Tilbage til magasin
15. dec 2020

Ny dom binder medlemmer til gæld i konfliktramte fagforeninger

Vidste du, at medlemmer af konfliktramte fagforeninger risikerer at stå i gæld til deres fagforening og blive ramt af udmeldelsesbegrænsninger i flere år, efter at konflikten er slut?

Vidste du, at medlemmer af konfliktramte fagforeninger risikerer at stå i gæld til deres fagforening og blive ramt af udmeldelsesbegrænsninger i flere år, efter at konflikten er slut?

Når en fagforening indgår i en faglig konflikt som fx strejke eller lockout, er det sjældent gratis for medlemmerne. Dette skyldes blandt andet, at man ikke får løn fra sin arbejdsgiver, hvis man er omfattet af en strejke eller lockout. I de situationer yder fagforeningerne ofte økonomisk støtte til deres konfliktramte medlemmer i form af støtte fra fagforeningens ”strejkekasse” eller i form af direkte lån til medlemmerne. Medlemmerne hæfter dog for regningen i mange år efter, at konflikten er slut og kan også blive ramt af udmeldelsesbegrænsninger, så det ikke er muligt at ”løbe fra regningen”.

Nye medlemmer skal hæfte for gammel gæld

Med en ny dom har Højesteret netop afgjort, at det også gælder for nye medlemmer. Det betyder, at nyindmeldte medlemmer også hæfter for tidligere konfliktudgifter, selvom konflikten for længst er afsluttet, når de bliver meldt ind, og selvom de ikke selv har været en del af konflikten.

Sagen i Højesteret handlede om et fagforeningsmedlem, der først havde meldt sig ind i den pågældende fagforening efter konfliktens afslutning. Han blev, ligesom alle de andre medlemmer, pålagt at betale et ”konfliktkontingent” straks efter sin indmeldelse. Da han kort tid efter anmodede om at blive meldt ud, nægtede fagforeningen at effektuere udmeldelsen, før med-lemmet havde betalt sin andel af de samlede konfliktudgifter – også selvom udgifterne var forbundet med en konflikt, der lå forud for hans indmeldelse.

Hos Frie begrænser vi ikke medlemmerne

Højesterets dom viser, at fagforeninger er berettiget til at binde både nye og gamle medlemmer til de omkostninger, der følger af faglige konflikter, uanset om medlemmerne har været direkte omfattet af konflikten eller ej. Medlemmerne hæfter altså solidarisk for alle udgifter i forbindelse med faglige konflikter, heriblandt også andre medlemmers lån fra ”strejkekassen”. Hos Frie er det netop en af årsagerne til, at fagforeningen ikke indgår i faglige konflikter, men støtter op om det enkelte medlems frie valg. Derfor vil medlemmer af Frie heller ikke blive fanget i sager, som den i Højesteret, forklarer jurist i Frie, Pernille Krag Petersen.

- Som medlem af Frie kan du ikke blive ramt af konfliktgæld og udmeldelsesbegrænsninger, og du har ret til at få din sædvanlige løn under konflikt. Når du er medlem af Frie, er du nemlig ikke omfattet af en konflikt på din arbejdsplads, og du skal derfor ikke strejke og kan heller ikke blive lockoutet, slutter Pernille Krag Petersen.

Magasinartikler

Flere magasinartikler