Tilbage til oversigt
18. jun 2020

Udbetaling af indefrosne feriepenge før tid

Et politisk flertal har mandag den 15. juni indgået aftale om udbetaling af de indefrosne feriepenge før tid.

Et politisk flertal har mandag den 15. juni indgået aftale om udbetaling af de indefrosne feriepenge før tid.


Et af elementerne i regeringens økonomiske genopretningsplan for Danmark er, at alle, der har indefrosne feriepenge til gode i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, kan få nogle af de indefrosne penge frigivet til efteråret.

Hvor meget kan du få udbetalt og hvordan?

Politikerne og administrationen har endnu ikke besluttet alle detaljer om udbetalingen af de indefrosne feriepenge, så der er en række detaljer, som ikke er kendt endnu.

Det vi ved

  • Du kan få udbetalt op til 3 ugers feriepenge, hvis du har haft lønnet arbejde i optjeningsperioden 1. september 2019-31. marts 2020 (7 måneder).
  • Hvis du har haft orlov uden løn eller været på dagpenge i perioden, vil du ikke have optjent ret til feriepenge i de måneder.
  • Har du arbejdet på deltid, fx ved siden af et studie, eller været på supplerende dagpenge, vil du have optjent feriepenge af den løn, du har fået udbetalt, men ikke af SU eller dagpenge.
  • De indefrosne feriepenge udgør 12,5 % af din løn i optjeningsperioden.

Eksempel

Hvis du har tjent 20.000 kr. om måneden i de 7 måneder, kan du få udbetalt 2.500 kr. for hver måned (12,5 % af 20.000 kr.), i alt 17.500 kr. før skat.

Bliver udbetaling af 3 ugers indefrosne feriepenge trukket i dagpenge og efterløn?

Nej, udbetaling af indefrosne feriepenge modregnes ikke i dagpenge, efterløn eller andre indkomstoverførsler.

Det er kun feriepenge optjent i et ansættelsesforhold, der er indefrosset og udbetales som en del af Folketingets sommerpakke pga. COVID-19. Som ledig eller efterlønner optjener du ikke særlig feriegodtgørelse og får derfor ikke indefrosne feriepenge af dagpenge eller efterløn.

Hvad sker der ellers lige nu?