Tilbage til oversigt
21. jun 2021

Genåbning – hvordan er du stillet?

Med genåbningen begynder vi at vende tilbage til en mere normal hverdag, men Covid-19 er ikke væk.

Med genåbningen begynder vi at vende tilbage til en mere normal hverdag, men Covid-19 er ikke væk.


Efter mange måneder hjemme er genåbningen efter Covid-19 nu for alvor i gang, og mange kan langsomt skifte de små, intime - og måske lidt ensomme - omgivelser i hjemmet ud med storrumskontorer og småsnak med kollegerne ved kaffemaskinen.

Men selvom vi er på vej mod en mere normal arbejdsdag, spiller Covid-19 stadig en rolle i mange situationer på arbejdspladsen. Så hvad kan din arbejdsgiver (og du) kræve, og hvilke regler gælder, mens vi venter på, at Covid-19 for alvor bliver nedkæmpet? Det får du svarene på i denne artikel.

Lad os først slå fast:

  • Du skal på arbejde og deltage i arrangementer, hvis din arbejdsgiver kræver det.
  • Du skal selv arrangere pasning, hvis dit barns skole eller institution bliver lukket.
  • Indtil 1. juli kan din arbejdsgiver kræve, at du bliver testet for Covid-19.
  • Du kan som altid kræve et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Du skal møde på arbejde

Din ansættelseskontrakt er i grove træk en aftale om, at du leverer en arbejdsydelse i et tidsrum, og i den tid er det din arbejdsgiver, der bestemmer. Det betyder, at din arbejdsgiver har ret til at tilrettelægge arbejdet, og hvor det udføres – dermed kan din arbejdsgiver også kræve, at du møder på arbejdspladsen.

Det samme er tilfældet, hvis du fx skal deltage i et seminar med mange deltagere, som du normalt ikke plejer omgang med. Du har pligt til at tage med, hvis din arbejdsgiver pålægger dig det. Også selvom du ikke er vaccineret.

Din arbejdsgiver kan kræve Covid-19-test – lidt endnu

Selvom vi begynder at vende tilbage til arbejdspladserne, er Covid-19 ikke væk. Sidste år vedtog Folketinget en lov, der giver arbejdsgivere ret til at forlange, at du lader dig teste for Covid-19, når det giver mening i forhold til fx bekæmpelse af smitte, af hensyn til arbejdsmiljøet eller driften af virksomheden. Nægter du, kan du i sidste ende bliver afskediget.

Den lov ophører imidlertid 1. juli 2021, så medmindre den bliver forlænget, kan din arbejdsgiver ikke forlange, at du bliver testet efterfølgende.

Læs mere om din arbejdsgivers ret til at kræve Covid-19-test.

Du behøver ikke oplyse, om du er vaccineret

Du er ikke tvunget til at fortælle din arbejdsgiver, om du er vaccineret eller ej. Når man ikke kan pålægge test og ikke kan vide, om alle er vaccinerede, kan det ske, at en ikke-vaccineret bliver syg uden for arbejdet, tager smitten med på arbejdspladsen og smitter en anden medarbejder. Den anden medarbejder vil i det tilfælde have fået en arbejdsskade i form af Covid-19-virus.

Du er ansvarlig for pasning af børn

Hvis skoler eller institutioner lukker ned på grund af Covid-19-smitte, bliver du ikke fritaget fra potentielt at skulle møde på arbejde.

Er dine børn syge med Covid-19, gælder i princippet de samme regler, som hvis der er tale om almindelig sygdom – det vil sige, at du kan have barnets første og måske anden sygedag, og derudover må du forsøge at afholde ferie eller feriefridage. Har du ikke mere ferie at afholde, er det op til dig at finde anden pasning. Kan det ikke lade sig gøre, risikerer du som minimum at blive trukket i løn.

I realiteten kan virkeligheden være en anden, da de færreste arbejdspladser er interesserede i at få en medarbejder ind på arbejdspladsen, hvis medarbejderen har en Covid-19-smittet i sin husstand. Er det tilfældet, eller kan du ikke finde pasning til dine børn, bør du søge dialog med din arbejdsgiver om en fornuftig løsning.

Du har stadig ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø

Ifølge arbejdsmiljøloven skal din arbejdsgiver sørge for, at du kan udføre dit arbejde sikkert og sundt. Sidder I tæt og uden adskillelse på din arbejdsplads, kan det være en udfordring i forhold til smitterisikoen. Det skal du i første omgang tale med din leder og din arbejdsplads’ AMO (arbejdsmiljøorganisation) om.

Covid-19 på arbejdspladsen kan få konsekvenser

Bliver du smittet med Covid-19 i forbindelse med dit arbejde, er det en arbejdsskade, og din arbejdsplads skal anmelde den. Får du varige mén, kan det medføre en erstatning. Har din arbejdsgiver fx ikke indrettet din arbejdsplads godt nok i forhold til at forhindre smitte, kan der være tale om uagtsomhed, og så risikerer arbejdsgiveren desuden at få en bøde.

Vær opmærksom på stress-lignende reaktioner

Det kan være lidt af et kulturchok at vende tilbage til arbejdspladsen efter et langt fravær – ligesom når man starter et nyt job. Du kan have fået mange nye kolleger i perioden, hvor I har arbejdet hjemmefra, du skal måske vænne dig til støjen fra din kolleger igen, og måske bliver du nu (igen) afbrudt mere, end du bryder dig om. Det kan udløse en stresslignende reaktion, som du skal italesætte over for din leder, og som I i fællesskab skal tage hånd om – nøjagtigt som arbejdsmiljøet generelt.

Mere info

Hvad sker der ellers lige nu?