Tilbage til magasin
22. jun 2020

A-kassen Frie holdt gang i hjælpen til de ledige i coronatiden

Hele beskæftigelsesindsatsen blev sat i stå den 12. marts, efter statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned. Men A-kassen Frie har holdt kontakten med de ledige, der har brug for hjælp.

Hele beskæftigelsesindsatsen blev sat i stå den 12. marts, efter statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned. Men A-kassen Frie har holdt kontakten med de ledige, der har brug for hjælp.


Da Danmark lukkede ned, skulle ledige ikke længere til fysiske samtaler i jobcenter og a-kassen, og der var heller ingen krav om at søge job og joblogge. Alligevel har A-kassen Frie holdt kontakten med de ledige medlemmer, der havde brug for hjælp og rådgivning – på helt frivillig basis.

- Vi ser det som en vigtig opgave som a-kasse at stille vores kompetencer til rådighed for vores medlemmer. Vi så allerede tidligt i lockdown perioden, at medlemmerne efterspurgte rådgivning og hjælp til at tænke nyt i forhold til jobsøgning. Derudover har vi mærket, at mange medlemmer har haft brug for nogle at tale med – en form for ”kontaktsult”. Derfor har vi mødt stor imødekommenhed, når vi har henvendt os til medlemmerne, fortæller teamleder i a-kassen, Britta Kaltoft.

Ja tak til sparring

I den periode, landet har været lukket, har A-kassen Frie fastholdt kontakten med nyledige med tilbud om lovpligtige CV-samtaler. Alle har – på ganske frivillig basis – fået et tilbud om en samtale hjemmefra. Langt de medlemmer har takket ja til sparring på deres jobsøgning og en snak – på afstand – om hverdagen som jobsøgende midt i en coronatid, hvor det kan være svært at finde fodfæste på et forandret arbejdsmarked.

Britta Kaltoft har oplevet, at mange var positivt overraskede over at blive kontaktet af a-kassen, selv om beskæftigelsesindsatsen var sat i bero:

- De fleste ser det som en gave, at vi ringer. En del af de medlemmer, som vi har talt med, har ikke søgt job i mange år, og derfor har de brug for hjælp til at komme i gang med ansøgning og CV. Vi har udarbejdet udkast til ansøgning og CV til forskellige brancher og har også lavet udkast til ansøgninger og CV, som man kan bruge, hvis man søger uopfordret. Det er der en del medlemmer gør i øjeblikket. Derudover har medlemmerne brug for at se arbejdsmarkedet i et større perspektiv: Uddannelse, ændring af jobspor osv., og her har karrierekonsulenterne med deres store viden om arbejdsmarkedet meget at byde ind med.

Vigtigt at holde kontakten

A-kassen Frie håber, at myndighederne vil tage ved lære af fordelene ved at holde kontakt med de ledige, uanset hvilken udfordringer der må opstå i fremtiden.

- Generelt er der en bekymring for, hvordan arbejdsmarkedet ser ud, når samfundet lukker helt op igen. Vi har en del i service- og restaurationsbranchen, og her er bekymringen helt klart, om virksomhederne har råd til nyansættelser. Ved at give rådgivning 1:1 – altså en nærværende og relevant rådgivning, oplever vi, at medlemmerne føler sig mødt, hørt og set i en ganske svær situation for mange. Og derfor er det vigtigt, at vi ikke bare slipper de ledige, men tilpasser vores service til den aktuelle situation og er der, når medlemmerne har brug for os.

Magasinartikler

Flere magasinartikler