Tilbage til magasin
08. okt 2020

Kender du reglerne for din hjemmearbejdsplads?

Coronakrisen har skabt et større behov for, at medarbejdere arbejder hjemme. Men kender du egentlig reglerne for en hjemmearbejdsplads’ indretning – og gør din arbejdsgiver?

Coronakrisen har skabt et større behov for, at medarbejdere arbejder hjemme. Men kender du egentlig reglerne for en hjemmearbejdsplads’ indretning – og gør din arbejdsgiver?


Arbejder du hjemme mere end i gennemsnit en dag hjemme om ugen, gælder arbejdsmiljøloven også, når du arbejder hjemme. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren skal sørge for, i samarbejde med dig, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Indretning af hjemmearbejdspladsen

Din hjemmearbejdsplads skal indrettes, så arbejdet kan udføres forsvarligt. Det kan bl.a. betyde, at du i en ekstraordinær situation som med COVID-19 kan tage din normale kontorstol med hjem til hjemmearbejdspladsen, så du har mulighed for at sidde ordentligt og minimere eventuelle gener ved den ændrede arbejdsplads. Det er ikke en ret at have et hæve-sænke bord, så du kan ikke forlange at få dit arbejdsbord med hjem. Men på den anden side skal bordet, du sidder ved, opfylde arbejdsmiljølovens krav.

Arbejdstilsynets vejledning om emnet siger bl.a., at ”Hjemmearbejdspladsen skal have passende inventar, så arbejdet kan udføres forsvarligt. Det betyder bl.a., at inventaret skal passe til den ansatte, der bruger det.”

Det betyder i praksis, at eksempelvis dit spisebord sandsynligvis ikke lever op til kravene, og at et hæve-sænke bord derfor kan være den eneste rigtige løsning, for at bordet kan tilpasses dig.

Hvem betaler?

Det helt klare udgangspunkt er, at det er din arbejdsgiver, der skal betale for indretningen af hjemmearbejdspladsen, hvis det er din arbejdsgivers ønske, at du arbejder hjemmefra. Hvis det er dit eget ønske, kan løsningen blive, at du selv betaler. I så fald kan du muligvis få fradrag for udgiften. Under alle omstændigheder skal der en dialog med din arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads om emnet.

Skærmarbejde

Hvis din arbejdsdag primært består af at sidde bag en computerskærm, skal placeringen af skærmen og kunstige lyskilder koordineres, så generende blænding og reflekser minimeres.

Reglerne om arbejde ved en skærm betyder ifølge Arbejdstilsynet:

  • At der skal være tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser
  • At der gælder særlige regler for arbejdsbord, arbejdsstol, skærm, indlæsningsudstyr, programmer, belysning m.m.
  • At den ansatte har ret til at få undersøgt syn og øjne
  • At den ansatte har ret til specielle synskorrigerende hjælpemidler, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt
  • At arbejdsgiveren skal sørge for at tilrettelægge arbejdet ved skærmen, så det regelmæssigt bliver afbrudt af andet arbejde eller pauser.

Svært at håndhæve regler derhjemme

I praksis kan Arbejdstilsynet ikke håndhæve reglerne om arbejdsmiljø i private hjem. Derfor er det vigtigt, at du og din arbejdsgiver finder en løsning, der får tingene til at fungere - særligt i den her ekstraordinære tid, hvor mange bliver bedt om at arbejde hjemme.

Har du spørgsmål?

Kontakt Frie på 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til indretning af din hjemmearbejdsplads og dine rettigheder i den forbindelse.

Magasinartikler

Flere magasinartikler