Tilbage til magasin
22. jun 2020

Er du bæredygtig på job?

Ordet bæredygtig finder vi alle vegne. Men hvad betyder det egentlig? At vi skal passe hinanden og på jorden, ved de fleste af os, men kan man også bæredygtig i et arbejdsforhold? Hvordan og hvilke muligheder du selv har for at være bæredygtig i dit arbejdsforhold, det giver karriererådgivere, Lars Ginderskov & Helle Krogsgaard fra Fries Lønsikring, her deres bud på.

Ordet bæredygtig finder vi alle vegne. Men hvad betyder det egentlig? At vi skal passe hinanden og på jorden, ved de fleste af os, men kan man også bæredygtig i et arbejdsforhold? Hvordan og hvilke muligheder du selv har for at være bæredygtig i dit arbejdsforhold, det giver karriererådgivere, Lars Ginderskov & Helle Krogsgaard fra Fries Lønsikring, her deres bud på.

Hvad er et bæredygtigt arbejdsforhold?

Lars Ginderskov: Det betyder, som ordet siger, at vi skal evne at bære hinanden fremad ved at være dygtige til det, vi gør, og i fællesskab sikre virksomhedens resultater. Det gælder for medarbejdere som ledere. Vi skal dygtiggøre os på vores kompetencer, men også sikre os, at vi forstår, trives med eller udfordrer os selv ift. de rammer, som virksomheden har og skaber for os. Der hvor man bærer og løfter hinanden mod nye højder eller mod et fælles fundament, er der hvor tryghed og motivation skabes ved synlige rammer. Det vil smitte af på arbejdsmoralen, initiativet, og i sidste ende også resultaterne for virksomheden.

Helle Krogsgaard: Mange af de udfordringer vi møder hos vores kandidater, har faktisk et element af bæredygtighed i sig - enten fordi der er et ønske om at få det, eller man simpelthen mangler det.

Fries karriererådgivere i lønsikring arbejder til dagligt med at sætte fokus på netop det bæredygtige arbejdsforhold, både hos de jobsøgende kandidater og dem, der oplever udfordringer i deres nuværende arbejdsforhold.

Hvordan skaber man bæredygtighed?

Helle Krogsgaard: Vejen til bæredygtighed kan være svær. Det kræver, at man dels får skabt en bevidsthed om, hvad man kan og vil, men dels også ved hvilke rammer man trives med. Vi vælger ofte job ud fra indhold af arbejdsopgaver, men forlader det, fordi rammerne for vores trivsel ikke er optimale. Som medarbejder bærer du naturligt et ansvar i udførslen af dine opgaver, men du har reelt også et ansvar i at bære virksomheden værdier og strategi i samspil med dine kollegaer og leder. Vi fokuserer ofte lidt for meget på vores jobindhold, og kommer til at glemme vores egen rolle og bidrag til netop rammerne for virksomhedens succes. Som med-arbejdere er vi en afgørende del af virksomhedens øko-system. Selvfølgelig gælder det også den anden vej rundt – virksomheden skal også skabe de rette rammer for medarbejdernes performance og motivation gennem synlighed og ledelse. Et bæredygtigt arbejdsforhold er med andre ord, der hvor virksomhedens rammer gør, at vi trives, udvikles og lykkes som individ og i fællesskab.

Hvilke muligheder du selv har for at blive bæredygtig?

Lars Ginderskov: Det handler i høj grad om, om vi er mentalt og fagligt jobfit, altså dygtige, både når vi er i gang med at søge job, men også er i et job. Det handler om at afkode hvilke rammer, man har brug for og hvilke, der er reelt er tilstede i virksomheden. Hvis vi ikke forstår eller udlever virksomhedens værdier som medarbejdere, så er der et mismatch. Man er jo en slags familie, som skal løfte sammen for at sikre virksomhedens eksistens.

Hvordan er vi bæredygtige sammen?

Helle Krogsgaard: Hvis vi ikke oplever vi udvikler os, bliver set eller mangler jobglæde, måske fordi rammerne ikke er definerede, mulige at opnå eller strider imod vores egne jobværdier, så begynder man ofte at søge efter nye græsgange, opleve dalende performance, eller konflikter opstår. Måske opstår der mistro til din leder, og du føler ikke længere virksomheden er med dig. Bæredygtighed opstår altså kun, hvis virksomhed og medarbejdere spiller sammen og får skabt et miljø med et langsigtet fokus på relationer, læring, ledelse og en klar strategi. Virksomhedens ansvar er, at få medarbejderne til at se den store sammenhæng. De er ikke kun dem, som lægger murstenene, de skal kunne se hele huset for sig. Kan vi se huset, så opstår det bæredygtige arbejdsforhold!

Har du et bæredygtig arbejdsforhold?

3 gode råd til, hvordan du kan skabe et bæredygtigt arbejdsforhold:

  1. Find dine rammer – vis dit værd og dine kompetencer ved at turde spørge, lytte og lære. Find dit og virksomhedens fælles sprog – forstå rammerne, strategien, målet, værdierne
  2. Byd ind – tænk ikke kun på, hvad virksomheden skal tilbyde dig, men også hvad du kan tilbyde virksomheden. Det handler om, hvad I sammen kan bære, og hvordan I skaber værdi for hinanden
  3. Tænk både på kort og lang sigt – de er lige gode. Det handler ikke om, hvor mange år, der i livet, men hvor meget liv der er i hvert år. Når du kan mærke energien – så ved du, det er bæredygtigt.
Magasinartikler

Flere magasinartikler