Tilbage til oversigt
19. jan 2022

Trives du på dit arbejde eller kommer du bare igennem dagen?

7-8 timer. Hver dag. Det er over 5000 dage i løbet af et arbejdsliv. Du bruger næsten flere timer på arbejde end med din familie. Derfor er det ikke lige meget, hvordan de timer forløber. Det korte spørgsmål er: Trives du?

7-8 timer. Hver dag. Det er over 5000 dage i løbet af et arbejdsliv. Du bruger næsten flere timer på arbejde end med din familie. Derfor er det ikke lige meget, hvordan de timer forløber. Det korte spørgsmål er: Trives du?


Hvad er trivsel egentlig? Selvom spørgsmålet er kort, er det ikke nødvendigvis nemt at svare på. For hvad vil det sige, at du trives? Trivsel er ikke et begreb med en klar definition, men de fleste vil være enige i, at trivsel handler om, hvordan du som medarbejder oplever at have det, når du er på arbejde.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø bruger følgende definition:
"Trivsel på arbejdet er, når vi oplever velvære og balance mellem de krav, vi stilles over for, og vores behov, kompetencer og ressourcer".

I Den Store Danske forklares det generelle begreb ’trivsel’ med:
"Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet".

Mere om detaljerne senere. Her kan du først blive klogere på arbejdspladsen.

Hvad kendetegner en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives?

Trivsel er uden tvivl tæt beslægtet med velvære, velbehag og velbefindende. Det at føle sig fysisk og mentalt godt tilpas.

En arbejdsplads, hvor du som medarbejder føler dig godt tilpas, er en arbejdsplads, hvor du føler tilfredshed og arbejdsglæde. Ifølge forskere afhænger din trivsel af, hvor stor balance der er mellem dine egne ønsker og behov og de krav og muligheder, der følger med jobbet.

Og det er ikke kun et spørgsmål om dine konkrete arbejdsopgaver. Om du trives, har rigtig meget at gøre med, hvilken leder du har, de sociale relationer du har med dine kollegaer, om der er et godt samarbejde, og om du føler, at du udvikler dig fagligt og personligt. Dine egne forventninger og evne til at tackle udfordringer i hverdagen spiller også ind.

Når du trives, har du positive forventninger til, at du enten selv kan klare hverdagens udfordringer, eller at dine kollegaer og ledere kan hjælpe dig, når du har brug for det.

Trivsel på arbejdet er altså påvirket af tre faktorer:

 • Dine kollegaer
 • Din ledelse
 • Dig selv.

Og skal der gøres noget ved trivslen på en arbejdsplads, er det på alle tre fronter, der skal sættes ind. For hvad hjælper det, at du fx ændrer på dine rutiner, hvis din leder ikke bakker dig op? Eller hvis dine kollegaer øffer op om, at du har ændret på rækkefølgen af dine opgaver?

6 vigtige tegn på en arbejdsplads, hvor du trives

Omvendt er det også det gode samspil mellem de tre faktorer, der kendetegner arbejdspladser, hvor der er en høj grad af trivsel. Tænk tilbage på øjeblikke i dit arbejdsliv. De tidspunkter, hvor du har haft det bedst med at gå på arbejde. Du har sandsynligvis haft en god chef og kollegaer, du snakkede godt med – også til frokost.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har undersøgt, hvilke faktorer, kaldet "De 6 Guldkorn", der er afgørende for, at du som medarbejder trives på dit arbejde:

 1. Indflydelse og tillid
 2. Meningsfuldhed
 3. Forudsigelighed
 4. Belønning
 5. Social støtte
 6. Passende krav.

Det lyder jo meget flot, men hvad betyder det for dig?

 1. At du har indflydelse og mærker tillid
  Det er ikke bare vigtigt, men centralt for dig, at du er med til at bestemme, hvilke opgaver du skal løse hvornår og hvordan. Altså både rammerne for arbejdet og indholdet. Og chefer, der detailstyrer og kontrollerer, er ganske enkelt ikke bare møgirriterende, de vil også påvirke din arbejdsglæde og motivation. Derfor er graden af selvstændighed og følelsen af tillid vigtig.

 2. At du oplever meningsfuldhed i dit arbejde
  Du kan se, hvordan det, du selv laver, har sammenhæng med det samlede produkt eller ydelse. Arbejdet skal have en mening for dig ud over selve det at tjene penge. Du skal føle, at det bidrager til noget værdifuldt for kunderne, klienterne eller samfundet som helhed. Her kommer værdier og målet med produktet også ind i billedet.

 3. Forudsigelighed
  Forudsigelighed handler om at få de relevante informationer på det rigtige tidspunkt. Det vigtige her er at undgå uvished og utryghed. Det er altså ikke meningen, at du skal kunne forudsige detaljerne i dagligdagen. Forudsigelighed handler om det store billede.

 4. Belønning
  Belønningen kan være løn, respekt og påskønnelse. Både fra dine kollegaer og leder. Det er vigtigt, at belønningen står mål med den indsats, du har lagt i opgaven. Ellers vil det opfattes som uretfærdigt. Det kan også være muligheden for udvikling og karriere i forbindelse med jobbet. Alle tre former for belønning har betydning for trivslen.

 5. Social støtte
  Støtte kan være både praktisk og psykologisk. Kan du regne med hjælp? Det vigtige er her, at støtten kommer på det rigtige tidspunkt, hvor du har behov for det. Og støtten kan komme fra både dine kollegaer og leder.

 6. Passende krav. Altså hverken for høje eller for lave
  Det betyder, at du hverken skal have for meget at lave eller for lidt. Og de kvalitative krav skal passe til dig. Det vil sige, at arbejdet hverken skal være for svært eller for let. Endelig skal kravene være klare. Du skal altså kunne vide, hvornår arbejdet er udført ”godt nok”.

Hvorfor er trivsel vigtigt?

Forestil dig, at du har en diskussion på dit arbejde om en opgave, du har løst. Du er uenig med din kollega, og bølgerne går højt. Igen. I når ikke til enighed, og på vej hjem i bilen kører diskussionen stadig i hovedet. Kan du lægge det fra dig, efter at du har parkeret i carporten? Eller er du træt og småirriteret, da du lidt senere putter dine børn? Du kender det nok. Er vi utilfredse på arbejdet, påvirker det alle områder af vores liv.

Trivsel på arbejdspladsen har med livskvalitet at gøre. 7-8 timer på arbejde hver dag er mange. Og så hænger arbejde og identitet i dag sammen på en hel anden måde end tidligere. Dit arbejde er med til at definere, hvem du er. Derfor skal det give mening - både personligt og fagligt. Når du trives mindsker du risikoen for udbrændthed, og din arbejdsglæde vokser. Du er fagligt bedre, samtidig med at du er gladere og holder risikoen for stress for døren. Ren win-win for både din arbejdsplads og dig selv.

Hvilke faktorer spiller ind på din trivsel?

Trivslen bliver til i krydsfeltet med dig og din arbejdsplads. Dine kollegaer og jeres daglige samarbejde er afgørende for at sikre en høj trivsel. Men der er ingen tvivl om, at betingelsen for det gode kollegaskab er kompetent ledelse. Det handler om ydre og indre faktorer. Nogle af dem har du indflydelse på, andre er ledelsens ansvar:

Det, din arbejdsplads påvirker

 • Ledelse
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Klar rollefordeling
 • Tydelige krav/forventninger
 • Tilbud på arbejdspladsen, der fremmer trivslen fx sociale arrangementer.

Det, du selv har indflydelse på

 • Dine kollegiale relationer
 • Din fysiske sundhed
 • Hvorvidt du er åben om din trivsel
 • Hvordan du takler udfordringer.

5 tegn på, at du trives på dit arbejde

Selvfølgelig ikke hele tiden. Der kan være dumme dage og kedelige opgaver indimellem, men grundlæggende kan du svare ja til:

 • Du har et relativt højt energiniveau
 • Du har en følelse af overskud, når arbejdsdagen er slut
 • Du er fagligt engageret
 • Du er motiveret
 • Du har en følelse af at være i kontrol.

Det vigtigste, når det handler om trivsel på arbejdspladsen, er at være bevidst om tegn, der peger i den gale retning. Mistrivsel kan vise sig på mange måder, men hvis du mærker noget til følgende, så er det tid at stoppe op og spørge dig selv, hvordan du egentlig har det, når du er på arbejde:

7 typiske tegn på medarbejdere, der ikke trives

 • Svært ved at planlægge og holde fokus
 • Svært ved at holde fokus
 • Trækker sig fra det sociale
 • Træt når arbejdsdagen er slut
 • Orker ikke meget andet end arbejde
 • Sover dårligt
 • Har hjertebanken
 • Nemt irritabel.

Er der for mange møder, konflikter, for få pauser, en dårlig leder, kedelige opgaver, for lidt ros? Der kan være mange grunde til, at du ikke trives. Kan du kende det? Måske ikke det hele og ikke hele tiden, men nok til, at det påvirker din trivsel. Og de fleste af os kender til de typiske langtidseffekter med stress og sygemeldinger. Så hvad kan du selv gøre for at højne trivslen?

Som med så meget andet i livet, findes der ikke et quick fix, men der er noget, du selv kan gøre.

10 gode råd til, hvad du selv kan gøre for din trivsel

 • Reflektér over din situation
  Begynd med at kigge på dig selv. Tag dig god tid. Og vær ærlig over for dig selv. Det kan være ydre forhold. Har du fået en ny chef, du ikke kan blive klog på? Eller er din kollega humørsyg? Det kan også være, at det handler om dig. Interesserer branchen dig ikke mere? Savner du mening? Er du kørt fast i dine arbejdsopgaver? Find ud af, hvad din manglende trivsel i virkeligheden handler om. Det er første trin til at gøre noget ved det.

 • Snak med en god kollega
  Nogle gange hober ting sig op. Første skridt på vejen til forandring er at tale om det. Vær åben og ærlig. Måske har din kollega nogle input, du ikke har tænkt på. Og husk. Du er ikke til besvær. Du passer på dig selv (og dermed også dine kollegaer).

 • Bed om en samtale med din leder
  Fortæl, hvordan du har det. Måske har du for mange opgaver? For få? De forkerte opgaver? Fortæl, hvad du har behov for. Og kom gerne selv med forslag til løsninger.

 • Sæt nye mål for dig selv
  Måske er det tid til nye kompetencer? Et kursus? En konference? Har du en kollega, du ser op til? Måske han/hun kunne være din mentor/sparringspartner i en periode? Sæt mål for din faglige udvikling.
 • Se med kritiske øjne på din kalender
  Er den overlæsset? Hvad med din private kalender?

 • Bed om feedback
  Fortæl dine kollegaer og din leder, at du har brug for feedback på de opgaver, du laver. Du vil gerne vide, hvordan det går. I en hektisk hverdag er det nogle gange det, vi glemmer.

 • Se dig selv udefra
  Lav et tankeeksperiment: Vær din egen bedste ven/veninde. Hvilke råd du ville give ham/hende, hvis de stod i din situation?

 • Fokusér på gode vaner
  Kig på hvordan du organiserer din dag. Lader du dig forstyrre af mails hele dagen? Eller har du afsat et tidspunkt, hvor du svarer på mails? Lav en to-do liste for næste dag, inden dagen er slut. Så kan du lukke ned med god samvittighed.

 • Husk at holde pauser
  Det er fantastisk, hvad lidt luft til hjernen kan gøre. Blot 10 minutter, hvor du går en tur rundt om bygningen med en kollega eller på egen hånd, gør en forskel.

 • Sørg for at få mest muligt ud af din fritid
  Der er meget andet i et godt liv end arbejde. Brug tid på venner og familie. Start til dans eller dykning. Brug din fritid på noget, der gør dig glad.

Hvad sker der ellers lige nu?