Tilbage til oversigt
18. jun 2021

Har du styr på dine ansættelsesvilkår?

Dine ansættelsesvilkår er fundamentet i dit nye job. Her kan du læse, hvad der skal være styr på, før og efter du tiltræder.

Dine ansættelsesvilkår er fundamentet i dit nye job. Her kan du læse, hvad der skal være styr på, før og efter du tiltræder.


Uanset om du lige er uddannet og skal starte på dit første job, eller om du har været en del af arbejdsmarkedet i mange år, er det vigtigt, at du ved, hvad der skal være styr på i din ansættelse.

Når du modtager din ansættelseskontrakt, modtager du ikke kun et dokument, der dokumenterer, at du nu arbejder for en given arbejdsgiver. Din ansættelseskontrakt er samtidig det dokument, der danner fundamentet for din ansættelse. Det vil sige, at alt om din ansættelse skal stå beskrevet heri.

VIGTIGT!

  • Sørg for, at alt står beskrevet i din ansættelseskontrakt – herunder din stillingsbetegnelse, opgaver, arbejdstid, løn, ferie, eventuelle klausuler og andre aftaler. Se vores tjekliste til ansættelseskontrakten.
  • Vær opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan gælde helt særlige regler for dit ansættelsesforhold – fx hvis du er ansat i et vikarbureau.
  • Sørg for, at din nye arbejdsgiver har noteret alle oplysninger og aftaler på din kontrakt korrekt, så du ikke kommer i klemme senere.
  • Det er din arbejdsgivers opgave at sikre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Vær opmærksom på klausuler

I din ansættelseskontrakt skal det også fremgå, om du er underlagt andre forhold i løbet af og efter din ansættelse. Her kan der eksempelvis være tale om konkurrence- og kundeklausuler. Er du fx omfattet af en konkurrence- eller kundeklausul, kan det have betydning for dit næste job, hvis du skulle blive opsagt af din arbejdsgiver.

Derfor skal du anse din ansættelseskontrakt som en meget stor del af dine ansættelsesvilkår, og det er vigtigt, at du er sat ind i dens indhold, så du ved, hvad du har ret til – og hvad du ikke har ret til.

Tjek, hvilke regler du er omfattet af

Du skal også være opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan gælde helt særlige regler i dit ansættelsesforhold. Er du eksempelvis ansat hos et vikarbureau, vil du som udgangspunkt være omfattet af vikarloven.

Herudover er det også vigtigt, at du sørger for, at din arbejdsgiver har noteret alle de rigtige oplysninger og aftaler på din kontrakt. På den måde undgår du at komme i klemme senere hen, hvis der opstår tvivl eller uenighed om dine ansættelsesvilkår.

Hvis du er i tvivl om noget, kan Frie læse din ansættelseskontrakt igennem.

Du har krav på et godt arbejdsmiljø

Når du er blevet ansat og er kommet i gang med at finde dig til rette med din nye dagligdag på arbejdet, er det ikke lige meget, hvilket arbejdsmiljø du arbejder i. Det er nemlig helt essentielt, at du har det godt, der hvor du arbejder. Du er der trods alt rigtig mange timer i løbet af en uge, og det er ikke muligt at trives i det, hvis du eksempelvis har for mange arbejdsopgaver og for lidt tid, eller hvis indeklimaet på dit kontor eller arbejdsplads er dårligt. Det kan også være, at der er for meget larm, for lidt plads, dårlige redskaber eller lignende.

Tolerér ikke mobning og forskelsbehandling

Ud over at de fysiske rammer, du arbejder under, skal være i orden, er det også vigtigt, at din arbejdsplads har fokus på at bevare et godt, psykisk arbejdsmiljø. Det betyder, at chikane, mobning og forskelsbehandling af den ene eller anden slags under ingen omstændigheder må tolereres. Hvis dette finder sted på din arbejdsplads, kan det have store konsekvenser for dem, det måtte gå ud over.

Det er din arbejdsgivers opgave at sikre et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads, og det gælder både det fysiske såvel som psykiske.

Hvad sker der ellers lige nu?