Tilbage til magasin
09. okt 2020

Hjælp til lønsikrede i coronatid kræver nytænkning

Da Danmark lukkede ned i marts 2020 grundet COVID-19, havde mange af vores kandidater brug for hjælp på en ny måde. Med ét var vilkårene på arbejdsmarkedet nemlig ændret både nationalt og globalt, og det krævede derfor nye metoder og tilgange at finde frem til et nyt job.

Da Danmark lukkede ned i marts 2020 grundet COVID-19, havde mange af vores kandidater brug for hjælp på en ny måde. Med ét var vilkårene på arbejdsmarkedet nemlig ændret både nationalt og globalt, og det krævede derfor nye metoder og tilgange at finde frem til et nyt job.


Når man er opsagt eller ledig, er målet naturligvis at finde et nyt job. Processen er ofte forbundet med usikkerhed og utryghed, fordi man aldrig ved, hvornår det vil lykkedes.

Man gør alt, hvad man kan – søger job, holder gang i netværk, laver opslag på sociale medier osv. Troen på et nyt job svandt ind hos mange kandidater, da arbejdsmarkedet pludselig blev udfordret på en måde, vi aldrig har oplevet før.

En personlig sparringspartner

Hos FF Forsikring troede vi alligevel på, at det var muligt for vores kandidater at finde et nyt job – trods de ændrede vilkår. Når man har en lønsikring hos FF Forsikring, er man automatisk sikret hjælp til jobsøgning, samtaletræning, coaching og støtte i en ledighedssituation, og man har sin egen personlige karriererådgiver i hele processen.

Vi oplevede, at mange kandidater havde brug for sparring og støtte til, at det stadig var muligt, og at det stadig gav mening at blive ved med at søge jobs.

”Må vi stadig mødes?”

Under normale omstændigheder er en del af karriererådgivningen, at vores kandidater løbende mødes fysisk med karriererådgiveren. Ofte kan en kandidat have brug for at tale om svære ting i forbindelse med at have mistet sit job, og det fysiske møde giver tryghed og skaber tillid mellem kandidat og rådgiver.

Men for at undgå smitteeksponering besluttede vi hurtigt at erstatte de fysiske møder med telefon- og Skypemøder, og vi var meget spændte på, hvordan denne nye form ville påvirke relationen mellem kandidaten og rådgiveren.

Overordnet kan vi konkludere, at vores digitale tilgang i den personlige karriererådgivning har været en succes. Det har skabt en højere grad af fleksibilitet – og vores kandidater har på den måde hyppigere kunnet få hjælp. Dog oplevede vi, at der stadig er mange fordele ved det fysiske møde, da der opstår en anden form for tillid og nærvær, når vi sidder overfor hinanden.

- Når vi bliver tvunget til at arbejde i et nyt format som Skype og telefoniske møder, udvikler vi automatisk nogle nye færdigheder. Kropssproget indsnævres, og jeg blev langt mere bevidst om brugen af min stemme, der nu mestrer mange nye nuancer. Jeg spørger også ofte ind til, om det, jeg siger, giver mening, da jeg ikke, som ved et fysisk møde, kan afkode kropssproget, udtaler karriererådgiver Dorthe Jensen og fortsætter

- Jeg italesætter ved opstart af en ny kandidat, at jeg godt ved, at jeg via telefonen skal vinde deres tillid, og det kan være grænseoverskridende for dem – den indledning skaber hurtigt en mere uformel dialog.

I fremtiden vil vi benytte begge metoder og vil i højere grad vurdere fra gang til gang, hvad der er bedst for kandidaten.

Nytænkning i en krisetid

Vi har også afholdt webinarer for vores kandidater om forskellige emner som brug af LinkedIn, jobsøgning og motivation. Det har været en stor succes og er en form, vi vil bruge i fremtiden til at kunne levere viden og inspiration til vores kandidater.

- Jeg forsøgte mig, som noget nyt, med webinarer til de ledige for at træne og inspirere, og det har virket helt kanon. Helt vildt, hvor godt det er blevet modtaget og brugt, fortæller karriererådgiver Lars Ginderskov, der også har lavet en del instruktionsvideoer, som er blevet lagt op på frie.dk.

COVID-19 situationen har for de fleste virksomheder krævet hurtige tilpasninger og udvikling af processer. Og det har bestemt også været tilfældet hos os. Vi blev tvunget til at tænke nyt og lynhurtigt tilpasse os situationen for at kunne håndtere de helt ekstraordinære mange kandidater, som pludselig mistede deres job. Vi er stolte af vores kandidater, fordi det - på trods af de helt usædvanlige forhold, som COVID-19 udsatte og fortsat udsætter arbejdsmarkedet for - er lykkedes for rigtig mange at finde nyt job – også i en krisetid.

Kontakt os

Hvis du vil høre mere om dine muligheder for at tegne en lønsikring, er du velkommen til at skrive til os eller kontakte os på 63 13 85 50.

Magasinartikler

Flere magasinartikler