Tilbage til oversigt
06. feb 2020

Et glædeligt farvel til opholdskravet

Så er det en realitet. Regeringen har i finanslovsaftalen for 2020 afskaffet opholdskravet for ret til dagpenge. Meldte du dig ud af a-kassen på grund af kravet, kan du genindmelde dig med tilbagevirkende kraft.

Så er det en realitet. Regeringen har i finanslovsaftalen for 2020 afskaffet opholdskravet for ret til dagpenge. Meldte du dig ud af a-kassen på grund af kravet, kan du genindmelde dig med tilbagevirkende kraft.


Opholdskravet er ophævet fra 1. februar 2020. Det betyder, at a-kassemedlemmer, som har opholdt sig i udlandet, igen har ret til dagpenge på lige fod med andre medlemmer.

Genopret dit medlemskab med tilbagevirkende kraft

Der er indført en overgangsordning, der holder hånden under dem, der var ramt af opholdskravet og har meldt sig ud eller ladet sig slette af en a-kasse i perioden 01.01.19-01.02.20. Dvs., at du kan få genoprettet dit medlemskab. Ved genoprettelsen får du din ret til dagpenge tilbage og bliver stillet, som om du ikke meldte dig ud.

Vil du benytte dig af muligheden for genoprettelse, skal du søge senest den 31. juli 2020.

Fordele ved genoprettet medlemskab

Med en genoprettelse skal du ikke først igennem en ny periode på 12 måneder forud for ledighed for at kunne få dagpenge. Du skal dog efterbetale kontingentet (og eventuelt efterlønsbidrag) for den periode, hvor du har været udmeldt. Vi opkræver dog ikke den del af kontingentet, der vedrører administrationsbidraget til a-kassen på 127 kr. pr. måned.

Betingelser for at få genoprettet medlemskabet

  • Du har i perioden 1. januar 2019 til og med 31. januar 2020 meldt dig ud eller ladet dig slette af en a-kasse på grund af opholdskravet
  • I CPR-registret har du i 2019 haft adresse i Danmark eller Grønland i mindre end 5 år inden for de seneste 12 år, og i 2020 mindre end 6 år inden for seneste 12 år

Sådan får du genoprettet medlemskabet

  1. I perioden til og med den 31. juli 2020 kan du bede om at få dit medlemskab af a-kassen genoprettet.
  2. Har du været medlem af en anden a-kasse, kan du ved indmeldelse i A-kassen Frie også bede om at få genoprettet dit medlemskab.
  3. Du erklærer på tro og love, at du ikke opfyldte opholdskravet.
  4. Du skal være registreret med dansk bopæl i CPR-registret i mindre end 5 år inden for de seneste 12 år.
  5. Du skal betale statsbidrag for den periode, du har været udmeldt. For 2019: 355 kr. pr. måned. I 2020: 359 kr. pr. måned.

Du behøver ikke have bopæl og ophold i Danmark på det tidspunkt, du søger genoptagelse.

Få dagpenge fra den måned, hvor du genopretter medlemskabet

Du kan tidligst få dagpenge fra den 1. dag i den måned, hvor du skriftligt beder os om at få genoprettet medlemskabet. Du skal derudover opfylde alle øvrige betingelser for at få dagpengeret, bl.a. skal du være tilmeldt jobcenteret.

Nyt medlem

Hvis du ikke ønsker at få genoprettet dit medlemskab, har du altid mulighed for at melde dig ind som nyt medlem. Så vil du skulle optjene 12 måneders medlemskab på ny, før du kan få ret til dagpenge.

Kontakt os straks, hvis du ønsker optagelse eller genoprettelse af medlemskabet. Ring til os på 63 13 85 50 – eller send en besked via Medlemsportal på frie.dk – så finder vi den løsning, der passer dig bedst.

Husk – sidste frist for genoprettelse den 31. juli 2020.

Læs loven, der afskaffer opholdskravet.

Hvad sker der ellers lige nu?