Tilbage til oversigt
11. sep 2020

Sådan får du udbetalt dine indefrosne feriepenge

Fra den 1. oktober 2020 kan du søge om at få dine indefrosne feriepenge udbetalt før tid.

Fra den 1. oktober 2020 kan du søge om at få dine indefrosne feriepenge udbetalt før tid.


Nu er det lige op over, at du kan vælge at få udbetalt dine indefrosne feriepenge før tid, hvis du har haft lønnet arbejde i optjeningsperioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. De indefrosne feriepenge udgør 12,5 % af din løn i optjeningsperioden.

Sådan beregnes dine indefrosne feriepenge

Det er din ferieberettigede løn i optjeningsperioden 1. september 2019-31. marts 2020 (7 måneder), der danner grundlaget for, hvad du kan få udbetalt.

På dine lønsedler kan du normalt se, hvad din ferieberettigede løn var i perioden, men generelt omfatter den løn for arbejde og derfor ikke:

  • Afholdt orlov uden løn
  • Barselsorlov uden løn fra arbejdsgiver
  • Dagpenge i perioden
  • Afholdt ferie i perioden.

Har du arbejdet på deltid, fx ved siden af et studie, eller været på supplerende dagpenge, vil du have optjent feriepenge af den løn, du har fået udbetalt, men ikke af SU eller dagpenge.

Eksempel på beregning

Hvis du har tjent 20.000 kr. om måneden i de 7 måneder, kan du få udbetalt 2.500 kr. for hver måned (12,5 % af 20.000 kr.), i alt 17.500 kr. før skat.

Sådan får du dine indefrosne feriepenge

Du kan få de indefrosne feriepenge udbetalt fra oktober 2020, og du skal søge om at få pengene udbetalt fra 1. oktober til 1. december 2020. Herefter vil der gå op til 14 dage, inden de lander på din NemKonto.

Du skal søge om feriepengene på borger.dk

Ønsker du at se din foreløbige opsparing eller læse mere, så klik her

Er du på dagpenge nu?

Hvis du er på dagpenge nu, men har haft lønnet arbejde i optjeningsperioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, så kan det være en fordel at få udbetalt dine indefrosne feriepenge, da de tæller med, når der skal beregnes ny dagpengesats.

Hvad sker der ellers lige nu?