Tilbage

Sektioner

På arbejdspladsen kan en sektion være med til at styrke fællesskabet og være et naturligt bindeled til fagforeningen.

På arbejdspladsen kan en sektion være med til at styrke fællesskabet og være et naturligt bindeled til fagforeningen.


I dag har Frie sektioner på virksomheder som LEGO, Novo Nordisk, Grundfos og Forskningscenter Risø.

Sektionerne er dannet for at give medlemmerne på virksomhederne mulighed for et fællesskab med andre medlemmer af Frie på deres arbejdsplads.

Hvad skal der til?

Frie hjælper gerne med at danne og understøtte en sektion på din arbejdsplads – både med faglig bistand og økonomi. Er der mere end 20 medlemmer af Frie på arbejdspladsen, kan der dannes en sektion. Med en sektion på arbejdspladsen styrker man fællesskabet med kolleger, der på grundlag af holdninger har valgt at være medlemmer af Frie.

Fordele ved en sektion

Rigtig mange har valgt Frie på grund af den service og rådgivning, der ydes til medlemmerne, og et synligt fællesskab i form af en sektion kan være med til at styrke ikke bare det sociale, men også det faglige fællesskab. Sektionerne arrangerer lokale, faglige og sociale arrangementer, og Fries fagspecialister kommer gerne ud og bidrager med foredrag og workshops, hvis sektionen synes, at der er behov for det. Sektionerne får et økonomisk tilskud per medlem til sektionens drift og til de arrangementer, som sektionen laver for medlemmerne.

Demokratisk indflydelse

Har man en sektion på sin virksomhed, har man gennem sektionen direkte indflydelse på medlemsdemokratiet. Det står i Fries vedtægter. En sektion har stemmeret på fagforeningens delegeretmøde, der afholdes hvert andet år. 

Vil du vide mere?

Kontakt medlemschef Iben Malling på telefon 63 13 86 06 eller ima@frie.dk

Kontaktinfo til Fries sektioner

Sektion GR (Grundfos)
Formand Palle Lund Pedersen, plundpedersen@grundfos.com

Sektion NN (Novo)

Formand Solvejg Korsgaard, sko@frie.dk

Sektion LG (Lego)

Formand Karin Stadelhofer Ingversen, Karin.Ingversen@LEGO.com

Sektion SAFT (DTU, Campus Risø)

Formand Søren W. Lund, solu@dtu.dk