Tilbage til oversigt
18. mar 2020

Dine rettigheder, hvis du bliver sendt hjem

I den nuværende situation er der mange arbejdsgivere, der ønsker at ”hjemsende” deres medarbejdere eller sende dem på ferie uden varsel.

I den nuværende situation er der mange arbejdsgivere, der ønsker at ”hjemsende” deres medarbejdere eller sende dem på ferie uden varsel.


Det hersker en stor usikkerhed om de forskellige begreber, og arbejdsgivere såvel som lønmodtagere bruger dem i flæng. Derfor ønsker vi hos Frie at skabe klarhed over de muligheder, din arbejdsgiver har, samt hvad dine rettigheder er i de forskellige situationer.

Der er groft sagt 5 forskellige muligheder, som din arbejdsgiver kan bringe i anvendelse

  1. Hjemsendelse uden løn (kræver hjemmel i overenskomst)
  2. Hjemsendelse med løn (suspension)
  3. Hjemsendelse med løn (trepartsaftalen)
  4. Arbejdsfordeling (kræver overenskomst eller kollektiv aftale)
  5. Ferie (ferieloven).

Hjemsendelse uden løn

Hvis du på din arbejdsplads er omfattet af en overenskomst, kan denne give mulighed for, at du kan blive hjemsendt uden løn og kan tilmelde dig som ledig på jobnet.dk og søge om dagpenge i a-kassen.

De overenskomster, der giver denne mulighed, omfatter udelukkende ikke-funktionærer. Du må altså ikke være funktionæransat, hvis din arbejdsgiver skal kunne benytte sig af denne mulighed.

Det skal fremgå af din ansættelsesaftale, hvis du er omfattet af en overenskomst, men spørg ellers din arbejdsgiver.

Hvis du bliver hjemsendt i henhold til en bestemmelse i den overenskomst, du er omfattet af, skal du på 1. hjemsendelsesdag tilmelde dig som ledig på jobnet.dk, udfylde en ledighedserklæring i Medlemsportal på Mit Frie og sende papirerne om hjemsendelsen til a-kassen sammen med en frigørelsesattest.

Hvis du er funktionær - eller hvis du ikke er omfattet af en overenskomst - kan du sædvanligvis IKKE hjemsendes uden løn. Din arbejdsgiver ønsker muligvis at indgå en ”frivillig aftale” med dig om hjemsendelse uden løn, men i den situation risikerer du at få 3 ugers karantæne i a-kassen, før du kan få dagpenge. Kontakt derfor a-kassen for nærmere vejledning, inden du accepterer at gå hjem uden løn.

Hjemsendelse med løn

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, eller den overenskomst du er omfattet af ikke giver mulighed for hjemsendelse uden løn, har du krav på din sædvanlige løn, også hvis din arbejdsgiver vælger at hjemsende dig. Dette kaldes også suspension og giver dig ikke ret til dagpenge, da du jo har krav på din sædvanlige løn.

Hvis du alligevel bliver hjemsendt uden løn - uden at din arbejdsgiver har ret til det, og du derfor ikke kan få dagpenge - opfordrer vi dig til, at du kontakter juridisk afdeling hos Frie for hjælp og bistand til at protestere mod den manglende lønudbetaling.

Hjemsendelse med løn (trepartsaftalen)

Det kan være, at din arbejdsgiver kan gøre brug af den nye hjælpepakke med lønkompensation på op til 75 eller 90 procent af lønnen som alternativ til afskedigelser/hjemsendelser uden løn. I så fald skal du have din normale løn, mens du er hjemsendt.

Du skal dog selv ”betale” med 5 dage, som kan være feriedage (hvis du har ferie til gode) eller afspadsering. Hvis du hverken har ferie eller opsparet afspadsering til gode, kan du holde de 5 dage uden løn. Du kan ikke i den forbindelse få dagpenge i a-kassen. Læs mere her

Arbejdsfordeling

Ligesom der i visse overenskomster er mulighed for at blive hjemsendt uden løn, men med ret til dagpenge, kan der i din overenskomst være mulighed for, at din arbejdsgiver indfører arbejdsfordeling.

En arbejdsfordeling går ud på, at du bliver sendt hjem minimum to dage i løbet af en uge, og så arbejder du de øvrige 3 dage i ugen. Den kan også gå ud på, at du arbejder en uge og herefter er hjemme den næste. Fælles gælder det, at hvis du bliver sendt hjem, har du mulighed for supplerende dagpenge, hvis du er medlem af a-kassen. Du bør kontakte a-kassen for nærmere information om din mulighed for dagpenge, hvis din arbejdsgiver indfører arbejdsfordeling.

Selvom du ikke er omfattet af en overenskomst, kan I på jeres arbejdsplads godt lave en aftale om arbejdsfordeling. Dette kræver, at samtlige medarbejdere er enige.

Din arbejdsgiver skal anmelde arbejdsfordelingen til jobcenteret. Se mere om proceduren og find anmeldelsesblanket på star.dk. Du skal tilmelde dig som ledig på jobnet.dk på 1. dag med arbejdsfordeling, og udfylde en ledighedserklæring i Medlemsportal på Mit Frie

Ferie uden varsel

Hovedreglen i ferieloven er, at hvis du har ferie til gode, der ikke er din hovedferie (din sommerferie), skal din arbejdsgiver varsle den til afholdelse med en måneds varsel. Der er dog en hjemmel i loven til, at arbejdsgiver kan varsle ferie til afholdelse med et kortere varsel i ekstraordinære situationer.

Frie vurderer, at der i mange virksomheder kan være tale om, at der i den nuværende situation foreligger sådanne ekstraordinære omstændigheder, og at du derfor kan pålægges at afholde tilgodehavende ferie uden varsel. Det vil dog altid bero på en konkret bedømmelse.

Hvis din arbejdsgiver varsler din ferie med mindre end en måneds varsel, er du velkommen til at kontakte juridisk afdeling hos Frie for en konkret vurdering.

Nedsat tid eller lønnedgang

Endelig skal nævnes, at du og dine kolleger kan indgå aftale med jeres arbejdsgiver om at gå ned i tid eller løn. En sådan individuel aftale giver som hovedregel ikke adgang til dagpenge.

Hvis du derfor overvejer at acceptere en sådan aftale, er det en god ide at drøfte dette med juridisk afdeling hos Frie.

Hotlines om coronavirus

Vi har oprettet en FAQ med hotlines om coronavirus/COVID-19 nederst på siden frie.dk/coronavirus/

Hvad sker der ellers lige nu?