Tilbage til oversigt
28. apr 2020

3F bruger coronakrisen til at retfærdiggøre lovbrud

Ifølge finans.dk har 3F indgået aftale med en gruppe under Danske Hoteller om, at 3F’ere skal fyres sidst, hvis arbejdsgiveren fyrer folk efter hjemsendelser som følge af coronakrisen. Ulovligt, fastslår Fries juridiske chef Ole Østergaard.

Ifølge finans.dk har 3F indgået aftale med en gruppe under Danske Hoteller om, at 3F’ere skal fyres sidst, hvis arbejdsgiveren fyrer folk efter hjemsendelser som følge af coronakrisen. Ulovligt, fastslår Fries juridiske chef Ole Østergaard.


3F har under coronakrisen indgået aftaler med flere arbejdsgivere, der er i direkte strid med lovgivningen og har karakter af eksklusivaftaler, som har været ulovlige siden 2006. Hvis en hjemsendelse pga. COVID-19 ender med fyringer, "opsiges 3F-medlemmer sidst", står der i en aftale, som Finans er i besiddelse af.

Eksklusivaftale

Flere eksperter, som Finans har talt med, er enige om, at aftalen en klar overtrædelse af foreningsfrihedsloven og en indirekte eksklusivaftale, fordi man stiller arbejdsgiverne i en situation, hvor de skal stille en ansat bedre end en anden - alene på baggrund af deres fagforening. Det samme mener juridisk chef, Ole Østergaard fra Frie:
- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er i strid med foreningsfrihedsloven, og jeg er meget overrasket over, at arbejdsgiverne går med til det. De må være blevet presset af noget eller nogen.

3F: Vi var under tidspres

3F kan ikke oplyse til Finans, hvor mange af denne type aftaler, man har indgået. I en mail oplyser Bo Christensen, der er forhandlingssekretær for 3F Privat, service, hotel og restauration, at 3F "under tidspres" har indgået nogle aftaler, hvor "der dispenseres for de sædvanlige opsigelsesvarsler. I den forbindelse har vi varetaget vores medlemmers interesser bedst muligt, men er der i aftalen elementer, som arbejdsmarkedsjurister sår begrundet tvivl om, vil vi gerne tage en dialog med vores arbejdsgiverpartnere om de pågældende elementer", skriver han.

Vi skal værne om vores menneskeret

- Grundlæggende mener jeg, at Den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der sætter rammerne for udviklingen i løn- og ansættelsesvilkår, er en god model, siger Ole Østergaard. Men ifølge ham har den sine tydelige svagheder. Fx som her, når vi hører om folk, der indirekte bliver tvunget til medlemskab af en bestemt fagforening. Det så vi også i sagen med bagagehåndteringsmedarbejderne i Københavns lufthavn for noget tid siden, ligesom stilladsarbejderne ligefrem bryster sig af det.

- Frit fagforeningsvalg er en menneskeret. Det har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslået for flere år siden, og den skal vi værne om, slutter Ole Østergaard.

Hvad sker der ellers lige nu?