Tilbage til oversigt
04. dec 2020

To måneders ekstra dagpenge til langtidsledige

Ledige, som løber tør for dagpenge imellem 1. november 2020 og 31. oktober 2021, kan få to måneders ekstra dagpenge.

Ledige, som løber tør for dagpenge imellem 1. november 2020 og 31. oktober 2021, kan få to måneders ekstra dagpenge.


Den 27. oktober 2020 blev et bredt flertal af Folketingets partier enige om, at ledige, der løber tør for dagpenge i perioden mellem den 1. november 2020 og 31. oktober 2021, kan få to måneders ekstra dagpenge. 

Aftalen var et led i forlængelse af hjælpepakkerne og endnu et vigtigt skridt til at hjælpe udsatte medlemmer under anden bølge af Covid-19.

De ekstra to måneder vil ligge i direkte forlængelse af det tidspunkt, hvor den ”almindelige” dagpengeret, inkl. en eventuel forlænget ret på baggrund af timer på beskæftigelseskontoen, udløber.

To måneders dagpenge svarer til 320,66 timer (2 x 160,33). Deltidsforsikrede: 260 timer (2 x 130 timer). De ekstra dagpengetimer skal bruges i løbet af samlet set tre måneder. Herefter kan retten til dagpenge ikke forlænges yderligere.

Automatisk forlængelse

De to måneders forlængelse vil ligge i direkte forlængelse af det tidspunkt, hvor den almindelige dagpengeret udløber, og kan rent teknisk bruges i løbet af en periode på tre kalendermåneder. Perioden kan ikke forlænges.

Eksempel:
Hvis din dagpengeret fx udløber den 20. december 2020, får du ret til to måneders ekstra dagpenge, svarende til 320,66 timer. Du indplaceres i den forlængede periode den 1. december 2020. Fra den 20. december har du ret til 320,66 timers dagpenge. Hvis der udbetales dagpenge, herunder eventuelle feriedagpenge i hele perioden, udløber dagpengene ved fuld ledighed den 19. februar 2021. Retten skal være brugt inden udgangen af februar 2021 (sidste måned i den forlængede dagpengeperiode).

Særlige regler for dagpenge i to-måneders forlængelsen

  • Der vil ikke ske træk for karensdage
  • Der bruges ikke af de 30 uger med ret til supplerende dagpenge i perioden
  • Eventuelt arbejde i perioden kan ikke bruges til at optjene ret til en yderligere forlængelse af retten til dagpenge.

Løntimer tæller med til genoptjening

Eventuelle løntimer i løbet af perioden med forlænget dagpengeret sættes ind på genoptjeningskontoen, så de kan bruges til en senere genoptjening af en helt ny dagpengeret. Timerne kan ikke veksles til yderligere forlængelse af dagpengene, da den kun kan forlænges én gang.

Jobsøgning og rådighed

De almindelige regler om jobsøgning, joblog på jobnet.dk og deltagelse i møder og samtaler gælder også i den forlængede periode.

Frist for udmeldte

Som en del af aftalen er der mulighed for, at medlemmer, der har udmeldt sig af a-kassen efter 1. november 2020, fordi de er ved at miste deres dagpengeret, kan melde sig ind igen og få to måneders ekstra dagpenge. Det er en forudsætning, at man genindmelder sig senest den 31. december 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.

Se også Covid-19 FAQ for ledige.

Hvad sker der ellers lige nu?