Tilbage til magasin
15. dec 2020

Kunsten at lytte – oprigtigt

Lytter du for selv at tale eller for at forstå? Din lytteindstilling er afgørende for din evne til at løse de udfordringer, du møder, og understøtte den gode relation til dine kolleger. Få proceskonsulentens bud på, hvordan du bliver en bedre lytter.

Lytter du for selv at tale eller for at forstå? Din lytteindstilling er afgørende for din evne til at løse de udfordringer, du møder, og understøtte den gode relation til dine kolleger. Få proceskonsulentens bud på, hvordan du bliver en bedre lytter.

At udvikle gode lytteevner er en god investering ifølge proceskonsulent Mette Knippel, der til dagligt arbejder med ledelsesudvikling i sin virksomhed Knippel Ledelse. Det kræver, at du både har viden om, hvad det indebærer, og har fokus på at bruge den gode lytning i hverdagen.

- Det handler ikke så meget om teknik, når du skal præstere ægte nærværende og generøs lytning. Det handler mest om indstilling. Hvordan er du mentalt til stede, når du lytter? Hvad er dit formål – og hvad vil du gerne understøtte og fremme med din lytning? Når du lytter, skal du have en grundlæggende respekt, nysgerrighed og omsorg for den, der taler, forklarer Mette Knippel.

God lytning handler altså om, at man forsøger at forlade sit eget perspektiv for en stund for at undersøge og interessere sig for, hvad der er på spil ud fra andre perspektiver. Her giver Mette Knippel fire hurtige bud på, hvordan du kan blive bedre til at lytte.

Vær nysgerrig

Grundlaget for alt god lytning er nysgerrighed. En umiddelbar og lidt naiv nysgerrighed, hvor du åbner dig og lytter efter for at prøve at forstå, hvad der er på spil for den, der taler. Hvad er hun optaget af? Hvad ønsker hun at fortælle? Hvad vil hun gerne have dig som lytter til at forstå? Hvad ønsker hun hjælp til? Når du lytter på den måde, må du slippe kontrollen. Du kan ikke vide, hvad din lytning giver dig. Du skal ikke styre, hverken hvad den, der taler, fortæller, eller hvad du selv kommer til at høre.

Vær åben og afslappet

Det kan være svært ikke at styre samtalen i din egen retning. Især hvis andre forventer af dig, at du leder samtalen. Forventningen om styring – både direkte og indirekte – må du prøve at lægge væk – og i stedet finde en åben og afslappet lytning frem. Åben på en måde, hvor du hverken skal eller vil bestemme, hvor I skal hen. Afslappet på en måde, hvor du både er rolig og afventende – men samtidig også opmærksom og lyttende. Lyttende på en måde, hvor dit mål er at følge og forstå din samtalepartner.

Lyt efter pausen

Når din samtalepartner stopper op, og når der ikke kommer flere ord ud, sker der ofte rigtig meget inde i ham eller hende. Der opstår måske nye tanker eller nogle vigtige følelser. I indadvendtheden foregår der noget udviklingsmæssigt vigtigt, der kan gøre jer begge to klogere på det, I drøfter. Derfor: Vær opmærksom på at give god tid.

Det kræver øvelse at opnå den dobbelte opmærksomhed – altså både at være opmærksom på, hvornår der opstår pauser med fordybelse og at give plads til at den anden kan få ro til at tænke sig om og samle sig.

Lyt efter det ufuldendte

Normalt har vi nemmest ved at høre efter, når der tales klart og tydeligt, når der bruges hele sætninger, og når fortællingen er velformuleret og overbevisende. Men ofte er guldet gemt der, hvor samtalen bliver vævende og sætningerne er ufuldendte. Det er præcis der, der opstår mulighed for nye erkendelser, forståelser og læring, hvis vi tør at give det plads.

5 gode tips til generøs og udforskende lytning

  1. Lyt på en sådan måde, at dine kolleger får lyst til at tale – og tal på sådan en måde, at de får lyst til at lytte.
  2. Vær generøs og åben, når du lytter – lyt til flere og andre perspektiver, end du plejer.
  3. Vær nysgerrig og afslappet. Lyt efter tøven og pauser – og efter det vævende og ufuldendte. Her opstår de gode refleksioner.
  4. Lyt udforskende for at få mere viden – undgå den problemløsende lytning.
  5. Øv dig ofte – og husk at give god tid.
Magasinartikler

Flere magasinartikler