Har du været i job i flere år, er vi også rigtig glade på dine vegne. Og får du brug for hjælp, så er vores fagforening og a-kasse klar til at hjælpe dig.

Tillykke, hvis du er nyansat

Har du været i job i flere år, er vi også rigtig glade på dine vegne. Og får du brug for hjælp, så er vores fagforening og a-kasse klar til at hjælpe dig.

Find svar og få hjælp

Hvad skal du være opmærksom på som lønmodtager?

Du er i job/nyansat

Som lønmodtager skal du være opmærksom på dine ansættelsesvilkår og din ansættelseskontrakt. Disse dikterer, hvordan du er stillet i forhold til ferie, løn, opsigelse m.v.

Noget at det første, du får udleveret på din nye arbejdsplads, bør være din ansættelseskontrakt. Heri vil alt lige fra dine arbejdsopgaver, din løn, din arbejdstid og din ret til ferie stå beskrevet. Er du omfattet af konkurrence- og kundeklausuler, vil det også være anført i din ansættelseskontrakt. Det er derfor vigtigt, at du altid sørger for at være godt sat ind i indholdet i din kontrakt, således at der ikke kan opstå misforståelser mellem dig og din arbejdsgiver senere hen. Derudover skal du være bevidst om, at din kontrakt indeholder det, den skal, samt at alle informationer deri er korrekte.

Dine ansættelsesvilkår kan variere alt efter, om du eksempelvis er ansat som funktionær, som vikar eller er omfattet af en overenskomst, så sørg altid for at have styr på, hvordan du er ansat på din arbejdsplads.

Dit arbejdsmiljø er alfa og omega for din trivsel og dit arbejde. Trives du, og er der harmoni mellem dine opgaver og den tid, du har stillet til rådighed, vil det smitte af på din arbejdseffektivitet. Omvendt kan mistrivsel og stress medføre ineffektivitet. Derfor skal du, din arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsgiver altid sørge for, at virksomhedens fysiske og psykiske arbejdsmiljø er gunstigt for alle.

Du skal tilbringe rigtig mange timer på din arbejdsplads. Derfor skal du altid skal være opmærksom på blandt andet din sidestilling, hvis du eksempelvis arbejder på kontor. Derudover må chikane aldrig tolereres, og oplever du problemer med enten det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, skal du altid tage kontakt til din arbejdsgiver eller arbejdsmiljørepræsentant.

Læs mere om regler for det psykiske arbejdsmiljø.

Når du fratræder fra din stilling

Når du fratræder din stilling, er det ikke lige meget, om du selv siger op, eller om du bliver opsagt af din arbejdsgiver.

Vælger du selv at sige op, vil dit opsigelsesvarsel variere alt efter, om du er ansat som funktionær eller er underlagt en overenskomst på din arbejdsplads. Når du selv siger dit job op, er din ledighed som udgangspunkt selvforskyldt. Det betyder, at du får en karantæne fra din a-kasse, hvor du ikke har mulighed for at få udbetalt ydelser.

Bliver du opsagt af din arbejdsgiver, er det vigtigt, at du opsiges med det korrekte opsigelsesvarsel. Gør du ikke det, vil du også få karantæne fra a-kassen.

Bliver du opsagt med det korrekte opsigelsesvarsel, har det ingen betydning for din ret til dagpenge, og du vil kunne få dem udbetalt fra din første ledighedsdag.

Du kan også læse mere om, hvad du skal gøre i tilfælde af bortvisning.

Lønsikring

Ønsker du en højere sats end dagpengesatsen i tilfælde af ledighed, kan du tegne en af vores lønsikringsprodukter.

Kontakt Frie

Har du spørgsmål i forbindelse med din ansættelse, kontrakt eller lignende, er du velkommen til at kontakte os på 63 13 85 50.

Arrangementer, kurser og rabataftaler

Gode medlemstilbud

Find svar

Hvad kan vi hjælpe dig med?