Tilbage

Bestyrelser

Fries og DANAs hovedbestyrelser repræsenterer medlemmerne.

Fries og DANAs hovedbestyrelser repræsenterer medlemmerne.


Hos Frie og DANA betyder frie valg og demokrati meget. Alle medlemmer kan deltage i demokratiet på regionsgeneralforsamlingerne rundt i landet. Her vælges de regionale bestyrelser i fagforeningen, der udgør de delegerede i fagforeningen, og her vælges også delegerede til A-kassen Frie og foreningen DANA.

A-kassen Fries bestyrelse 2020

Foreningen DANA 
Hovedbestyrelsernes opgaver er på det strategiske og politiske område, hvor opgaven er at sætte retningen for fagforeningen Frie henholdsvis A-kassen Frie og foreningen DANA. Valgte i hovedbestyrelserne repræsenterer alle medlemmer i hele landet og skal varetage medlemmernes interesse både på kort og langt sigt.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen i både fagforeningen Frie, A-kassen Frie og foreningen DANA.

I Frie betyder det meget, at vi har kvalificerede og kompetente bestyrelser, der repræsenter vores medlemmer i hovedbestyrelserne. De er derudover også fagforeningen Fries, A-kassen Fries og foreningen DANAs øverste myndighed.

Se mere om medlemmerne af de enkelte hovedbestyrelser under Regioner og bestyrelser.

Foreningen DANA bliver pr. 01.01.2021 markedsført under navnet: Frie Selvstændige.