Tilbage

Politisk struktur

Frie er en demokratisk forening, og det betyder, at det i sidste ende er medlemmerne, der bestemmer.

Frie er en demokratisk forening, og det betyder, at det i sidste ende er medlemmerne, der bestemmer.


Hvert andet år afholder vi et delegeretmøde, som er den øverste myndighed i Frie. Her samles de delegerede, der sidder i Fries 8 regionsbestyrelser og hovedbestyrelsen.

Til delegeretmødet vil de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer lægge linjerne for foreningens arbejde frem til næste delegeretmøde. Med sig tager bestyrelserne viden om deres medlemmer fra de forskellige regioner, således at de kan være deres stemme til mødet.

Delegeretmødet bliver afviklet som en generalforsamling med faste punkter i en bestemt dagsorden, der er beskrevet i vedtægten.