Tilbage til oversigt
06. apr 2020

Coronavirus og studiejob

Hvordan er dine rettigheder, hvis du har studiejob og bliver hjemsendt, opsagt eller bliver præsenteret for ændrede ansættelsesvilkår pga. coronakrisen?

Hvordan er dine rettigheder, hvis du har studiejob og bliver hjemsendt, opsagt eller bliver præsenteret for ændrede ansættelsesvilkår pga. coronakrisen?


I den nuværende situation kan det desværre ikke undgås, at arbejdsgivere føler sig nødsaget til at opsige sine medarbejdere. Men coronakrise eller ej, så skal din arbejdsgiver følge reglerne og kan ikke opsige dig med et kortere varsel, end du ellers ville have krav på.

Hvis du bliver opsagt

Dit opsigelsesvarsel afhænger af mange ting, bl.a. hvor lang tid du har været ansat, om du er ansat som funktionær, omfattet af en overenskomst etc. Læs mere om reglerne for opsigelse.

Må din arbejdsgiver aflyse dine vagter? (timelønnet)

Ønsker din arbejdsgiver at aflyse dine vagter, afhænger dine rettigheder af dine ansættelsesvilkår.

Hvis dine timer er fastsat på forhånd – for eksempel hvis du har en fast vagtplan, og/eller hvis du er garanteret et vist antal arbejdstimer – kan din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke aflyse dine timer, og du vil derfor have ret til løn fra din arbejdsgiver i de planlagte/aftalte timer.

En aflysning af dine timer kan derfor kun ske med det varsel, som din arbejdsgiver kunne have opsagt dig med. Hvis du for eksempel arbejder i butik og derfor er funktionær, kan dette varsel være helt op til 3 måneder.

Der kan dog være bestemmelser i overenskomster, som giver din arbejdsgiver mulighed for at hjemsende dig uden løn.

Hvis du ikke har et garanteret timetal, eller hvis der ikke er en fast vagtplan, kan din arbejdsgiver omvendt meddele, at du fremover - eller for en vis periode - ikke har flere timer/vagter. Du vil i denne periode ikke have ret til løn fra din arbejdsgiver.

Må din arbejdsgiver ændre dine ansættelsesvilkår?

Hvis din arbejdsgiver ønsker at ændre dine ansættelsesvilkår under coronakrisen – for eksempel nedgang i løn eller ændring af arbejdstid – skal du være opmærksom på følgende:

  • Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke ensidigt ændre dine ansættelsesvilkår.
  • Du kan dog vælge at aftale en ændring i dine ansættelsesvilkår med din arbejdsgiver. Hvis du overvejer at acceptere en aftale om lønnedgang eller nedsat tid for at undgå opsigelse, anbefaler vi, at aftalen alene gælder i en aftalt periode (indtil coronasmitten er aftaget), og at du i tilfælde af opsigelse vil modtage din sædvanlige løn i en opsigelsesperiode.
  • Hvis du ikke ønsker at indgå aftale om ændring af dine ansættelsesvilkår, har du krav på et varsel svarende til dit individuelle opsigelsesvarsel, og du kan herefter vælge at acceptere de ændrede vilkår med virkning fra din opsigelsesvarsels udløb, eller du kan vælge ikke at acceptere de ændrede vilkår og dermed betragte dig som opsagt.

Dit individuelle opsigelsesvarsel afhænger som tidligere nævnt af flere forhold.

Har du ret til løn under sygdom?

Skulle det ske, at du bliver smittet med coronavirus, skal dette som udgangspunkt behandles som enhver anden sygemelding. Læs mere om dine rettigheder under sygdom.

Kontakt os

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, så husk, at du som gratis medlem af Frie er velkommen til at kontakte juridisk afdeling på 63 13 85 50.

Hvad sker der ellers lige nu?