Tilbage til oversigt
20. dec 2018

Opholdskrav for ret til dagpenge vedtaget

Et spinkelt flertal i Folketinget – 53 stemmer for og 52 imod – har i dag vedtaget det stærkt kritiserede opholdskrav, der skal værne om retten til danske velfærdsydelser.

Et spinkelt flertal i Folketinget – 53 stemmer for og 52 imod – har i dag vedtaget det stærkt kritiserede opholdskrav, der skal værne om retten til danske velfærdsydelser.

Politikerne har lyttet lidt til kritikken

Næsten i sidste time, før lovforslaget skal træde i kraft, har regeringen og Dansk Folkeparti besindet sig og lyttet til den massive kritik fra bl.a. a-kasserne af lovforslaget om, at der fra årsskiftet indføres et opholdskrav for ret til dagpenge.

Lovforslaget, der blev vedtaget i dag, er blødt en smule op, så det i stedet for syv ud af de seneste otte år bliver syv ud af de seneste 12 år, man skal have haft ophold i Danmark eller EU/EØS-lande for at kunne få dagpenge, barselsdagpenge eller sygedagpenge. Ændringsforslagene betyder, at fx danske statsborgere, der tager ophold i tredjelande i mere end et år, ikke rammes af opholdskravet.

Den planlagte indfasning over tre år fastholdes, så opholdskravet for dagpengeret frem mod 2012 indfases med denne overgangsordning:

  • I 2019 er kravet fem års ophold ud af 12 år.
  • I 2020 er kravet seks års ophold ud af 12 år.
  • Fra 2021 og frem er kravet syv års ophold ud af 12 år.

Ud over at opholdskravet lempes, vil der også være en række undtagelser fra reglen, herunder bl.a.:

  • Hvis man som barn eller ung rejser med sine forældre.
  • Hvis man arbejder for en NGO som Folkekirkens Nødhjælp.
  • Hvis man er udstationeret af en dansk virksomhed eller det offentlige.
  • Hvis man er ansat som forsker i udlandet på et udenlandsk universitet, en forskningsinstitution eller i en virksomhed.

Med de nye regler forventer regeringen, at det i stedet vil blive 2 ud af 10 af dem, der bliver ramt af opholdskravet, som er danske statsborgere.

Loven vil ramme med tilbagevirkende kraft

Det er fornuftigt, og vi værdsætter, at regeringen har lyttet til a-kassernes advarsler om, at forslaget om et opholdskrav på syv ud af otte år vil ramme både hårdt og uhensigtsmæssigt, men tilbage står fortsat, at loven vil ramme med tilbagevirkende kraft, således at allerede ”afviklede” perioder med ophold i tredje lande vil kunne påvirke retten til dagpenge.

Ledige, der allerede har en dagpengeret, rammes ikke af opholdskravet i deres indeværende dagpengeperiode. Men søger du på et senere tidspunkt om en ny dagpengeret, vil a-kassen skulle godkende denne, og her skal vi bl.a. kunne dokumentere, at du ikke har opholdt dig uden for EU/EØS i mere end syv ud af 12 år (når loven er fuldt indfaset).

Opholdskravet træder i kraft den 1. januar 2019.

Få et overblik over det nye krav til dagpenge under Find svar.

Hvad sker der ellers lige nu?

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Hvis du klikker videre på frie.dk, accepterer du automatisk brugen af cookies. Læs mere om cookies.