Tilbage til oversigt
26. nov 2021

Ny lov om coronapas

En ny lov giver nu arbejdsgivere ret til at påkræve en medarbejder at fremvise coronapas og test for covid-19.

En ny lov giver nu arbejdsgivere ret til at påkræve en medarbejder at fremvise coronapas og test for covid-19.


Loven vil gælde, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven. Den bliver dog automatisk ophævet den 5. februar 2022.

Coronapas

Den nye lov giver en arbejdsgiver ret til at påkræve en medarbejder at vise sit coronapas på en af følgende tre måder:

  1. Sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "Gyldigt i Danmark".
  2. Coronapas i papirform.
  3. Ved download af det digitale coronapas på sundhed.dk.

Der er ikke noget krav om saglighedsvurdering, så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom. Men arbejdsgiver skal skriftligt informere den berørte medarbejder og give en begrundelse for ønsket om at se coronapas. Som begrundelse kan arbejdsgiver dog nøjes med at angive, at covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Informationen skal samtidigt gives til en tillidsrepræsentant, repræsentanter i samarbejdsudvalg m.v. eller en arbejdsmiljørepræsentant, alt efter hvilken lovgivning, eventuelle overenskomster og aftaler virksomheden er omfattet af.

Krav om test

En arbejdsgiver kan også pålægge medarbejdere at blive testet for covid-19. Et krav om test skal derimod være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn i virksomheden.

Hvis en medarbejder derimod skal testes for at kunne fremvise et coronapas, gælder saglighedskravet ikke.

En test pålagt af arbejdsgiveren skal så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test.

Ansættelsesretlige sanktioner

Medarbejdere, der ikke efterkommer et pålæg om at vise coronapas, vil kunne blive mødt med "ansættelsesretlige sanktioner", dvs. advarsel, opsigelse eller i ekstreme tilfælde bortvisning. Men det er en betingelse, at medarbejderen i forbindelse med pålægget er blevet skriftligt oplyst om sådanne sanktioner, hvis medarbejderen nægter at vise coronapas.

Bortvist medarbejder

Afskedigelsesnævnet har netop taget stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver - med den såkaldte "testlov" i hånden - var berettiget til at bortvise en medarbejder, som afviste at efterkomme arbejdsgiverens krav om at lade sig teste for covid-19. Afskedigelsesnævnet vurderede, at bortvisningen var berettiget, og virksomheden blev dermed frifundet.

Sagen baserer sig på de "gamle" regler i "testloven", som var gældende frem til 1. november 2021, og som gav arbejdsgiverne mulighed for at kræve tests af deres medarbejdere. Disse regler er reelt genindført ved den nye lov om coronapas, og sagen understreger derfor, at det kan få store konsekvenser, hvis en medarbejder nægter at efterkomme et pålæg om at vise coronapas eller lade sig teste.

Et klassisk eksempel

Ifølge advokat Ole Østergaard, der er juridisk chef hos Frie, kan lovgivningen ses som en afvejning af, dels myndighedernes ønske om at begrænse smitten, dels de grundlæggende rettigheder vi alle har som medarbejdere.

- Der er ingen tvivl om, at det kan føles indgribende for den enkelte medarbejder at skulle vise coronapas eller blive mødt med krav om tests, og derfor er det også vigtigt, at spillereglerne, som loven opstiller, overholdes for derved at sikre mod vilkårlighed, mener Ole Østergaard, der slutter af med en opfordring til at kontakte juridisk afdeling på 63 13 85 50, hvis der måtte være tvivl om fortolkningen på de arbejdspladser, som vælger at benytte sig af loven.

 

 

 

Hvad sker der ellers lige nu?