Tilbage til oversigt
22. jun 2020

Sommerpakke giver selvstændige bedre adgang til dagpengesystemet

Regeringen har den 15. juni 2020 lavet en aftale med et flertal af Folketingets partier, som sikrer selvstændige bedre.

Regeringen har den 15. juni 2020 lavet en aftale med et flertal af Folketingets partier, som sikrer selvstændige bedre.


Aftalen betyder, at selvstændige, der melder sig ind i a-kassen i perioden fra 9. juli til og med 8. august 2020 (nu forlænget frem til 31. oktober 2020), kan få dagpenge fra dag 1 – og selvstændige i tvangslukkede erhverv kan inden for samme periode få dagpenge, uden at virksomheden skal lukke. Nedenfor kan du læse om de nye muligheder - sådan som vi kender dem lige nu.

Dagpenge uden 12 måneders forudgående medlemskab

Selvstændige kan meldes ind i a-kassen med tilbagevirkende kraft og få dagpenge fra 1. ledige dag. Dog først efter 3 ugers venteperiode fra ophør.

Betingelser:

  • Du skal betale 12 måneders kontingent bagud.
  • Du forpligter dig til at være medlem 1 år fremadrettet efter indmeldelsen.
  • Indmeldelsen sker i perioden fra og med den 9. juli til og med den 8. august 2020 (forlænget til 31. oktober 2020).

Muligheden gælder også, hvis du allerede er medlem, men endnu ikke har 1 års medlemskab. Så skal du blot betale kontingent for de måneder, der mangler.

For at få dagpenge skal du lukke din virksomhed (medmindre virksomheden er direkte omfattet af et forbud mod at åbne), tilmelde dig som ledig på jobnet.dk, opfylde et indkomstkrav og de øvrige almindelige betingelser for ret til dagpenge.

Indkomstkravet

For at få dagpenge skal du have haft en samlet arbejdsindkomst på mindst 238.512 kr. i medlemsperioden. Vi opgør din indtægt på månedsbasis, og du kan højst medtage 19.876 kr. pr. måned. For indtægt fra selvstændig virksomhed opgøres din månedsindtægt ved at fordele årets overskud ligeligt på de måneder, regnskabsåret dækker.

Efter lovforslaget vil der ved medlemskab med tilbagevirkende kraft dog helt ekstraordinært kunne ske medregning af hele det skattemæssige overskud fra årsopgørelsen for 2019. Det betyder, at det er nemmere at opfylde indkomstkravet og dermed en forbedret mulighed for dagpenge. Indtægter fra lønmodtagerarbejde vil også kunne medregnes – dog kun fra den dato i 2019, hvor dit medlemskab får virkning fra.

Kort vindue til at søge om medlemskab

Muligheden for medlemskab med tilbagevirkende kraft bliver udbudt i en kort tidsperiode. Du kan kun benytte muligheden i perioden 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020 (forlænget til 31. oktober 2020).

Kontakt os med det samme på  63 13 86 50, hvis du vil gøre brug af muligheden.

Covid-19 lukkede kan få dagpenge uden at ophøre

Selvstændige, der har forbud mod at holde åbent på grund af covid-19, får mulighed for at få dagpenge, uden at virksomheden reelt skal ophøre.

Det er en betingelse for dagpenge, at det midlertidige ophør skyldes myndighedernes påbud mod at holde åbent som følge af covid-19, og at virksomhedens væsentligste indtægtsgrundlag er bortfaldet. Der må i perioden med dagpenge ikke samtidig modtages støtte fra offentlige ordninger.

Ordningen vil gælde fra 9. juli til 8. september 2020 (forlænget til 31. oktober 2020/alternativt frem til årsskiftet). Perioden gælder både for det midlertidige ophør og for perioden med mulighed for dagpenge under midlertidigt ophør.

Du skal tilmelde dig som ledig på jobnet.dk fra tidspunktet for det midlertidige ophør og sende ledighedserklæring og andre oplysninger til a-kassen for at få dagpenge.

Samtidig skal du opfylde de samme krav til dagpengeret m.v. som andre selvstændige.

Den særlige venteperiode på 3 uger vil ikke gælde ved det midlertidige ophør.

Kontakt os også i det tilfælde på 63 13 86 50, så vi kan vejlede dig bedst muligt.

Lovforslaget forventes at træde i kraft snarest muligt efter den 25. juni 2020. Se lovforslaget.

Hvad sker der ellers lige nu?