Tilbage til magasin
22. jun 2020

Øv dig i at være uenig – og rummelig

Konflikter på arbejdspladsen er uundgåelige. Men bliver de ikke løst eller håndteret, kan de dræbe arbejdsglæden og lede til, at man siger et ellers godt job op. Derfor er konflikthåndtering vigtig for et bæredygtigt arbejdsliv.

Konflikter på arbejdspladsen er uundgåelige. Men bliver de ikke løst eller håndteret, kan de dræbe arbejdsglæden og lede til, at man siger et ellers godt job op. Derfor er konflikthåndtering vigtig for et bæredygtigt arbejdsliv.


Hvis skyld er det, at den mail ikke blev sendt? Hvorfor er det kun mig, der tømmer opvaskemaskinen på kontoret? Hvorfor informerer min leder mig ikke om de nye beslutninger? En arbejdsplads er et minefelt af konflikter, og de fylder en stor del af vores arbejdsliv.

– Der er sådan set ikke noget i vejen med at have en uoverensstemmelse med en kollega. Men så snart man ikke er enige om at være uenige, og det begynder at påvirke ens adfærd, er det et problem, siger Mads Lønnerup, der er chefkonsulent og partner i SUPPLEMENT AS, som afholder kurser og foredrag om bl.a. konflikthåndtering.

– Slår man konflikter hen, vokser de og spreder sig. De vil lede til mistrivsel på arbejdspladsen, og på sigt vil de betyde, at man søger et andet sted hen, selvom man er glad for de faglige opgaver i ens stilling, siger han.

Hvem rydder op?

Konflikter mellem kolleger falder typisk ind i forskellige kategorier. En stor del af dem handler om skyld og ansvar.

– Det er et skyld-spil, hvor man bruger mange kræfter på at finde ud af, hvem der har begået en fejl frem for at få fejlen rettet og komme videre. Snitflader medfører også ofte konflikter, fordi opgaver falder ned mellem to stole, og ingen ser dem som deres at løse – et klassisk eksempel er oprydning eller tømning af opvaskemaskinen. Og så er der værdikonflikter om, hvad der er rigtigt og forkert eller godt og dårligt. Er det fx i orden at komme fem minutter for sent til møder, og hvordan taler vil til hinanden? siger Mads Lønnerup.

Konflikter med ens leder er heller ikke unormalt.

– Der kan selvfølgelig være tale om regulær dårlig ledelse, men mange af konflikterne med ens leder skyldes, at man ikke kan gennemskue baggrunden for lederens valg. Kan man ikke det, forsvinder tilliden og respekten, når lederen ytrer sig, siger Mads Lønnerup.

Skal ikke løses, men accepteres

Uanset hvilken konflikt man har eller med hvem, er grundreglerne for at håndtere den på en vellykket måde de samme.

– Konflikter er som ukrudt i haven – de forsvinder ikke af sig selv, og man er nødt til at tage det løbende. Derfor skal man turde tage fat i konflikten tidligt. Mange tænker, at det er farligt, men det bliver først farligt, når man ikke tager konflikten. De fleste konflikter om snitflader og opgaver kan løses forholdsvist enkelt. Men der er også konflikter, som ikke kan løses, men som skal accepteres – fx om hvilket fodboldhold, der er bedst, eller om Paradise Hotel er godt eller forfærdeligt tv. Her er målet ikke at blive enige, men at forstå, at man er uenige, og at det ikke skal hindre, at man arbejder sammen, siger Mads Lønnerup.

Mod og rummelighed

En god måde at komme derhen er ved at være nysgerrig, når man er uenig. For hvis man er nysgerrig, kan man bedre forstå baggrunden for modpartens synspunkt. Og forståelse er grundlaget for, at man kan komme videre.

– At man tør tage konflikter, er ikke det samme som, at man skal tage dem alle sammen. Man skal tage dem, der er vigtige for en. Hvis man er konfliktsky, skal det være, fordi man vælger ikke at tage en konflikt – ikke fordi man ikke tør. Det betyder til gengæld, at man skal være rummelig på de områder, hvor man vælger ikke at tage konflikten. Man skal derfor øve sig i både at turde være uenig og at være rummelig, siger Mads Lønnerup.

Gode råd til konflikthåndtering

  1. Øv dig i at være uenig. Det er ikke farligt.
  2. Forstå din modpart. Det er grundlaget for, at I kan være enige om en uenigehed.
  3. Øv dig i at være rummelig, og vælg dine konflikter baseret på, hvor vigtig den er for dig. Det er ikke alt, du skal gå i konflikt om.
  4. Vurdér, hvor vigtig konflikten er i forhold til relation til din modpart. Der er sjældent grund til at ødelægge en vigtig relation med en konflikt, der dybest set er irrelevant.
  5. Prøv at have en løsning med til konflikten. Den er nemmere at håndtere, hvis der er noget at tale ud fra.

Frie afholder kurser om konflikthåndtering i september 2020.

Magasinartikler

Flere magasinartikler