Tilbage til oversigt
10. jun 2021

Kender du din karrierevej? Og er du på rette vej?

Din karrierevej er svær at forudse, foranderlig og langt fra altid som en lige linje mellem A og B. Få hjælp til at finde næste trin i din karriereudvikling.

Din karrierevej er svær at forudse, foranderlig og langt fra altid som en lige linje mellem A og B. Få hjælp til at finde næste trin i din karriereudvikling.


Hvordan arbejdslivet udfolder sig, er præget af en god blanding af målsætninger, planlægning, retningsskift og tilfældigheder. Og uanset, hvilken teoretisk viden eller praktisk erfaring du har i rygsækken, har du en forestilling om, hvordan den "perfekte" karrierevej ser ud.

Du vil gerne programmere din karrierevej, men alligevel tænker du måske nogle gange over, hvor du egentlig er på vej hen? Det er oftest godt at være bevidst om målet – eller i hvert fald retningen. Ellers kan du bruge mange kræfter og tid på at flakke rundt uden GPS og en destination.

- Målet behøver ikke altid at være krystalklart, og bump på vejen er for langt de fleste af os et vilkår. Så det er vigtigt at acceptere, at der både er fremdrift og tilbageskridt i din karriere, fortæller Christina Behnke, der er karriererådgiver hos Fries lønsikring.

Et arbejdsmarked under forandring

Arbejdsmarkedet ændrer og udvikler sig med høj hastighed som aldrig før på grund af bl.a. digitale og teknologiske landvindinger, nye brancher og arbejdsområder samt nye måder og muligheder at arbejde på.

- Coronakrisen har synliggjort denne foranderlighed, og den har for mange af os skabt opmærksomhed på, at det kan være en god idé at være på forkant med udviklingen og klædt på til at tage næste skridt på karrierevejen, når vi enten gerne vil eller skal, fordi vi bliver tvunget til det, siger Christina.

Nye opgaver eller nyt job?

Uanset om det er frivilligt eller ej, at du beslutter dig for at komme videre i karrieren, kan du med fordel spørge dig selv: Hvorfor vil jeg gerne noget andet i mit arbejdsliv? Svaret på dette spørgsmål rummer grundlæggende også en indikation af, hvad dit næste skridt skal være.

Hvis du ved at besvare spørgsmålet finder ud, at du egentlig er ret tilfreds med det meste i dit nuværende job, men måske keder dig i dine opgaver, kan løsningen være, at du skal undersøge muligheden for at få andre opgaver eller udvikle nye kompetencer i dit job og ikke skal skifte. Eller du finder ud af, hvis du er tvunget ud i et skift, at dit næste job skal indeholde nye opgaver eller muligheden for kompetenceudvikling.

Er svaret på dit spørgsmål derimod, at du er meget utilfreds med langt det meste i din nuværende stilling, kan det bekræfte dig i, at du skal søge videre. Svaret kan også give dig klarhed over, hvilke ting du skal kigge efter, når du skal ud og finde dit næste job. Er det fx chefen, kollegaerne, arbejdsmiljøet, transporttiden eller lønnen?

Hvad kan du gøre for at finde det næste skridt på din vej?

En god måde at komme videre på, er at tage en tur op i helikopteren, kigge på din karrierevej oppefra og tage et realitetstjek. Stil fx dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvad bliver jeg motiveret af?
  Hvilke opgaver er jeg glad for? Hvad er jeg rigtig god til? Hvad kunne jeg tænke mig noget mere af? Hvad interesserer jeg mig for? Hvad er vigtigt for mig, når jeg går på job – og hvorfor er det vigtigt?

 • Hvor er jeg på vej hen?
  Er jeg på rette kurs? Hvilken faglige og personlige udvikling søger jeg? Hvad ønsker jeg at blive mødt på? Hvilke værdier er vigtige for mig og hvorfor? Skal jeg justere mine mål eller mine prioriteringer? Hvad tænker andre om mine styrker og udviklingspunkter, og har de idéer til, hvor mine styrker kunne finde endnu bedre anvendelse?

 • Hvad er min situation?
  Står jeg et sted i mit liv, hvor jeg skal flytte, stifte familie, skal skilles, har brug for overskud til andre ting, bliver forfremmet, bliver syg? Kort sagt små og store ændringer i min livssituation?

  Livsændringer giver ofte anledning til overvejelser om et skift i karrieren, og du kan med fordel overveje, hvad der er vigtigt i den livsfase, du er i lige nu? Fx faglig udvikling, balance imellem arbejde og fritid, økonomi, tid, særlige hensyn til familie eller andet?

 • Hvad eller hvem har jeg brug for, for at komme videre i den ønskede retning?
  Skal jeg videreuddanne mig, tilegne mig en ny kompetence, øve mig i noget bestemt, så jeg bliver dygtigere? Hvordan ser mit netværk ud? Er der nogen i mit netværk, der kan hjælpe mig videre? Har jeg brug for en sparringspartner, idégenerator, mentor eller andet?

Skab overblik ved at lægge en plan

Når du har fået en fornemmelse for retningen og det næste (del)mål, kan du udarbejde en plan, der tager højde for prioriteringer, tid og ressourcer. Du kan overveje, hvad der er vigtigst, hvor lang tid det tager, hvornår det skal gøres, og hvad du har brug for.

Planen skaber overblik og hjælper dig til at bevæge dig fremad mod dit næste skridt på karrierevejen. Og selv om du skal justere ruten undervejs, så er destinationen stadig klar.

Og så lige et par ord om forventninger …

Det er ikke altid behageligt at skulle forholde sig til, men det er vigtigt, at du er helt sikker på, at det er dine egne forventninger, du vil gå efter, og ikke andres. At køre sin karriere i et forsøg på at indfri andres (familiens, kollegaernes, virksomhedens, netværkets) forventninger, er sjældent særlig langtidsholdbart. At indfri andres forventninger luner kun kortvarigt, hvis der ikke er harmoni med dine egne forventninger og ønsker.

Hvor kan jeg få hjælp?

I arbejdet med at finde det næste skridt på din karrierevej kan det være en god idé at sparre med nogen, der kender dig. Det kan være en kollega eller bekendt, der kender dine interesser, arbejdsstil, styrker og udviklingspunkter.

Men det kan også være godt at søge sparring hos en professionel karriererådgiver, der har fingeren på arbejdsmarkedspulsen og kan hjælpe dig med at få et klart billede af din profil, dine muligheder, og hvordan du kommer videre.

Hvad sker der ellers lige nu?