Tilbage til oversigt
21. jun 2021

Hvem betaler for indretningen af din hjemmearbejdsplads?

Bliv klogere på, hvad der kræves af din hjemmearbejdsplads, og hvem der skal betale for indretningen.

Bliv klogere på, hvad der kræves af din hjemmearbejdsplads, og hvem der skal betale for indretningen.


Mange sætter pris på at kunne arbejde hjemme. Men det kræver en hjemmearbejdsplads, der som udgangspunkt er omfattet af de samme regler som din sædvanlige arbejdsplads. Det betyder bl.a.:

  • Din arbejdsgiver skal sikre, at du har de nødvendige arbejdsredskaber på din hjemmearbejdsplads.
  • Vil du have mere eller andet udstyr end det, du har krav på ifølge arbejdsmiljøloven, må du som udgangspunkt selv til lommerne.
  • Kan eller vil du ikke indrette en hjemmearbejdsplads, der lever op til reglerne i arbejdsmiljøloven, kan din arbejdsgiver inddrage din mulighed for hjemmearbejde.

Mange fordele ved en hjemmearbejdsplads

Du slipper for transport til arbejdspladsen. Du får arbejdsro. Du bestemmer selv, hvor stærk kaffen skal være, og du kan udnytte fleksibiliteten, hvis der er pligter, der skal klares. Hjemmearbejde byder på mange fordele, hvis din arbejdsgiver siger god for det. Men det kræver naturligvis et ordentligt sted at arbejde. Så hvem betaler for hvad, når du skal have en hjemmearbejdsplads?

Din arbejdsgiver skal betale 

Arbejder du i gennemsnit hjemme to dage om ugen eller mere, er din hjemmearbejdsplads omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder bl.a., at din arbejdsgiver har ansvar for, at du ikke får en arbejdsskade, og derfor skal stille de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed. 

Dette betyder også, at det som udgangspunkt er din arbejdsgiver, der skal betale for indretningen af arbejdspladsen, men der er ingen præcise regler på området, hvorfor det også er muligt at aftale, at du selv afholder udgifterne eller en del heraf.

Hvis du eksempelvis udfører skærmarbejde hjemme, vil det sige, at din arbejdsgiver har pligt til at sørge for en kontorstol, som kan tilpasses dig, din skærm, mus og tastatur. Du har ikke formelt krav på et hæve-sænkebord, men et bord, der kan indstilles til dig – i realiteten betyder det et hæve-sænke-bord.

Godt arbejdslys er også en del af et godt arbejdsmiljø og derfor noget, du har ret til at få stillet til rådighed på hjemmearbejdspladsen.

Kan du selv bestemme stilen?

Hvad nu, hvis du får et bord, der ikke passer ind i din indretning, eller hvis lampen ikke lige passer til din stil? Det er der ikke så meget at gøre ved. Du kan ikke med baggrund i arbejdsmiljøloven stille krav om udseende eller mærket på de arbejdsredskaber, din arbejdsgiver stiller til rådighed. Vil du have andet udstyr, som passer bedre ind i din bolig og indretningsstil, er du som udgangspunkt på egen hånd og må selv afholde udgifter til det.

Reelt er det dig, der skal sørge for indeklimaet

Med en hjemmearbejdsplads er der også krav til luftkvaliteten, og at der er plads omkring bordet. Det er også din arbejdsgivers ansvar, men reelt er det dig, der skal indrette din hjemmearbejdsplads et sted, hvor der er god plads og mulighed for at sikre et godt indeklima, når du arbejder. Din arbejdsgiver kan nemlig ikke tvinge sig adgang til din bolig for at sikre, at du gør det. Men det er naturligvis en god idé, ligesom det helt overordnet er en god idé at samarbejde med din arbejdsgiver om at skabe en god hjemmearbejdsplads.

Ikke efter dit eget hoved

Har du ikke plads til at indrette en hjemmearbejdsplads, så den lever op til kravene til arbejdsmiljø, eller gør du det ikke, fordi du synes, det er grimt eller ikke passer ind i dit hjem, kan din arbejdsgiver inddrage muligheden for hjemmearbejde. For du har ikke som udgangspunkt automatisk ret til hjemmearbejde, og i sidste ende er dit arbejdsmiljø din arbejdsgivers ansvar. Du kan altså ikke kræve, at din hjemmearbejdsplads er indrettet eller placeret i boligen fuldstændigt, som du har lyst.

Har du udfordringer med arbejdsmiljøet hjemme eller ønsker til din hjemmearbejdsplads, bør du i første omgang tale med din leder og dernæst din AMO (arbejdsmiljøorganisation) hos din arbejdsgiver med henblik på at finde en god løsning.

Husk, at din hjemmearbejdsplads også skal evalueres ved APV-spørgeundersøgelser, så der løbende kommer fokus på arbejdsmiljøet på både din hjemmearbejdsplads og din sædvanlige arbejdsplads.

Mere info

Hvad sker der ellers lige nu?