Tilbage

Frie Selvstændiges persondatapolitik

Frie Selvstændige er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger.

Frie Selvstændige er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger.


Vi ved, hvor vigtigt det er at beskytte dine oplysninger, og som medlem hos Frie Selvstændige kan du altid være sikker på, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vores mål er nemlig at sikre, at du altid føler dig sikker, når vi håndterer dine personoplysninger.

Denne side med vores persondatapolitik kan give dig et overblik over, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, samt hvordan vi bruger dine oplysninger til at levere vores services til dig. Vi bruger også dine oplysninger til at tilpasse og forbedre din brugeroplevelse.

Vi håndterer således dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt denne persondatapolitik.

1. Hvem er vi?

Vi er foreningen Frie Selvstændige (CVR nr. 40803912), og vores kontaktoplysninger er:

Frie Selvstændige 
Overgade 24
5000 Odense C
Telefon 63 13 85 50
E-mail: kontakt@frie.dk

Du kan også bruge dit log ind på Mit Frie og skrive til os fra din digitale postkasse.

2. Hvem er vores Data Protection Officer?

Vi er ikke omfattet af kravet om en Data Protection Officer (DPO).

3. Hvorfor håndterer vi dine personoplysninger?

Vi håndterer dine personoplysninger med følgende formål:

 • Når du melder dig ind i Frie Selvstændige og i forbindelse med den efterfølgende betaling af kontingent.
 • Når du tegner løn- eller indtægtsforsikring i FF Forsikring A/S.
 • Ved administration af dit medlemskab.
 • Ved fysisk kontakt ved fremmøde på telefon eller via mail for at få råd og vejledning.
 • Når du tilmelder dig og deltager i kurser, arrangementer og webinarer.
 • Udbud og tilbud via Promatch konsollen.
 • Indgåelse af rabataftaler.

4. Hvilke personoplysninger håndterer vi?

Vi behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål, som nævnt i punkt 3, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi håndterer følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Obligatoriske personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Cpr-nummer
 • E-mail
 • Medlemsnummer
 • Erhverv
 • Oplysninger om dine aftaler med os
 • Betalingsoplysninger
 • CVR-nummer.

Øvrige personoplysninger:

 • Notater i forbindelse med rådgivning.

De nævnte oplysninger herover er alle såkaldte "almindelige personoplysninger", jf. GDPR art. 9 stk. 1. Frie Selvstændige behandler i helt særlige situationer også personoplysninger omkring race/etnisk oprindelse, politisk/religiøs overbevisning eller seksuelle forhold, hvis du har oplyst dette, og det er nødvendigt for at varetage dine interesser i en given sag.

5. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig. Men vi kan også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan være:

 • Skat.

6. Hvorfor har vi lov til at håndtere dine personoplysninger?

For at kunne behandle dine personoplysninger kræves det, at vi har et retsgrundlag (hjemmel). Grundlaget for, at vi må håndtere dine oplysninger, afhænger af den enkelte situation.

 • Størstedelen af vores behandling af persondata sker, fordi det er nødvendigt af hensyn til, at vi kan opfylde vores aftale i forhold til dit medlemskab; (dvs. ”kontraktlig forpligtelse” iht. EU Persondataforordningen – herefter benævnt GDPR - Artikel 6, paragraf 1, litra b).
 • Dernæst har vi i mange tilfælde en pligt eller ret til at behandle persondata i henhold til gældende regnskabslovgivning, skattelovgivning mv.; (dvs. ”retslig forpligtelse” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra c).
 • Vi benytter desuden vores ret til (iht. GDPR Artikel 9, paragraf 2, litra d) at behandle oplysninger i et konkrete sagsforløb.
 • I nogle situationer indhenter vi et udtrykkeligt samtykke fra dig som medlem til at behandle eller videregive personlige oplysninger. Dette sker med hjemmel i GDPR Artikel 9, paragraf 2, litra a. Disse samtykker kan altid tilbagetrækkes eller begrænses.
 • Endelig benytter DANA i nogle tilfælde reglerne om interesseafvejning, jf. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra f. Dette sker, hvor vi vurderer, at dine interesser bedst varetages på den måde, DANA behandler dine personoplysninger.

Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, kan du skrive til Frie Selvstændige, Overgade 24, 5000 Odense C eller sende en besked til os via din postkasse på Mit Frie.

7. Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Medarbejdere hos Frie Selvstændige har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejdet har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det.

Vi deler dine oplysninger med vores databehandlere, hvoraf de vigtigste er:

 • Fagforeningen Frie
 • FF Forsikring A/S
 • Promatch
 • Leverandører med rabataftaler.

Derudover kan vi dele dine personoplysninger med følgende:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support og leverandørydelser).

8. Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger uden for EU?

Vi anvender ikke databehandlere uden for EU. Enkelte af vores leverandører anvender underdatabehandlere uden for EU. Vi tillader kun databehandling uden for EU, hvis databehandlingen foregår i et sikkert tredjeland eller hvis overførselsgrundlaget yder tilstrækkelig garanti.

9. Hvor længe gemmer vi dine personlysninger?

Vi vil i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse art. 5 (1) (e) alene opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de pågældende personoplysninger er indhentet eller er yderligere behandlet.

Vi vil som udgangspunkt gemme dine personoplysninger i nedenfor anførte perioder:

Medlems-/kundeoplysninger 5 år efter medlems-/kundeforholdets ophør. Årsagen er hensynet til reglerne i forældelsesloven og gælder for såvel indmeldelse, tegning, ydelser og ophør.
Tilbud, hvor der ikke indgås aftale Op til 3 år efter tilbuddets afgivelse. Årsagen er hensynet til at kunne dokumentere tilbuddet samt de oplysninger, der lå til grund for tilbuddet.
Regnskabsmateriale som indeholder personoplysninger 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Kravene fremgår af regnskabslovgivningen.

10. Hvornår og hvordan gør vi brug af automatiserede afgørelser?

Vi gør ikke brug af automatiserede afgørelser.

11. Hvad nu hvis indhentelsen af dine personoplysninger er påkrævet?

I nogle tilfælde kan indhentelsen af nogle af dine personoplysninger være nødvendig for, at vi kan tegne dit medlemskab/forsikring. Det vil derfor ikke være muligt at oprette eller ændre medlemskab/forsikring, hvis du ikke vil give os de oplysninger, vi har brug for, som nævnt under punkt 4, obligatoriske oplysninger.

12. Billeder og video

Når vi holder møder og arrangementer, tager vi af og til billeder og video. Hvis man ikke kan genkendes som person på optagelserne, er man ikke omfattet af reglerne i persondatalovgivningen. Vi indsamler derfor ikke dit samtykke til disse billeder og videoer. Ønsker du ikke at medvirke på billeder eller video, kan du give os besked om det.

Vi anvender billeder i op til 10 år fra optagelsen og bruger dem i fx nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier. Billeder og videoer slettes efter 10 år, medmindre andet er aftalt.

13. Cookies

For at optimere vores hjemmeside benytter vi cookies. Herved gemmes nogle af dine tidligere valg på hjemmesiden, så din oplevelse af hjemmesiden bliver mere personlig.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra vores hjemmeside, kan du fravælge dette i din internetindstilling.

14. Hvad er dine rettigheder?

Du har generelt følgende rettigheder:

 • Du har ret til at bede om adgang til dine personoplysninger (GDPR art.15/indsigtsret)
 • Du har ret til at få rettet /berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger (GDPR art. 16/ret til berigtigelse)
 • Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller behandlet (GDPR art. 17/ret til sletning)
 • Du har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine persondata (GDPR art. 18/ret til begrænsning af behandling)
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger og at anmode om begrænset behandling af dine personoplysninger (GDPR art 21/ret til indsigelse)
 • Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling af dine persondata, der blev foretaget før du trak dit samtykke tilbage (GDPR art 7 nr. 3/betingelser for samtykke)
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (GDPR art. 20/dataportabilitet).

Der kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger i forhold til ovennævnte rettigheder. Det er således ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i særlige tilfælde – det afhænger af de specifikke omstændigheder, der gør sig gældende i forbindelse med databehandlingen.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf. 33 19 32 99
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Senest opdateret den 29. december 2020.