Tilbage til magasin
15. mar 2019

Vores kollega er en robot

Der er mange både økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster ved at overlade ensformigt arbejde til en kontorrobot. Hos revisionsfirmaet Baker Tilly har kollegerne taget godt imod teknologien.

Der er mange både økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster ved at overlade ensformigt arbejde til en kontorrobot. Hos revisionsfirmaet Baker Tilly har kollegerne taget godt imod teknologien.

Manuelt tastearbejde er ressourcekrævende, og hos en revisionsvirksomhed som Baker Tilly, der arbejder med store mængder data, kostede det mange ressourcer at behandle data manuelt. Samtidig åbner teknologien for større effektivisering, så de menneskelige ressourcer kan bruges til mere værdiskabende arbejde. Det blev starten på at få afdækket nye muligheder.

Løsningen blev en kontorrobot, eller en såkaldt RPA løsning.

- Robotic Process Automation - eller bare RPA - er reelt set et stykke software, som interagerer på tværs af flere systemer og kopierer de menneskelige arbejdsgange – en avanceret form for makro, som mange kender det fra fx Word/Excel, forklarer Christoffer Pedersen, som har været med til at implementere kontorrobotten på sin egen arbejdsplads, Baker Tilly, der nu også tilbyder konsulentrådgivning til andre virksomheder, der er interesserede i at sætte strøm til flere af deres arbejdsprocesser.

Klarer opgaverne hurtigt og fejlfrit

Nu har Baker Tilly fået en digital ”sekretær”, der ikke har noget imod at tage sig af alle de trivielle, ensformige og mindre værdiskabende opgaver, som de fleste synes er kedelige. En opgave, som før kunne tage en studentermedhjælper 1,5 time at behandle, tager kun 11 minutter for kontorrobotten, og fejlprocenten er 0, og det er med til at højne kvaliteten af Baker Tillys rådgivning.

- Fordelen ved en kontorrobot, som den vi har i Baker Tilly, er, at den er intuitiv at programmere, hvilket har gjort, at alle medarbejdere kan komme med forslag til andre processer, hvor de kan se en fordel i at lade robotten assistere. Da vores deltidsbogholder fandt nye udfordringer, stod vi og manglede arbejdskraft, men mange af processerne kunne vi automatisere, og derfor var det oplagt at lade kontorrobotten tage over. Den kan arbejde døgnet rundt, den udfører arbejdet fejlfrit, og det frigiver tid, som så kan bruges til mere værdiskabende opgaver, som ikke kan automatiseres, forklarer Christoffer Pedersen.

Baker Tilly har efterfølgende ansat en medarbejder med fokus på kundeopgaver og rådgivning, som fx digitalisering af forretningsgange og processer, pga. kundernes store interesse i mere smarte og tidsbesparende løsninger.

Ingen grund til at frygte robotten

Netop det, at tiden kan bruges mere effektivt på andre værdiskabende opgaver i virksomheden, mener Christoffer Pedersen er vigtigt at understrege. For med den rette efteruddannelse og omstillingsparathed kan kontorrobotter både skabe vækst og nye stillinger:

- Fordelen ved de intuitive robotter, som den vi har, er, at den løbende kan udvikles og udvides til at løse flere opgaver uden ekstraomkostninger til konsulenter, fordi medarbejderne selv kan oplære robotten. Det er dem, der kender processerne, der bedst kan programmere den, og det kan alle lære, uden at man behøver at være et teknisk geni. Så hvis man er åben for at lære nyt, så kan robotten være med til at skabe job fremfor at afvikle dem.

Eksempler på kontorrobottens opgave

Kontorrobotten kan søge i dokumenter, finde oplysninger på nettet, lave beregninger, håndtere data, sende mails og kun fantasien sætter grænser for, hvilke opgaver en kontorrobot kan automatisere for dig, fx:

  • Kontrol af input og output.
  • Integration mellem systemer, rykkerprocedurer, afstemninger, lønhåndtering m.m.
  • Rapportering, datavask og behandling af større datamængder.
  • Behandling af mails.
  • Ordre og -salgsoprettelse, fakturering m.m.

Spring på toget

Hvor det tidligere primært var et fænomen i bankerne, får flere og flere virksomheder i disse år øjnene op for fordelene ved at have en robotkollega, og det er også med til at skærpe konkurrenceevnen, at mange arbejdsprocesser bliver højnet og de menneskelige ressourcer i stedet bruges på at skabe værdi og udvikling i virksomheden.

- Teknologien er i fuld gang med at forvandle vores hverdag. Mange har svært ved at overskue den forandring det er at digitalisere deres arbejdsgange, og du kan godt vælge at blive stående på perronen, men toget kører alligevel! Derfor anbefaler vi vores kunder at være på forkant og sørge for at give deres medarbejdere den nødvendige efteruddannelse. Det giver de bedste forudsætninger for fremtiden. Samtidig skal vi også huske på, at når det handler om at tænke nyt og tage særlige hensyn, så kan den menneskelige hjerne ikke erstattes, konstaterer Christoffer Pedersen.

Magasinartikler

Flere magasinartikler