Tilbage til oversigt
23. aug 2021

Arbejdsmiljø - hvem har din ryg?

Du har ret til et godt arbejdsmiljø. Men hvad betyder det, og hvem har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt, og gælder de også på hjemmearbejdspladsen? Få mere at vide her.

Du har ret til et godt arbejdsmiljø. Men hvad betyder det, og hvem har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt, og gælder de også på hjemmearbejdspladsen? Få mere at vide her.


Er det ikke kun din stol, der knirker, men også din ryg? Eller er presset for stort på din arbejdsplads med fejl og stress som konsekvens? Så er den gal med arbejdsmiljøet, og det er der grund til at se nærmere på. For som medarbejder har du krav på et sikkert og sundt arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk. Det er faktisk § 1 i arbejdsmiljøloven.

Loven er generel

Arbejdsmiljøloven indeholder ingen praktiske regler for, hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø. Dem finder man i stedet i bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet. Der er hundredevis af dem, og de omfatter alt lige fra kontorarbejde til arbejde med teknisk udstyr og arbejde i eksplosiv atmosfære.

Arbejdsmiljø er arbejdspladsens ansvar

Det er altid din arbejdsgiver, der har ansvaret for arbejdsmiljøet, og det er arbejdsgiverens pligt at lægge op til og strukturere et samarbejde om arbejdsmiljøet. På små arbejdspladser er det et fælles ansvar mellem ledelsen og medarbejdere løbende at tale om eventuelle problemer for arbejdsmiljøet og finde løsninger.

I virksomheder med 10 eller flere medarbejdere skal arbejdet være struktureret i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). I den skal der være repræsentanter fra medarbejderne og repræsentanter fra arbejdspladens ledelse. Her kan man bringe emner op og udtrykke ønsker og arbejde på at finde løsninger i al mindelighed. AMO kan ikke bestemme, at arbejdet eller arbejdspladsen skal indrettes på andre måder – det er i sidste ende op til arbejdsgiveren.

FAKTA

  • Din arbejdsplads har ansvaret for et godt arbejdsmiljø.
  • Arbejdsmiljøloven gælder også hjemme hos dig selv, hvis du arbejder hjemme en dag om ugen eller mere.
  • Udfordringer med arbejdsmiljøet skal løses i samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne.
  • Frie kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke regler for arbejdsmiljø, der gælder for din type arbejde.

Ikke tvunget til at følge vejledninger

Din arbejdsgiver er ikke tvunget til at indrette arbejdet eller arbejdspladsen efter vejledninger og bekendtgørelser om arbejdsmiljøet, hvis arbejdsmiljøet er sikret på en anden og mindst lige så god måde. Men hvis der intet er gjort, kan Arbejdstilsynet komme med påbud, som arbejdsgiveren skal leve op til, og udstede bøder. Får du en arbejdsskade på en arbejdsplads, hvor de relevante vejledninger eller bekendtgørelser ikke bliver fulgt, kan din arbejdsgiver også risikere en bøde. Det er i øvrigt altid en god idé at kontakte Frie, hvis du kommer ud for en arbejdsskade.

Gælder også hjemme

Arbejder du hjemme en dag om ugen eller mere, gælder arbejdsmiljølovgivningen, bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet også hjemme hos dig selv. Udfører du kontorarbejde hjemmefra, betyder det fx, at din arbejdsgiver skal sørge for, at du får en stol og et bord, der kan indstilles til dig, og at din hjemmearbejdsplads lever op til de samme krav til bl.a. skærmarbejde og indeklima som på arbejdspladsen.

Læs mere om indretningen af hjemmearbejdspladsen.
Få svar på de mest stillede spørgsmål om hjemmearbejdspladsen.

Frie kan hjælpe dig

Frie kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke vejledninger og bekendtgørelser der gælder for den type arbejde, du udfører. Er der udfordringer med arbejdsmiljøet, oplyser og rådgiver Frie også om dine rettigheder og om dine muligheder for at forbedre det gennem din arbejdsplads’ AMO.

Frie kan desuden assistere med at anmelde grove brud på arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og vejledninger til Arbejdstilsynet. Ender det i en sag mod din arbejdsgiver, vil den blive ført at Arbejdstilsynet.

Får du en arbejdsskade, bistår Frie dig naturligvis hele vejen gennem en efterfølgende erstatningssag og en eventuel sag om udvidet ansvar mod din arbejdsgiver, hvis du er medlem af fagforeningen og har tegnet Frie Favorit.

Hvad sker der ellers lige nu?