Tilbage til magasin
15. dec 2020

Køn påvirker dynamikken på arbejdspladsen

Påvirker køn vores samarbejde på arbejdspladsen? I dén grad, konstaterer lektor fra Copenhagen Business School Florence Villeseche, for stereotyperne lever i bedste velgående. Men med god ledelse og klare mål udvikler dynamikken mellem køn konstruktive diskussioner i stedet for personlige konflikter.

Påvirker køn vores samarbejde på arbejdspladsen? I dén grad, konstaterer lektor fra Copenhagen Business School Florence Villeseche, for stereotyperne lever i bedste velgående. Men med god ledelse og klare mål udvikler dynamikken mellem køn konstruktive diskussioner i stedet for personlige konflikter.

Under et teammøde kommer du med et forslag, men du fornemmer, at det ikke rigtigt vinder gehør. Lidt efter kommer en kollega i store træk med det samme forslag, og nu bliver der nikket anerkendende rundt om bordet. Forskellen er, at du er kvinde, og din kollega er mand!

Lyder det stereotypt – grænsende til det diskriminerende? Ikke desto mindre er det et konkret eksempel fra forskningen i køn på arbejdspladsen, og lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, Florence Villeseche, bruger det til illustrere, at selvom en arbejdsplads som udgangspunkt handler om faglighed og kompetencer, påvirker køn uundgåeligt samarbejdet.

– Vores køn spiller en stor rolle for vores adfærd, selvopfattelse og opfattelse af andres adfærd i alle aspekter af livet. Så naturligvis spiller det også en rolle på arbejdspladsen. Vi kan ikke parkere vores køn ved indgangen, når vi møder på arbejde, siger Florence Villeseche og uddyber eksemplet med teammødet:

– Kvinder bliver traditionelt opfattet som mere bløde, empatiske og konsensussøgende, mens mænd bliver opfattet som mere analytiske, resultatorienterede og handlekraftige. Det skaber en bias, som gør, at vi fortolker ting forskelligt, afhængigt af om det er en mand eller kvinde, der siger det. Og det er ikke kun mændene, der synes bedst om mandens forslag – det er også kvinderne.

Går glip af gode idéer og udvikling

Ifølge Florence Villeseche er konsekvensen, at arbejdspladen går glip af gode idéer, udvikling og værdiskabelse. Men hun konstaterer samtidig, at det er meget svært at ændre på, for vores opfattelser af køn er indlært siden barnsben.

– Det bedste, man kan gøre som arbejdsplads, er at være bevidst og åben om, at den bias er til stede. Det er ikke nok bare at ansætte flere kvinder, for de bliver ikke hørt mere af den grund. Ultimativt er det en ledelsesopgave at sikre, at alle gode idéer bliver bragt i spil, uanset hvem der kommer med dem, siger Florence Villeseche og konstaterer, at det ikke nødvendigvis er nemt, for ledere – såvel mandlige som kvindelige – har samme bias som medarbejderne.

Diskussioner i stedet for konflikter

Det kunne lyde, som om rene mande- eller kvindearbejdspladser præsterer bedre, fordi der så ikke er noget kønsaspekt. Men det er ikke tilfældet, fastslår Florence Villeseche, for så går man glip af den nuancering, som forskellige køn skaber.

– På arbejdspladser med samme køn har man tendens til bare at bekræfte hinandens idéer. Der er bedre dynamik i samarbejder med flere køn – bl.a. fordi kvinder er bedre til at lytte og spørge ind. Men som med alle former for mangfoldighed på arbejdspladsen kræver det synlig ledelse og klare mål at få det bedste ud af dynamikken. Det er ikke nok at blande kortene og så se, hvad der sker. Uden styring risikerer man, at konstruktive diskussioner tipper over og bliver til personlige konflikter, siger Florence Villeseche.

Seksualitet på arbejdspladsen

Sidst, men ikke mindst, er der seksualitet. Påvirker den også samarbejdet mellem køn på en arbejdsplads? Både og lyder svaret fra Florence Villeseche.

– Selvfølgelig kan kolleger blive tiltrukket af hinanden, men så længe man er bevidst om, at det kan være en dimension i samarbejdet mellem køn, og at arbejdspladsens politik på området, i det omfang man har en, er tydelig, også når det gælder MeToo-problematikker, behøver det ikke at være et problem. Der er ikke noget, der viser, at seksualitet påvirker samarbejdet i større grupper. Det er snarere, hvis samarbejdet kun er mellem to personer, konstaterer Florence Villeseche.

Florence Villeseche

... er lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School (CBS), hvor hun forsker og underviser i køn og mangfoldighed. Desuden er hun akademisk leder for det tværfaglige forskningssamarbejde på CBS-platformen Diversity and Difference, som fokuserer på diversitet og mangfoldighed.

Magasinartikler

Flere magasinartikler