Tilbage

Bestyrelser

Fries hovedbestyrelser repræsenterer medlemmerne.

Fries hovedbestyrelser repræsenterer medlemmerne.


Hos Frie betyder frie valg og demokrati meget. Alle medlemmer kan deltage i demokratiet på regionsgeneralforsamlingerne rundt i landet. Her vælges de regionale bestyrelser i fagforeningen, der udgør de delegerede i fagforeningen, og her vælges også delegerede til A-kassen Frie.

Hovedbestyrelsernes opgaver er på det strategiske og politiske område, hvor opgaven er at sætte retningen for fagforeningen Frie henholdsvis A-kassen Frie. Valgte i hovedbestyrelserne repræsenterer alle medlemmer i hele landet og skal varetage medlemmernes interesse både på kort og langt sigt.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælge for fire år ad gangen i både fagforeningen Frie og A-kassen Frie.

I Frie betyder det meget, at vi har kvalificerede og kompetente bestyrelser, der repræsenter vores medlemmer i hovedbestyrelserne. De er derudover også foreningens og a-kassens øverste myndighed.

På billedet ovenfor ses Fries hovedbestyrelser i fagforeningen Frie og A-kassen Frie inklusive suppleanter, der blev valgt på delegeretmøderne i 2018.

Se mere om medlemmerne af de enkelte hovedbestyrelser under Regioner og bestyrelser.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Hvis du klikker videre på frie.dk, accepterer du automatisk brugen af cookies. Læs mere om cookies.