Tilbage til magasin
15. mar 2021

Sådan finder og udvikler du dine talenter

Det er ikke givet, at du er bevidst om dine talenter. Heldigvis er der måder at finde dem på, og det er aldrig for sent at opdage et nyt talent hos sig selv eller at indrette sit arbejdsliv efter det.

Det er ikke givet, at du er bevidst om dine talenter. Heldigvis er der måder at finde dem på, og det er aldrig for sent at opdage et nyt talent hos sig selv eller at indrette sit arbejdsliv efter det.


Har du et stort talent? Ofte bruges ordet lidt snævert og i forbindelse med sportsudøvere eller kunstnere. Men heldigvis for os, der hverken er den næste Ronaldo eller Rembrandt, er paletten af talenter langt bredere end som så.

– Alle har forskellige grader af en række intelligenser som sproglig, logisk, visuel, kropslig, musisk og personlig intelligens. Udfordringen er, at de fleste af os i vid udstrækning går igennem den samme skole og ungdomsuddannelse i samme tempo. Det kan medføre, at ens talenter er sværere at opdage. Det kan dække for ens talenter, siger Torben Theilgaard, der er centerleder ved Studievalg Danmark. Derfor er det ikke sikkert, at man er bevidst om alle sine egne talenter.

Fritid er talenttid

Er man usikker på, hvilke talenter man har, kan man starte med at forestille sig, hvad ens venner eller familie vil sige, at man er god til.

– Mennesker ved ikke nødvendigvis, at de er gode til noget, før de får det at vide. Det kan også være, at man ved det, men måske ikke tør indrømme det, fordi der er en grad af blær over at sige, at man er god til noget. Det kan det være en hjælp at forestille sig, hvad andre ville sige, eller ligefrem spørge dem, siger Torben Theilgaard.

Man kan også se på sin fritid. For de fleste er det nemlig især i fritiden, at talenterne for alvor folder sig ud.

– Spiller man fx fodbold, finder man det typisk meningsgivende at gøre noget med andre og indgå på et hold eller i et team. Man går efter et fælles mål, og man ser, at det er nødvendigt med øvelse, hvis man vil udvikle sig, siger Torben Theilgaard.

Aldrig for sent at finde nye talenter

Selvom man måske ikke har noget stort fodboldtalent, kan man bruge den viden om, hvilke talenter man har, til at gå i en retning, hvor de efterspørges og er værdifulde.

– Ofte dyrker man talenter i sine fritidsinteresser i en ramme, som man synes, er interessant. Det er en god kilde til at erkende talenter hos sig selv, siger Torben Theilgaard.

Det er naturligvis en fordel, hvis man tidligt i sit liv bliver opmærksom på, hvilke talenter man har. Det giver selvtillid, og man kan undersøge og overveje, hvor ens talenter bedst kan komme til udtryk. Men mange bemærker også sent i livet nye talenter hos sig selv.

– Det er aldrig for sent at opdage nye talenter hos sig selv. Efter finanskrisen så vi forholdsvist mange i 40’erne, der skiftede helt spor i forhold til deres baggrund og tog nye uddannelser, siger Torben Theilgaard.

Rig mulighed for ny retning

Generelt kan det dog være en udfordring at gå i en helt anden retning og tage en ny uddannelse midt i livet, når man har forpligtelser som børn og realkreditlån, der forudsætter en vis indkomst.

– Men der er altid mulighed for at efteruddanne sig i en ny retning. Man kan tage voksenuddannelse eller deltidsuddannelser, der kan betyde, at man får et væsentlig andet arbejdsindhold, hvor man udnytter helt andre talenter, siger Torben Theilgaard.

Det er faktisk snarere reglen end undtagelsen, at ens arbejdsindhold forandrer sig markant gennem ens arbejdsliv.

– Langt de fleste skifter faktisk jobtype gennem deres karrierer. Typisk tager man en uddannelse i sin ungdom, men efter cirka syv år på arbejdsmarkedet ser vi, at mange foretager karriereskift, uden at man har taget en anden uddannelse. Det viser, at der er mange måder at ændre sit arbejdsliv på, siger Torben Theilgaard.

Talentfulde, unge mennesker

Mange er nervøse for at lade unge teste deres talent for musik, kunst eller sport som en karrierevej – de bliver i stedet opildnet til at tage en uddannelse først, og så gøre forsøget bagefter.

– Det burde være omvendt. Som ung har man ingen forpligtelser – det er lige netop dér, man kan afprøve sig selv. Har man et talent, der retfærdiggør, at man gør forsøget, skal man opfordres til det. Går det ikke, kan man tage en videregående uddannelse og komme videre bagefter, slutter Torben Theilgaard.

Magasinartikler

Flere magasinartikler