Tilbage til oversigt
06. mar 2019

Seniorførtidspension

Tjek din pensionsalder og læs om seniorførtidspension, der er en overset pensionsmulighed, hvis du har under fem år til folkepensionsalderen og nedsat arbejdsevne.

Tjek din pensionsalder og læs om seniorførtidspension, der er en overset pensionsmulighed, hvis du har under fem år til folkepensionsalderen og nedsat arbejdsevne.

Pension er blevet et brandvarmt emne i dansk politik. Skal der indføres en differentieret pension med mulighed for at gå tidligere på pension for dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, eller som er nedslidte? Skal der en ny model for den nuværende seniorførtidspension på bordet, så tildeling afgøres ved en lægefaglig vurdering i stedet for som dag af kommunen? Det er nogle af de bud, der har sat dagsordenen i den tidlige del af 2019, og som givetvis fortsat vil være et diskussionsemne ved det kommende folketingsvalg.

Den oversete pensionsmulighed

Seniorførtidspensionen blev indført i 2014, og selv efter fem år er den næsten ukendt. Kommunerne har i de fem år kun tilkendt denne pensionsform til 1.285 personer. Det er langt under forventet, idet politikerne regnede med, at 2.700 ville få tilkendt pensionen alene i løbet af 2014 og 2015. I dag er der færre end 700 personer, der modtager seniorførtidspension, der er tænkt som en kortere vej til pension, hvis man efter et langt arbejdsliv er fysisk eller psykisk nedslidt, og højst har fem år til folkepensionsalderen.

Tjek din pensionsalder her.

Lempelig tilkendelsesprocedure

Proceduren for tilkendelse er enklere, og som regel behandles ansøgningen hurtigere end andre sager om førtidspension.

Generelle betingelser for tilkendelse:

  • Højst fem år til folkepensionsalderen.
  • Arbejdsevnen er så nedsat, at man hverken kan varetage et almindeligt arbejde eller et fleksjob.
  • Man har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år (lempeligere regler ved fleksjob).
  • Man har en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet ved arbejde eller fx ledighed, sygedagpenge.

Mere enkel søgeproces

Ved ansøgning om seniorførtidspension skal det alene vurderes, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til det arbejde, man vil kunne varetage her og nu eller ved et fleksjob. Det skal ikke vurderes, om man kan udvikle sin arbejdsevne, ligesom der heller ikke skal iværksættes tilbud som revalidering eller deltagelse i ressourceforløb.

Økonomien

Satserne svarer til almindelig førtidspension: 18.875 kr. om måneden til enlige og 16.044 kr. til gift/samlevende.

Kommunens afgørelse

Man skal selv søge om seniorførtidspension i sin bopælskommune, som træffer afgørelsen om tilkendelse af seniorførtidspension. Som Frie Favorit medlem kan du få hjælp af fagforeningen.

Hvad sker der ellers lige nu?

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Hvis du klikker videre på frie.dk, accepterer du automatisk brugen af cookies. Læs mere om cookies.