Tilbage til oversigt
12. feb 2021

Ny lov om varsling af ferie under lønkompensation

Hvis du som lønmodtager er omfattet af lønkompensationsordningen, vil din arbejdsgiver nu - med 1 dags varsel - kunne tvinge dig til at afholde ferie.

Hvis du som lønmodtager er omfattet af lønkompensationsordningen, vil din arbejdsgiver nu - med 1 dags varsel - kunne tvinge dig til at afholde ferie.

Loven gælder dog ikke for lønmodtagere, der har indgået aftale om lønnedgang som følge af covid-19. Den gælder heller ikke for elever, lærlinge og praktikanter.

Men for øvrige medarbejdere, der er omfattet af lønkompensationsordningen, vil en arbejdsgiver nu - med 1 dags varsel - kunne tvinge sine medarbejdere til at holde 1 feriedag pr. lønkompensationsperiode svarende til 28 kalenderdage.

Inden for de første 21 kalenderdage fra og med den 18. januar 2021 kan arbejdsgiveren dermed varsle 1 feriedag til afholdelse med 1 dags varsel.

Der kan maksimalt pålægges afholdelse af 5 feriedage.

Afspadsering eller anden optjent frihed

Hvis lønmodtageren har optjent anden ret til frihed ved virksomheden, kan han vælge, om feriedagen skal afholdes som feriedag, afspadsering eller anden optjent frihed. Samtidig er der mulighed for at aftale benyttelse af optjent frihed på forskud.

Ingen optjente feriedage

Har en medarbejder ikke feriedage eller anden optjent frihed til rådighed, kan arbejdsgiveren varsle ferien som tjenestefrihed uden løn.

Feriedage eller anden frihed, der er afholdt efter den 17. januar 2021, indgår i opgørelsen af de feriedage, lønmodtageren skal holde.

Loven kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren.

Læs mere om den nye lov om varsling af ferie m.v.

Hvad sker der ellers lige nu?