Tilbage til oversigt
21. dec 2021

Boost din faglige udvikling

Du er godt i gang med dit arbejdsliv, og det kører egentlig meget godt. Sådan da. For du kan mærke, at der mangler noget. Måske er det tid til at udvikle dine faglige kompetencer?

Du er godt i gang med dit arbejdsliv, og det kører egentlig meget godt. Sådan da. For du kan mærke, at der mangler noget. Måske er det tid til at udvikle dine faglige kompetencer?


At udvikle sig fagligt handler grundlæggende om alt det, der skal til, for at du lykkes i dit job og/eller flytter dig i dit job. Forskellige jobs kræver forskellige kompetencer. Og til forskellige tider. For de kompetencer, du mestrer i dag, er formentlig ikke de samme, som dit arbejde kræver af dig i fremtiden. Faglig udvikling dækker i det følgende over alle former for uddannelser, træning, kurser og certificeringer.

Derfor bør du dyrke din faglige udvikling

Når du tænker på faglig udvikling, så husk, at ingen er født til at være fantastisk til sit job. Succes kommer ved at tilegne sig viden, erfare, prøve af og gentage. Igen og igen. Udover at du skal kunne følge med kravene på din arbejdsplads, så er faglig udvikling også vigtigt på det personlige plan. De færreste er i det lange løb tilfredse med stilstand. Der er ganske enkelt noget dybt tilfredsstillende ved at udvikle sig som menneske.

5 gode grunde til, at du bør udvikle dine faglige kompetencer

 • Personlig udvikling og trivsel
 • Faglig tilfredsstillelse
 • Bedre markedsværdi
 • Udvide dit netværk
 • Klæde dig på til fremtiden.

Der er med andre ord rigtig gode grunde til at kigge på, hvad du fagligt mestrer i dag, og hvor du fagligt gerne vil flytte dig hen. Lad os kigge på begrebet kompetencer.

Hvordan kan jeg blive bevidst om mine kompetencer?

I grove træk kan man opdele kompetencer i to grupper. Dine personlige kompetencer og dine faglige kompetencer. I denne artikel fokuserer vi på de faglige kompetencer, som er dem, du opnår gennem uddannelse, job, kurser og fritidsaktiviteter.

Det kan fx være

 • Præsentationsteknik
 • Salgspsykologi
 • Undervisning
 • Emner inden for markedsføring
 • Sprog.

Hvad vi taler om, når vi taler om kompetencer?

Kompetencer er de erfaringer og den viden, der kan omsættes til konkret handling. Dine kompetencer er med andre ord bestemmende for, hvilke opgaver du kan løse, og hvordan du løser dem. Man kan sige, at dine faglige kompetencer er en blanding af teori og praksis. Noget har du fået med dig gennem din(e) uddannelse(r), og andet har du lært på din arbejdsplads. Og begge dele er lige meget ”værd” som dine faglige kompetencer.

Hvorfor er det vigtigt at sætte ord på?

Du kender det sikkert. Det er ofte først, når du sidder og skal skrive fx en jobansøgning, at du sætter ord på dine kompetencer. Helt konkret. I den situation er du tvunget til at værdisætte ordene og alt det gode, du kan. I det daglige er det ikke noget, du tænker over. Men når det handler om din faglig udvikling er der ingen vej udenom. For hvis du ikke er bevidst om dine faglige kompetencer eller mangel på samme, ja, så er det svært at ændre på. Derfor skal du først i gang med at afsøge dine nuværende kompetencer.

Hvordan bliver jeg bevidst om mine nuværende kompetencer?

Der findes lige så mange metoder, som der findes kompetencer. Herunder er tre meget forskellige metoder, som du kan bruge til at afsøge dine nuværende kompetencer. Der er forskel i metodernes dybde, så du kan bruge den, der passer bedst til dig.

Tænk tilbage

Tænk tilbage på et problem eller en konkret situation på din arbejdsplads, hvor du var involveret. Det må gerne være et helt almindeligt hverdagsproblem på din arbejdsplads.

 • Hvilke initiativer tog du for at løse problemet? Hvad var din præcise rolle?
 • Hvad blev udfaldet? Tænk kun på de positive historier.
 • Hvilke kompetencer var på spil? Skriv dem ned.

De 5 trin

Trin 1: Tænk på situationer, hvor du har brugt en specifik kompetence. Det kan både være større projekter og hverdagssituationer. Find 3-5 eksempler.

Trin 2: Her skal du vurdere, hvor godt du mestrer den specifikke kompetence. Brug en skala fra 1-5. 1 er dårlig beherskelse, 3 er på vej og 5 er ekspert. Vær ærlig. Husk at det handler om at opnå klarhed, så du kan udvikle dig.

Trin 3: Hvilke faktorer spillede ind på din vurdering af dig selv? Hvordan vil du definere og/eller eksemplificere kompetencen på ekspertniveau?

Trin 4: Nu skal du finde ud af, hvor du har huller i forhold til at være "på vej" eller på ekspertniveau. Hvad skulle der til, for at du ville vurdere dig selv anderledes? Er der noget i din adfærd eller mindset, der står i vejen for, at du kan nå op på fx ekspertniveau?

Trin 5: Sådan! Nu har du en plan for arbejdet med udvikling af din kompetence. Det kan være efteruddannelse, et kursus eller en certificering. Tænk både online og fysisk. Der er nok af muligheder, og nu er du på vej!

Hvad siger andre – om mig?

1. Start med at lave en liste over det, du selv opfatter som dine kompetencer. Gem listen til senere.

2. Find i alt fire personer, som du stoler på, og som du regner med er ærlige. To af dem skal være familie eller venner, og to skal være nuværende eller tidligere kollegaer. Det er en god ide at sende dem følgende spørgsmål, men du kan også tale med dem ansigt til ansigt.

 • Hvilke opgaver tror de, at du nyder at lave?
 • Hvad har de oplevet, at du er god til?
 • Og hvilke kompetencer mener de, at du er fremragende til?
 • Hvad tror de, du har nemt ved?
 • I hvilke situationer har du mest imponeret dem?

3. Skriv svarene ned i fire kolonner – én for hver person.

4. Nu skal du sammenligne deres svar med de kompetencer, du selv skrev ned. Er det de samme? Er der noget, der har overrasket dig? Er der overensstemmelse mellem det, du nyder at lave, og det du er god til? Er der et mønster?

Og hvad så nu?

Med alt den viden, du nu har fået, kan du begynde at kigge på, om der er noget, der mangler? Er der noget fagligt, du gerne vil udvikle? Og hvor vil du gerne hen i dit arbejdsliv?

Hvad motiverer mig på mit arbejde? Og hvad er mine behov?

Du kender det sikkert fra kontoret. Kan du mærke, at dit faglige oplæg møder dine kollegaers behov for helt konkret faglig viden, er du også meget mere motiveret for at levere det bedste, du kan. Det giver simpelthen mening. For din motivation er afgørende for, at du leverer det, der skal til. Motivation går hånd i hånd med dine behov. Får du dine faglige og menneskelige behov opfyldt, vil du også være meget mere motiveret til at gøre det ekstra.

Sagt med andre ord: Motivation er afgørende for det engagement, drive og energi, du lægger på dit arbejde. En ting er sikker. Du kan formentlig mærke, hvordan energien mangler, når motivation er væk.

Hvordan finder jeg frem til, det der motiverer mig?

Find et job du elsker,
og du behøver aldrig arbejde
en eneste dag i resten af dit liv (Confucius)

Det lyder flot, som Confucius beskrev det længe før vores tidsregning. Og mindre kan også gøre det. Men han havde fat i noget. I hvert fald er motivation afgørende for, om du trives på dit arbejde.

Når det handler om motivation, taler man typisk om to typer:

 • Den ydre motivation
 • Den indre motivation

Den ydre motivation handler om at arbejde med noget for at opnå noget. Det er den dinglende gulerod et sted foran dig. Det kan være en bonus, en forfremmelse eller frugtkurven på arbejdet.

Ingen tvivl om, at de forskellige elementer motiverer og skaber glæde. Pointen er blot, at det er en midlertidig motivation. Når bonussen er opnået, forfremmelsen i hus eller frugtkurven er blevet en selvfølgelighed, så fordufter motivationen. Indtil næste gulerod.

Og her kommer vi så frem til pointen

Det er den indre motivation, der skal på banen. Den indre motivation handler om, at du ønsker at arbejde med noget for din egen skyld. Her er motivationen udelukkende den indre tilfredsstillelse, du får, når noget lykkedes: Den er langt stærkere end den ydre og rummer en energi og drivkraft, som er langvarig og dybt tilfredsstillende:

Fx

 • Når deltagerne evaluerer din workshop helt i top
 • Når kunden kvitterer med en flot reference
 • Når kollegaerne roser din løsning
 • Den følelse af ”flow”, du får, når du arbejder med noget og glemmer tid og sted
 • Den indre tilfredsstillelse, du får, fordi du udvikler dig fagligt

En arbejdsplads drevet af indre motivation er langt stærkere og at foretrække for både ledere og medarbejdere. I realiteten vil en arbejdsplads have medarbejdere, der er drevet af både indre og ydre motivation.

4 gode spørgsmål, der gør dig bevidst om din faglige udvikling

 • Sæt mål for dig selv. Spørg dig selv, hvad dine ambitioner er.
 • Lav en brainstorm, hvor du svarer på, hvad dine faglige mål er. Skriv så meget som muligt. Det må gerne være ønskescenarier. Tænk gerne ud i fremtiden. Hvilke opgaver drømmer du om at side med en dag? Hvilke kompetencer har du brug for?
 • Er du tilfreds med din arbejdssituation? Hvor vil du gerne flytte dig hen fagligt? Hvilken stilling ser du dig selv i om 1, 5, 10 år?
 • Er det kurser, efteruddannelse eller træning du har brug for? Eller noget helt andet?

Har du brug for hjælp?

Som medlem af Fries fagforening (Frie Favorit) og/eller Fries lønsikring er du altid velkommen til at kontakte os på 63 13 85 50, hvis du har brug for hjælp til at udvikle dig fagligt.

Hvad sker der ellers lige nu?