Tilbage til oversigt
14. sep 2020

Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning

Folketinget har vedtaget en ny midlertidig arbejdsfordeling for den private sektor, som kan aftales fra 14. september og resten af 2020.

Folketinget har vedtaget en ny midlertidig arbejdsfordeling for den private sektor, som kan aftales fra 14. september og resten af 2020.


Den nye midlertidige arbejdsfordeling kan aftales for 4 måneder. Ordningen kan bruges af virksomheder, som er udfordret af fx coronakrisen, og går ud på, at medarbejderne deles om det arbejde, der er, således at afskedigelser kan undgås. I den resterende tid går man hjemme på dagpenge fra a-kassen på en forhøjet dagpengesats på op til 143,45 kr. i timen.

Den nye midlertidige ordning er tænkt som en afløser for ordningen om lønkompensation, der udløb den 29. august.

Hvem kan omfattes?

Både timelønnede og funktionærer på det private arbejdsmarked kan blive omfattet af den ny arbejdsfordeling. Er du nøglemedarbejder, kan du udelades af ordningen efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvis du ikke ønsker at indgå i den nye midlertidige arbejdsfordeling, kan din arbejdsgiver beslutte, om du skal opsiges. Hvis det skulle ske, har du dit almindelige opsigelsesvarsel. Kontakt din fagforening, hvis det bliver aktuelt.

Den midlertidige arbejdsfordeling kan aftales fra 14. september og resten af 2020 med en maksimal varighed på 4 måneder.

Også ansatte, der p.t. ikke har været medlem af en a-kasse i 12 måneder, eller som slet ikke er i a-kasse, kan ved indmeldelse opnå ret til dagpenge, dog på særlige vilkår om betaling af kontingent.

Hvordan?

Hvis det bliver aktuelt for din arbejdsplads, skal din arbejdsgiver indgå aftale med dig om en eventuel arbejdsfordeling og anmelde arbejdsfordelingen til jobcentret, som derefter orienterer a-kassen. Husk at melde dig ind nu, hvis du ikke er medlem, så du kan søge om supplerende dagpenge.

Fordeling mellem arbejde og frihed

Forholdet mellem arbejde og ledighed skal være fleksibelt, alt efter virksomhedens behov. Det betyder, at man kan blive sendt hjem i mindst 20 % og højst 50 % af arbejdstiden. Det regnes ud som et gennemsnit målt over 4 uger i forhold til den aftalte arbejdstid.

Efter fire uger kan fordelingen ændres, hvis der er behov for det. Den kan altid standses før tid, hvis det kommer til at gå bedre for virksomheden.

Hvor længe?

Ordningen kan maksimalt vare 4 måneder og skal aftales senest den 31. december 2020. Dvs. den kan løbe ind i 2021.

Dagpengesats op til 23.000 kr.

Bliver du sendt hjem på den nye arbejdsfordeling, kan du få supplerende dagpenge, hvis du opfylder betingelserne.

Du kan få en ny midlertidig max. sats på 23.000 kr. Det svarer til, hvis du er fuldtidsledig en måned – og en dagpengetimeløn på 143,45 kr. Vi beregner satsen på baggrund af din løn. Da man max. kan få 90 % af sin løn i dagpenge, skal du have haft en månedsløn på mindst 25.550 kr. for at få den nye højeste dagpengesats. Satsen beregnes normalt på baggrund af ”de bedste” 12 måneders løn inden for de seneste 24 måneder.

Har du ikke haft en indkomst til beregning af sats, vil du få dimittendsatsen for ikke-forsørgere. Den er på 13.644 kr. om måneden (85,10 kr. i timen).

Tre G-dage hver måned

Din arbejdsgiver skal betale tre G-dage (arbejdsgivergodtgørelse) om måneden. G-dag er en godtgørelse, som din arbejdsgiver udbetaler direkte til dig over lønnen.

Ingen krav om jobsøgning

Der er ikke krav om, at du skal søge job i perioden, hvor du er i midlertidig arbejdsfordeling. Dog skal du have oprettet dit cv på jobnet.dk inden for en frist på 2 uger. Du skal heller ikke møde til samtaler i jobcenter og a-kassen.

Du skal dog stå til rådighed for anvist arbejde med flere timer. Det vil sige, at hvis jobcentret formidler et andet arbejde til dig, mens du er på supplerende dagpenge, så skal du tage imod det. Mens du er på midlertidig fordeling, er der i øvrigt også mulighed for, at du uden varsel kan sige op, hvis du får et andet arbejde med længere arbejdstid.

Tæller ikke i dit dagpengeforbrug

Du bruger ikke af sin ret til dagpenge, hvis du er med i den nye arbejdsfordeling. Det vil sige, at skulle du blive ledig på et senere tidspunkt, så har arbejdsfordelingen ikke talt med i den 2-årige dagpengeperiode, som du normalt har ret til.

Mulighed for uddannelse

I perioder, hvor man går hjemme, vil man også kunne efteruddanne sig. Opkvalificeringsforløbet skal iværksættes af dig og din arbejdsgiver, og det skal ligge helt eller delvist i dage/perioder, hvor du er ledig og modtager supplerende dagpenge.

Hvis du ikke er medlem af a-kassen

Du kan få supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen, selv om du endnu ikke er medlem af en a-kasse, eller du endnu ikke har mindst et års medlemskab.

Ikke-medlem af a-kassen: Dagpenge under arbejdsfordelingen kræver, at du melder dig ind i a-kassen og betaler tre måneders medlemskab hver måned, hvor du ønsker dagpenge under den nye ordning. Når arbejdsfordelingen stopper, har du ikke ret til dagpenge længere.

Endnu ikke medlem i 12 måneder: Er du medlem af a-kassen, men har ikke optjent ret til dagpenge, kan du alligevel få dagpenge, hvis du løbende indbetaler almindeligt kontingent + to måneders ekstra kontingent til a-kassen i de måneder, som arbejdsfordelingen løber.

Vedtaget den 10. september 2020

Lovgivningen blev vedtaget i Folketinget den 10. september 2020. Har du lyst, kan læse både lovforslagene og den vedtagne lovgivning herunder. De nye regler skal nu udmøntes i bekendtgørelser – derfor kan der komme enkelte justeringer.

Den almindelig arbejdsfordeling

Den permanente ordning for arbejdsfordeling kører sideløbende. Den permanente ordning kræver bestemmelse herom i overenskomst eller kollektiv aftale og er uden den forhøjede dagpengesats.

Hvad sker der ellers lige nu?