Tilbage til magasin
08. okt 2020

Styrk din coping power

Din evne til at håndtere situationer – også kaldet coping – har indflydelse på, hvordan du har det. Derfor er det vigtigt at være god til at cope, og det kan heldigvis læres, fortæller Marianne Norbye de Paoli.

Din evne til at håndtere situationer – også kaldet coping – har indflydelse på, hvordan du har det. Derfor er det vigtigt at være god til at cope, og det kan heldigvis læres, fortæller Marianne Norbye de Paoli.


Din chef giver dig en stor opgave, som du ikke har erfaring med. Begynder du straks at planlægge og finde tid? Ser du det som en mulighed for at imponere din chef og blive dygtigere? Eller tænker du, at det helt sikkert går galt? Måske trækker du bare på skuldrene og ignorerer den? Det afhænger af dine copingstrategier.

– Coping dækker over, hvordan man overkommer og håndterer livets skift – hvilke strategier man handler og tænker ud fra. Det er en kompetence, som man bruger hver dag til at håndtere alle situationer, og den hænger sammen med ens trivsel, siger Marianne Norbye de Paoli, som har skrevet bøger og holder foredrag om coping og som driver NORBYE, der er en konsulentvirksomhed med fokus på stress og trivsel.

Ikke alle strategier er lige gode

Effektive copingstrategier er med til at sikre vores trivsel, mens ineffektive strategier kan medvirke til mistrivsel eller ligefrem stress.

– Får man feedback fra sin chef, der siger, at det var fint, men at det og det kunne være bedre, er én copingstrategi at se det som en hjælp og huske det næste gang. Det er en effektiv strategi. En ineffektiv strategi er at fokusere på, at det ikke var godt nok og blive ved med at have det i baghovedet, hvor det kan lede til selvkritik eller tankemylder, siger Marianne Norbye de Paoli.

Det kan også være, at ens copingstrategi er at trusselsminimere udfordringen ved fx at arbejde mere eller lade som om, det ikke spiller nogen rolle.

– Mange er også gode til at handle for at gøre noget ved en situation, men dårlige til at håndtere følelsesdelen, hvilket også er ineffektiv coping, siger Marianne Norbye de Paoli.

Bedre coping starter med bevidsthed

Det er vigtigt med velfungerende strategier. Især i en tid, hvor der bliver stillet store krav til vores coping-evner med konstante forandringer, og hvor man skal forholde sig til snart sagt alt på sociale medier.

– Vil man forbedre sin coping, skal man øve sig i at anvende mange effektive strategier. Det starter med, at man er bevidst om, hvilke strategier man typisk anvender, og om der er andre, man skal øve sig i, siger Marianne Norbye de Paoli.

Det er også en god idé at give sine tankemønstre et serviceeftersyn, for tænker man negativt, hæmmer det ens coping.

Fire gode spørgsmål til god coping

– Der er også fire effektive spørgsmål, man kan bruge til at håndtere en situation: Hvad du kan forandre fx ved at uddelegere eller omprioritere? Hvad du kan undgå ved at sætte grænser eller sige fra? Hvad du kan tilpasse ved din egen adfærd eller strategier? Og er der noget, du ikke kan gøre noget ved og må acceptere? Ved at tage stilling til de spørgsmål, træffer man bevidste valg og fravalg, der hjælper med at håndtere situationen effektivt, understreger Marianne Norbye de Paoli.

De fire copinghjul

Copingstrategier kan inddeles i fire. Brug dem til at identificere dels dine strategier, dels hvilke du med fordel kan udvikle.

 1. Problemløsning (effektivt)
  Du forsøger at tage kontrol ved at gøre noget aktivt ved situationen. Fx handler du løsningsorienteret, uddelegerer ansvar og opgaver eller omprioriterer.

 2. Positiv vurdering (effektivt)
  Du fokuserer på det positive i situationen. Fx har du en opmuntrende indre dialog, du accepterer og tilgiver eller ser efter skjulte muligheder.

 3. Trusselsminimering (både effektivt og ineffektivt)
  Du minimerer betydningen af situationen. Fx bruger du humor, siger pyt, anerkender, at ting er uden for din kontrol, overspringshandler, ignorerer eller dulmer med mere arbejde, mad eller TV.

 4. Negativ vurdering (ineffektivt)
  Du fokuserer på de negative aspekter ved situationen. Fx forventer du det værste, er selvbebrejdende eller -kritisk, er håbløs, er hjælpeløs eller har tankemylder.
Magasinartikler

Flere magasinartikler