Tilbage til oversigt
05. okt 2022

Opskriften på det gode afslag: Sådan gør du

Et godt jobafslag har stor værdi for både virksomheden og kandidaten. Her ser vi nærmere på, hvordan du som leder giver afslag på en måde, så det giver værdi til både ansøgerne og jeres egen virksomhed.

Et godt jobafslag har stor værdi for både virksomheden og kandidaten. Her ser vi nærmere på, hvordan du som leder giver afslag på en måde, så det giver værdi til både ansøgerne og jeres egen virksomhed.


For mange kandidater er det at søge et job ikke bare en tidsmæssigt investering. Ofte er der ganske meget på spil, hvor ansøgningen er udtryk for et ønske om en ny fremtid, hvor både ambitioner og økonomi er involveret.

Derfor er det også vigtigt, at man som arbejdsgiver giver alle ansøgere et respektfuld – og i nogle tilfælde uddybende – afslag.

Dertil kommer også vigtigheden i, at de mange, der ikke får jobbet, efterlades med et indtryk af virksomheden, der styrker dens renommé som en ordentlig og professionel arbejdsplads.

I denne artikel kommer vi derfor ind på følgende:

 • Hvad skal det gode afslag indeholde?
 • Hvilke ting i afslaget har værdi for kandidaten?
 • Hvad skal man ikke skrive/gøre?

Det gode afslag

Der er naturligvis forskel på, hvor uddybende et afslag, man skal give, når det kommer til ansøgere, der har været til samtale, og til dem, der bliver sorteret fra inden.

Til dem, der ikke kom til samtale, er det vigtigste her at huske:

 • Alle skal have et svar pr. mail
 • Svar personligt med navn på ansøgeren
 • Skriv gerne, hvor mange ansøgere, der har været
 • Svar folk pænt og respektfuldt og tak dem for deres ansøgning
 • Svar hurtigt, så ansøgerne mentalt og praktisk kan komme videre.

I denne øvelse er der i sagens natur ikke meget konstruktivt at hente for ansøgerne. Man kan dog overveje kort at skrive, hvilken profil man endte med at vælge, med fokus på erfaring og kompetencer hos den heldige, så ansøgerne har en idé om ansøgerfeltet og deres egen placering heri.

Uddyb svaret til dem, der kom til samtale

Er ansøgerne først kommet til samtale, er det vigtigt at give dem et uddybet afslag. Og dette skal være over telefonen og gerne så hurtigt som muligt efter, at beslutningen er taget.

Disse kandidater er nemlig kommet så langt i rekrutteringsprocessen, at de fortjener at få begrundet, hvorfor de ikke er gået videre.

Her handler det både om at afslutte forløbet på en god måde for begge parter, og om give ansøgerne værdifulde svar, han/hun kan bruge fremadrettet.

Afslaget kan derfor med fordel tage udgangspunk i, hvad der er lagt vægt på af kvalifikationer og erfaringer hos den eller de kandidater, der er gået videre eller blevet endeligt valgt til jobbet.

Det har nemlig følgende værdi for ansøgerne:

 • De får indsigt i, hvem han/hun var oppe i mod, og hvorfor vedkommende ikke selv blev valgt
 • De kan vurdere, hvor tæt eller langt fra jobbet han/hun var, og derfra målrette den videre jobsøgning
 • Med et begrundet svar er det nemmere at komme videre, da den konkrete viden ofte gør det hurtigere at bearbejde afslaget fremfor at skulle gætte sig til, hvad årsagen er.

Skuffelsen vil naturligvis stadig være der hos kandidaterne, men jo mere vægt, der lægges på et godt afslag, desto større vil oplevelsen af en fair og professionel behandling være hos ansøgeren.

Under denne samtale får virksomheden/lederen desuden mulighed for igen at sige tak til kandidaten for ansøgningen og evt. opfordre vedkommende til at søge igen senere, hvis man vel at mærke mener det.

Og så er det værd at huske, at det at behandle ansøgerne godt også øger chancen for, at de vil søge igen, hvilket ofte vil være i virksomhedens interesse.

Vær forberedt på spørgsmål

Måske har ansøgerne også selv nogle spørgsmål, og her er det en fordel at være forberedt på følgende typiske spørgsmål fra kandidaterne:

 • Hvad kan vedkommende gøre bedre/anderledes til en samtale en anden gang?
 • Hvor vurderer du, at deres styrker og svagheder ligger ift. jobbet?
 • Hvordan kan kandidaten styrke sine muligheder for at lande et lign. job i fremtiden?

Det er ikke sikkert, du har alle svar på dette, men det er fint at gøre sig nogle overvejelser omkring, da det for ansøgeren kan have stor værdi at få svar på.

Det skal man ikke gøre

Den største fejl, man kan begå som arbejdsgiver, er ikke at svare alle ansøgere. Det vidner om, at man er uprofessionel og ligeglad med de ansøgere, der ikke kom til samtale. Det skader virksomhedens ry og rygte, og i fremtiden kan det afholde folk fra at søge igen.

Derudover er der nogle gode råd til, hvad man også bør undgå:

 • Vær ikke nedladende eller hånlig i afslaget
 • Undgå humor, da der intet sjovt er ved afslaget for ansøgeren
 • Træk ikke tiden unødvendigt ud – folk skal hurtigt videre.

Få hjælp til det gode afslag

Har du som leder eller direktør i en virksomhed behov for yderligere rådgivning eller sparring til, hvordan du bedst håndterer afslag til jobansøgere eller rekrutteringen af nye medarbejdere, er der heldigvis hjælp at få. Som medlem af Frie kan du nemlig tale med vores dygtige eksperter, der sidder klar til at hjælpe dig med det, du har brug for. Kontakt os i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

Hvad sker der ellers lige nu?