

På kurset er der fokus på at gøre dig i stand til at forstå de grundlæggende økonomiske sammenhænge i en virksomhed og gennem øget viden om økonomi og regnskab blive en bedre sparringspartner for den nærmeste leder/ledelse på det økonomiske felt.

Form

Vi har fokus på værktøjer, benytter case-eksempler og laver øvelser for at få en bedre praktisk forståelse for de faktorer, der påvirker økonomien og regnskaber. Der vil desuden være en løbende dialog med deltagerne, så vi får bragt eksempler fra hverdagen i spil.

Målgruppe

Personlige assistenter, Executive assistents, "blæksprutter", koordinatorer, sekretærer, direktionssekretærer etc. og personer, der skal fungere som økonomisk sparring til ledelsen.

Indhold

 • Gennemskue de økonomiske sammenhænge i en virksomhed
 • Grundlæggende kendskab til regnskabsregler og -principper med udgangspunkt i Årsregnskabsloven
 • Forståelse for regnskabets opbygning og indhold samt sammenhængen mellem resultatopgørelsen og balancen, herunder egenkapitalen
 • Regnskabsanalyse, herunder regnskabets “varme punkter”
 • Kendskab til udarbejdelse af budgetter og budgetkontrol
 • Afdelingsregnskaber og fordeling af omkostninger
 • Indsigt i bogholderiets betydning og bogføringsprocessen samt forstå sammenhængen over til regnskabet
 • Elementært kendskab til moms og løn
 • Rapportering af økonomi.

Kursussted

Odense: Frie, Overgade 24, 5000 Odense C.

Kursusvarighed

7 timer (fra kl. 09.00-16.00).

COVID-19

Vi overholder selvfølgelig Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til COVID-19, dvs. god afstand imellem kursisterne, håndsprit m.v.

Underviser

Cand.merc. Sanne Marcus fra Supplement AS.

Forplejning

 • Morgenbrød fra kl. 08.30-09.00.
 • Der vil være kaffe/te, frugt og vand hele dagen.
 • Frokost.
 • Kage om eftermiddagen.

Tag en kollega/ledsager med

Som medlem af fagforeningen kan du tage en kollega/ledsager med til medlemspris.

Rådighedserklæring

Hvis du er ledig og medlem af fagforeningen, skal du udfylde en rådighedserklæring til a-kassen. Erklæringen skal udfyldes, hvis du er på dagpenge. Er du ansat i løntilskudsjob, skal du aftale din deltagelse med din arbejdsgiver.