Tilbage til oversigt
18. dec 2019

Lidt lettere at være ledig fra 2020

Den 1. januar 2020 træder en række nye regler i kraft, som bl.a. betyder, at man ikke længere skal søge job de sidste seks uger, når man har et nyt job på hånden, skal på barsel efterløn eller pension.

Den 1. januar 2020 træder en række nye regler i kraft, som bl.a. betyder, at man ikke længere skal søge job de sidste seks uger, når man har et nyt job på hånden, skal på barsel efterløn eller pension.


Der er rigtig gode lettelser for ledige i pakken med udryddelse af de mest uforståelige regler. Lempelserne sker på baggrund af en bred politisk aftale fra august sidste år om beskæftigelsesindsatsen.

Tjek af ugentlig jobforslag på jobnet.dk er sløjfet

Som ledig skal man nu ikke længere bekræfte sin jobsøgning hver 7. dage ved klik på en bestemt knap på jobnet.dk. Lempelsen fik virkning den 7. december 2019.

Den urimelige regel har betydet, at hvis man ikke fik tjekket Jobnets jobforslag og trykket på knappen til tiden, mistede man dagpenge for samme dag, og indtil man tilmeldte sig igen.

Ledige skal dog fortsat huske løbende at opdatere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen med på jobnet.dk.

Lempelser på jobsøgningskrav den sidste del af ledigheden

Det har længe været uforståeligt, at man skal søge job, når man har et job på hånden. Fra januar er det heldigvis slut. Dermed bliver der sat en stopper for, at ledige skal bruge tid på formålsløse ansøgninger. Det er samtidig til gavn for virksomhederne, som slipper for jobansøgninger fra ledige, der har job på hånden eller skal på barsel, efterløn eller pension.

Har du fået aftale om arbejde, kan du kontakte dit jobcenter og bede om at komme på ”mindre intensiv indsats”.

Fritagelsen skal fortsat bevilges af jobcentret

En enkelt besværlighed har dog overlevet – for den nødvendige fritagelse skal fortsat bevilges af jobcentret. Dvs., er du ledig og får job eller snart skal på barsel, efterløn eller folkepension, så anbefaler vi, at du kontakter jobcentret om at få bevilget en fritagelse fra at skulle søge job i de sidste op til 6 uger.

Når jobcentret har registreret, at du er på mindre intensiv indsats, er du fritaget for alle aktiviteter - inkl. personlige møder og aktivering - og du skal heller ikke længere søge job og joblogge i op til seks uger, før du starter på arbejde, går på barsel, efterløn eller pension.

Du kan også søge om mindre intensiv indsats, mens du er på arbejdsfordeling, og ved hjemsendelse på grund af vejrlig eller materialemangel.

Mindre intensiv indsats i op til 6 uger

Som ledig kan du søge jobcentret om fritagelse til at søge job, hvis du inden for de næste seks uger skal:

  • Starte i nyt job på fuldtid
  • På barsel
  • På efterløn
  • På folkepension.

Du kan også omfattes af fritagelse, hvis du er:

  • Omfattet af en arbejdsfordeling (du kan fritages i de første 6 uger af ar-bejdsfordelingsordningen)
  • Er hjemsendt fra arbejde på grund af vejret eller materialemangel.

Fritagelsen omfatter jobsøgning, personlige møder i jobcenter og a-kassen og deltagelse i aktivering.

Aktivering, ret og pligt ens for alle

Som ledig skal du løbende deltage i aktivering for at fremme dine muligheder for at komme i job.

Hidtil har du skullet aktiveres efter 3 måneders ledighed, hvis du var under 30 år eller over 50 år. For øvrige aldersgrupper er der aktivering efter 6 måneders ledighed.

Fra 1. januar 2020 bliver det ens for alle

Der vil være ét krav om aktivering efter senest 6 måneders ledighed (26 ugers sammenlagt ledighed). Herefter er det op til jobcentret at vurdere, om og hvornår den enkelte har brug for mere indsats. Aktivering kan fx bestå i virksomhedspraktik, job med løntilskud hos privat eller offentlig arbejdsgiver eller vejledning og opkvalificering.

4 ugers virksomhedspraktik til alle

Virksomhedspraktik bliver ensrettet fra 1. januar 2020, så det kommer til at gælde for alle ledige, at en virksomhedspraktik højest må vare i fire uger. Virksomhedspraktik aftales med jobcentret og kan sættes i gang, før man har været ledig i 6 måneder.

Hvad sker der ellers lige nu?

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Hvis du klikker videre på frie.dk, accepterer du automatisk brugen af cookies. Læs mere om cookies.