Tilbage til oversigt
15. dec 2021

Dine rettigheder, hvis du bliver sendt hjem

I den nuværende situation er der mange arbejdsgivere, der ønsker at ”hjemsende” deres medarbejdere eller sende dem på ferie uden varsel.

I den nuværende situation er der mange arbejdsgivere, der ønsker at ”hjemsende” deres medarbejdere eller sende dem på ferie uden varsel.


Det hersker en stor usikkerhed om de forskellige begreber, og arbejdsgivere såvel som lønmodtagere bruger dem i flæng. Derfor ønsker vi hos Frie at skabe klarhed over de muligheder, din arbejdsgiver har, samt hvad dine rettigheder er i de forskellige situationer.

Der er groft sagt 5 forskellige muligheder, som din arbejdsgiver kan bringe i anvendelse

  1. Hjemsendelse uden løn (kræver hjemmel i overenskomst)
  2. Hjemsendelse med løn (suspension)
  3. Hjemsendelse med løn (trepartsaftalen)
  4. Arbejdsfordeling (kræver overenskomst eller kollektiv aftale)
  5. Ferie (ferieloven).

Hjemsendelse uden løn

Hvis du på din arbejdsplads er omfattet af en overenskomst, kan denne give mulighed for, at du kan blive hjemsendt uden løn og kan tilmelde dig som ledig på jobnet.dk og søge om dagpenge i a-kassen.

De overenskomster, der giver denne mulighed, omfatter udelukkende ikke-funktionærer. Du må altså ikke være funktionæransat, hvis din arbejdsgiver skal kunne benytte sig af denne mulighed.

Det skal fremgå af din ansættelsesaftale, hvis du er omfattet af en overenskomst, men spørg ellers din arbejdsgiver.

Hvis du bliver hjemsendt i henhold til en bestemmelse i den overenskomst, du er omfattet af, skal du på 1. hjemsendelsesdag tilmelde dig som ledig på jobnet.dk, udfylde en ledighedserklæring i Medlemsportal på Mit Frie og sende papirerne om hjemsendelsen til a-kassen sammen med en frigørelsesattest.

Hvis du er funktionær - eller hvis du ikke er omfattet af en overenskomst - kan du sædvanligvis IKKE hjemsendes uden løn. Din arbejdsgiver ønsker muligvis at indgå en ”frivillig aftale” med dig om hjemsendelse uden løn, men i den situation risikerer du at få 3 ugers karantæne i a-kassen, før du kan få dagpenge. Kontakt derfor a-kassen for nærmere vejledning, inden du accepterer at gå hjem uden løn.

Hjemsendelse med løn

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, eller den overenskomst du er omfattet af ikke giver mulighed for hjemsendelse uden løn, har du krav på din sædvanlige løn, også hvis din arbejdsgiver vælger at hjemsende dig. Dette kaldes også suspension og giver dig ikke ret til dagpenge, da du jo har krav på din sædvanlige løn.

Hvis du alligevel bliver hjemsendt uden løn - uden at din arbejdsgiver har ret til det, og du derfor ikke kan få dagpenge - opfordrer vi dig til, at du kontakter juridisk afdeling hos Frie for hjælp og bistand til at protestere mod den manglende lønudbetaling.

Midlertidig lønkompensationsordning af hensyn til hårdt ramte virksomheder

Der er netop blevet indført en midlertidig ordning om lønkompensation, som gælder fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022. Formålet med den midlertidige ordning er at understøtte virksomheder, som er særligt hårdt ramt hen over jul og nytår.

For at kunne gøre brug af den midlertidige ordning om lønkompensation, skal virksomheden hjemsende mindst 30 % af medarbejderne.

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.

Det er en betingelse for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke opsiger medarbejdere som følge af økonomiske årsager. Det udelukker altså ikke, at en medarbejder kan bliver opsagt på grund af for eksempel misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Arbejdsfordeling

Ligesom der i visse overenskomster er mulighed for at blive hjemsendt uden løn, men med ret til dagpenge, kan der i din overenskomst være mulighed for, at din arbejdsgiver indfører arbejdsfordeling.

Derudover er der ved lov indført mulighed for en midlertidige arbejdsfordelingsordning. Disse ordninger gælder samtlige medarbejdere på virksomheden, herunder både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område. Ordningen blev indført pr. 14. september 2020 og løb frem til den 31. december 2021, men er lige blevet forlænget, så den kan bruges af virksomhederne i perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2022.

En arbejdsfordeling går ud på, at du bliver sendt hjem minimum to dage i løbet af en uge, og så arbejder du de øvrige 3 dage i ugen. Den kan også gå ud på, at du arbejder en uge og herefter er hjemme den næste. Fælles gælder det, at hvis du bliver sendt hjem, har du mulighed for supplerende dagpenge, hvis du er medlem af a-kassen. Du bør kontakte a-kassen for nærmere information om din mulighed for dagpenge, hvis din arbejdsgiver indfører arbejdsfordeling.

Selvom du ikke er omfattet af en overenskomst, kan I på jeres arbejdsplads godt lave en aftale om arbejdsfordeling. Dette kræver, at samtlige medarbejdere er enige.

Din arbejdsgiver skal anmelde arbejdsfordelingen til jobcenteret. Se mere om proceduren og find anmeldelsesblanket på star.dk. Du skal tilmelde dig som ledig på jobnet.dk på 1. dag med arbejdsfordeling, og udfylde en ledighedserklæring i Medlemsportal på Mit Frie

Ferie

Ferie skal som udgangspunkt varsles efter reglerne i Ferieloven, det vil side at hovedferien (tre ugers sommerferie) skal varsles med tre måneders varsel, mens restferien (de sidste to uger) kan varsles af arbejdsgiveren med en måneds varsel.

Nedsat tid eller lønnedgang

Endelig skal nævnes, at du og dine kolleger kan indgå aftale med jeres arbejdsgiver om at gå ned i tid eller løn. En sådan individuel aftale giver som hovedregel ikke adgang til dagpenge.

Hvis du derfor overvejer at acceptere en sådan aftale, er det en god ide at drøfte dette med juridisk afdeling hos Frie.

Hotlines om coronavirus

Vi har oprettet en FAQ med hotlines om coronavirus/COVID-19 nederst på siden frie.dk/coronavirus/

Hvad sker der ellers lige nu?