Tilbage

Bestyrelser

Foreningen Fries hovedbestyrelser repræsenterer medlemmerne.

Foreningen Fries hovedbestyrelser repræsenterer medlemmerne.


Hos Frie betyder frie valg og demokrati meget. Alle medlemmer kan deltage i demokratiet på de ordinære regionsmøder rundt i landet. Her vælges de regionale bestyrelser i foreningen, der udgør de delegerede i foreningen, og her vælges også delegerede til A-kassen Frie.

Hovedbestyrelsernes opgaver er på det strategiske og politiske område, hvor opgaven er at sætte retningen for foreningen Frie og A-kassen Frie. Valgte i hovedbestyrelserne repræsenterer alle medlemmer i hele landet og skal varetage medlemmernes interesse både på kort og langt sigt.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen i både foreningen Frie og A-kassen Frie. 

Bestyrelsen for foreningen Frie

 

Bestyrelsen for A-kassen Frie

 

I Frie betyder det meget, at vi har kvalificerede og kompetente bestyrelser, der repræsenter vores medlemmer i hovedbestyrelserne. De er derudover også foreningen Frie og A-kassen Fries øverste myndighed.

Se mere om medlemmerne af de enkelte hovedbestyrelser under Regioner og bestyrelser.