Tilbage til oversigt
30. dec 2020

Ny hjælpepakke til ledige

Dagpengeforbruget sættes på pause i januar og februar 2021.

Dagpengeforbruget sættes på pause i januar og februar 2021.


Med de yderligere restriktioner til håndtering af Corvid-19, hvor store dele af Danmark er lukket ned, blev der kort før jul indgået en politisk aftale om en ny hjælpepakke til ledige.

Dagpengeforbruget på pause i januar og februar 2021

Hjælpepakken betyder, at dagpengeforbruget bliver suspenderet for alle ledige, så perioden ikke tæller med i forbruget af dagpengeretten.

Det betyder, at du 1. marts 2021 har lige så mange timer tilbage med dagpenge, som du havde 31. december 2020.

I den nyeste hjælpepakke ligger også, at ingen ledige medlemmer kan opbruge deres ret til dagpenge i perioden 1. november 2020 – 28. februar 2021.

Det er ikke første gang under Corona, at forbruget af dagpengeperioden bliver sat på pause. Således talte perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020 heller ikke med i forbruget.

Langtidsledige

Der er desuden lagt op til, at den nye pause i dagpengeforbrug ikke vil have betydning for de to måneders ekstra dagpenge til langtidsledige. De vil ikke miste retten til de 2 måneders forlængelse af dagpengene.

Supplerende dagpenge

Det er fortsat uafklaret, om suspensionen også vil gælde forbruget af supplerende dagpenge. Vi forventer dog, at der kommer regler om, at supplerende dagpenge, der udbetales for uge 53/20 til uge 8/21, ikke tæller med i de 30 uger.

Vi afventer lige nu, at lovforslaget bliver fremsat midt i januar. Vi skriver til alle ledige, så snart lovgivningen om den ny pause i dagpengeforbruget er på plads.

Jobsøgning og mødeaktiviteter

Som ledig skal du fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet, søge job og opdatere i din joblog på jobnet.dk. Du skal også fortsat deltage i digitale samtaler med jobcenteret og a-kassen.

Aktivering og jobrettet uddannelse – frem til 31. januar

Det er desuden meldt ud, at ledige hverken kan sendes ud i nye virksomhedspraktikker, nye løntilskud eller nyttejob før den 31. januar 2021. Er du allerede nu i en praktik eller et løntilskud, kan du fortsætte med det, hvis du ønsker det.

Jobrettet uddannelse og opkvalificering kan fortsat gennemføres, hvor undervisningen som udgangspunkt skal foregå digitalt.

Problemer med børnepasning

Ledige kan få dagpenge, selvom eventuelle børn er blev hjemsendt fra institution eller skole pga. de skærpede Covid-19 tiltag, og man derfor grundet manglende pasningsmulighed ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, der forudsætter fysisk fremmøde.

Se også vores Covid-19 FAQ for ledige

Hvad sker der ellers lige nu?