Tilbage til oversigt
23. feb 2021

Dagpengeforbruget på pause frem til april 2021

Ny coronahjælp til ledige vil sætte dagpengeforbruget på pause i yderligere to måneder, hvis lovforslaget bliver godkendt.

Ny coronahjælp til ledige vil sætte dagpengeforbruget på pause i yderligere to måneder, hvis lovforslaget bliver godkendt.


Under normale omstændigheder kan du som ledig og medlem af a-kassen få dagpenge i op til 24 måneder, som kan bruges inden for en periode på 3 år. Perioden kaldes for dagpengeperioden.

På grund af den ekstraordinære coronasituation har et flertal i Folketinget flere gange sat forbruget af dagpengeperioden på pause ved at aftale, at bestemte måneder ikke tæller med i dagpengeforbruget. Det er senest sket ved aftaler i december og januar.

En pause i dagpengeforbruget betyder i praksis, at du som dagpengemodtager ikke forbruger af din dagpengeperiode – og heller ikke af din ret til supplerende dagpenge i de måneder, hvor dagpengeforbruget er på pause.

Seneste pause gælder for månederne januar til april 2021.

Hjælpepakker og minkaftale

Folketinget aftalte i december 2020, hvor hjælpepakkerne blev genåbnet, at sætte dagpengeforbruget på pause i januar og februar 2021.

I januar 2021 blev der - som en del af aftalen om erstatning til minkavlere - inkluderet en ny pause i dagpengeforbruget, som skal gælde for ledighed i marts 2021. Den 9. februar 2021 blev det besluttet, at pausen også skal gælde for april måned.

Det kræver, at en lovændring bliver vedtaget, inden den seneste pause i dagpengeforbruget i april kan træde i kraft. Men da der allerede er et politisk flertal, er det Fries opfattelse, at den nye pause bliver en realitet.

Tidligere pause i dagpengeforbruget

Sidste år var dagpengeforbruget suspenderet i seks måneder (marts - september 2020).

Desuden vedtog politikerne i efteråret 2020, at ledige, der opbruger dagpengene i perioden fra 1. november 2020 til 31. oktober 2021, har ret til to måneders forlængelse af dagpengeperioden. Altså to måneders ekstra dagpenge ud over pause i forbruget fra januar-marts 2021.

Corona-hjælpepakker - pauser og særordninger for dagpengeperioden  
Forbruget af dagpengeperioden sat på pause Januar - april 2021
Marts - august 2020
Forbruget af supplerende dagpenge sat på pause ved lønarbejde og selvstændig bibeskæftigelse Uge 53/20 - 18/21 (28. december 2020 – 30. april 2021)
Uge 9/20 - 35/20 (1. marts - 31. august 2020)
To ekstra måneders ret dagpenge Ledige, der opbruger dagpengeretten i perioden 1. november 2020 - 31. oktober 2021.


Suspensionen gælder kun, hvis du er ledig og får dagpenge i perioden. Samlet betyder initiativerne, at ingen ledige vil opbruge deres dagpengeperiode fra 1. januar 2021 til og med den 30. april 2021. Det vil med andre ord sige, at den 1. maj 2021 vil du som ledig have mindst det samme antal timer med dagpenge tilbage, som du havde den 31. december 2020.

Selvom forbruget af dagpenge er sat på pause frem til 30. april, skal du fortsat være aktivt jobsøgende og joblogge, deltage i samtaler, du bliver indkaldt til m.m.

Hvad sker der ellers lige nu?