Tilbage til oversigt
17. mar 2021

Flere indefrosne feriepenge på vej

Om få uger kan du som lønmodtager søge om de sidste to ugers indefrosne feriepenge.

Om få uger kan du som lønmodtager søge om de sidste to ugers indefrosne feriepenge.


I starten af 2021 modtog alle lønmodtagere et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor du blev bedt om at tjekke de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til fonden om din optjente ferie i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 (indefrysningsperioden). Og nu er det endeligt vedtaget af et flertal i Folketinget - om få uger har du mulighed for at hæve de sidste to ugers indefrosne feriepenge på borger.dk.

Fik du ikke søgt om de tre første indefrosne ferieuger inden 1. december 2020, har du mulighed for at søge om alle fem ugers indefrosne feriepenge på én gang.

Har du været på barsel i indefrysningsperioden?

Du skal være særligt opmærksom, hvis du har været på barsel i indefrysningsperioden. Dette skyldes, at de indefrosne feriepenge skal beregnes på baggrund af din normale løn (de sidste fire uger inden orloven), også selvom du kun har fået delvis løn eller pensionsindbetalinger fra sin arbejdsgiver i perioden.

Hvis du derimod kun har fået barselsdagpenge, skal der ikke indberettes feriepenge for indefrysningsperioden. Derfor kan der være sket en fejl i beregningen af indefrosne feriepenge for de lønmodtagere, der har været på barsel med delvis løn mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020.

Hvor meget skal der indberettes?

Din arbejdsgiver skal indberette 12,5 % af din ferieberettigede løn (før skat). Det er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling. Løn under sygdom eller barsel tæller også som løn.

Du skal også have feriepenge af dit eget bidrag til pensionsordninger, hvor bidrag eller præmier er skattefrie. Du skal derimod ikke have feriepenge af diæter, andre omkostninger i forbindelse med arbejdet, feriepenge, løn under ferie eller ferietillæg.

Står der ikke det rigtige beløb på din opsparing, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Er du på dagpenge nu?

Hvis du er på dagpenge nu, men har haft lønnet arbejde i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, så kan det være en fordel at få udbetalt dine indefrosne feriepenge, da de indgå i det særlige indkomstkrav til optjening af dagpenge eller efterløn og også vil kunne indgå i beregningen af sats.

Udbetalingen vil ikke medføre fradrag i dagpenge, efterløn eller anden offentlig ydelse.

 

Hvad sker der ellers lige nu?