Tilbage

Digital a-kasse

Hvilke regler og rettigheder gælder for dig som medlem?

Hvilke regler og rettigheder gælder for dig som medlem?


Siden december 2017 har A-kassen Frie anvendt digital kommunikation. Det betyder, at post fra Frie bliver sendt elektronisk til din indbakke i Medlemsportal – log på med NemId/MitId.

Når du modtager digital post fra A-kassen Frie, er du stillet på samme måde, som hvis du modtog et fysisk brev. Det betyder, at post, vi har sendt til dig, bliver betragtet som læst, uanset om du har åbnet det i Medlemsportal eller ej – på samme måde, som hvis du modtog et papirbrev fra os. Derfor bør du sikre dig, at vi har din korrekte mailadresse og mobilnummer, så vi kan sende dig en advisering, når der er nye breve eller beskeder i Medlemsportal.

Dit ansvar at tjekke post

Det er dit ansvar at læse din post i Medlemsportal på frie.dk. Reagerer du ikke på vores post, kan det have konsekvenser for dit medlemskab og din ret til dagpenge og efterløn.

Du får besked, når der er ny post

Vi sender en notifikation til dig på e-mail/SMS, når du modtager brev i din indbakke i Medlemsportal på frie.dk.

Når du logger ind i Medlemsportal, skal du bruge dit NemID. Vi anbefaler dig at downloade NemID nøgleapp til mobilen, så du altid har dit NemID ved hånden.

Det er vigtigt for os, at du reagerer på beskeder om ny post i Medlemsportal, da det kan være vigtigt for dit medlemskab og din ret til ydelser fra a-kassen.

Hvis du er ledig

Det er særligt vigtigt, at du holder dig orienteret i din indbakke i Medlemsportal, hvis du er ledig. Alle indkaldelser til lovpligtige møder eller anden vigtig information om dine ydelser, sender vi digitalt. Overser du vores digitale post, kan det betyde, at du mister ret til ydelser i en periode.

Brug medlemsportal – også når du har besked til os

Når du har en besked til A-kassen Frie, skal du skrive til os via Indbakke i Medlemsportal. Beskedsystemet sikrer, at kommunikationen mellem dig og A-kassen Frie er både nem og sikker.

Fordele for dig

Der er mange fordele for dig ved, at vi er en digital a-kasse. Du vil altid kunne finde alle breve, beskeder og dokumenter, vi har sendt til hinanden. Medlemsportal fungerer nemlig som dit personlige arkiv.

Hold os opdateret om dine oplysninger

På frie.dk kan du under Logi ind og Medlemsportal altid selv ændre den måde, du får besked fra os – om du vil have e-mail, SMS eller begge dele. Her kan du også se og rette dine oplysninger om e-mailadresse og mobilnummer. Det er nemlig dit ansvar at informere os om ændringer i dine kontaktoplysninger, så vi er sikre på, at beskeden om ny post når frem til dig.

Hvis du er i tvivl, hjælper vi dig gerne

Er du usikker på at kommunikere med os digitalt, eller driller teknikken, hjælper vi dig naturligvis gerne. Du kan kontakte os mandag-onsdag fra kl. 08.00-16.00, torsdag fra kl. 08.00-17.00 og fredag fra kl. 08.00-15.00 på 63 13 85 50.

Du kan søge om at blive fritaget for digital post

Hvis du er i en helt særlig situation, kan du blive fritaget for at modtage din post digitalt.

Bestemmelserne er beskrevet i Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen, der kan findes på retsinformation.dk.

Du kan blive fritaget, hvis du opfylder en af følgende betingelser:

  1. Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer dig i at kommunikere digitalt med a-kassen.
  2. Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer dig at kommunikere digitalt med a-kassen.
  3. Manglende adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem. Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at du ikke har adgang til at bruge computer i dit eget hjem.
  4. Du er registreret i Det Centrale Personregister som udrejst af Danmark.
  5. Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR.
  6. Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for dig at kommunikere digitalt med a-kassen.
  7. Praktiske vanskeligheder for dig, der har ophold eller bopæl uden for Danmark, med at skaffe eller benytte den digitale signatur, som a-kassen benytter.
  8. Din bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet hastighed på mindst 512 kbit/s.
  9. Du er midlertidigt afskåret fra adgang til computer med internetforbindelse på grund af ophold på hospital, plejehjem, indsættelse i fængsel mv.

Hvis du mener, at du skal fritages, skal du sende en Tro og love-erklæring, hvor du angiver, hvilken fritagelsesmulighed du er omfattet af. Du finder erklæringen Find svar/ Pjecer, blanketter m.v.

Du skal være opmærksom på, at hvis a-kassen træffer afgørelse om, at du bliver fritaget, vil al kommunikation foregå via papirpost, fordi vi ikke må sende e-mails til dig af sikkerhedsmæssige årsager. Derfor vil kommunikationen blive langsom og tung. Et brev kan fx være 5 dage undervejs med posten, og du skal derfor sørge for at sende dokumenter til os i god tid, så du overholder svarfrister m.m.